Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Zástupkyně magazínu Zakatedrou.cz se zúčastnila setkání Aliance pro otevřené vzdělávání

P1020779
Dne 27.3. 2017 se uskutečnilo setkání Aliance pro otevřené vzdělávání, mezi jejíž členy patří také magazín Zakatedrou.cz. Setkání se zúčastnila naše spolupracovnice Marie Hladíková, která zastupovala náš magazín. Datum bylo zvoleno záměrně, neboť právě tímto dnem začínal Týden otevřeného vzdělávání.

Share This:

Pozorování mraků

okenko_mraky
Letěli jste někdy skrz mraky, procházeli jste mraky nebo si jen tak lehnete do trávy a pozorujete oblohu? Vyjděte s žáky ven a pozorujte mraky. I když se může zdát učivo o mracích obtížné, děti velmi baví. A to, že si žáci nezapamatují všechny informace vůbec nevadí.

Share This:

Pozorování počasí

jake je pocasi
V prvních letech povinné školní docházky by se žáci měli seznamovat se světem, který je obklopuje, měli by ho pozorovat, učit se znát základní pojmy a chápat jednoduché vztahy a souvislosti mezi nimi. Jedním z jevů, který bezprostředně ovlivňuje náš každodenní život a prostředí, ve kterém žijeme, je počasí. Pozorujte tedy s dětmi počasí.

Share This:

Chybí vám materiály pro výuku prvouky integrovaných žáků? Vyzkoušejte pracovní sešity Prvouka 1, 2, 3 od nakladatelství Septima

prvouka2
Někteří integrovaní žáci nezvládají učivo, které se ve třídě probírá. Zejména při samostatné práci v pracovních sešitech nejsou často schopni správně vypracovat ani jednoduché úkoly. Proto pro ně učitelé musí vytvářet zjednodušené pracovní listy. Jednou z možností, jak jim usnadnit práci a ušetřit čas, je využití pracovních sešitů, které jsou primárně určené pro žáky praktických škol. Proto bychom vám dnes chtěli představit řadu pracovních sešitů určenou pro výuku prvouky v 1. – 3. ročníku praktických základních škol.

Share This:

Tip na zajímavou knihu – Cyklus života

cyklus života
Učitelská profese je z velké části prací s lidmi. Dobrý učitel by měl být zároveň dobrým psychologem. Jednou ze základních disciplín psychologie je vývojová psychologie, která se zabývá poznatky o duševním vývoji člověka od počátku až do jeho konce. Chování žáků často souvisí s tím, jak si hledají své místo ve světě. Pedagogy by měly zajímat nejen všechny faktory, které ovlivňují vývojové stádium dětí, ale také psychologické aspekty jednání starších dětí, dospělých a seniorů, kteří mají také vliv na vývoj dětí. Chtěli bychom vám proto představit zajímavou knihu Cyklus života od izraelského psychologa Erela Shalita, která v letošním roce vyšla v nakladatelství Portál.

Share This:

GeoBoards zajímavá pomůcka do různých předmětů

geoquadro4
Řada našich čtenářů jistě zná a již používá produkty firmy Oskola. Chtěli bychom vám představit zajímavou pomůcku pro činnostní vyučování, kterou tato firma nabízí. GeoBoards je deska s kolíčky, za které se přichytávají různě barevné gumičky. Někteří tuto pomůcku používají, ale většinou puze ke znázorňování různých obrazců a geometrických tvarů. Díky kartičkám s úkoly, které nabízí Oskola, lze však destičky využívat v různých předmětech, a zároveň tak rozvíjet ještě více kompetencí současně.

Share This:

Coogle.it – jednoduchý on-line nástroj pro tvorbu myšlenkových map

Myšlenková mapa
Tvoříte rádi myšlenkové mapy? O tvorbě myšlenkových map jsme se zmiňovali již v článku Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ. Jednoduchým způsobem, jak vytvořit myšlenkovou mapu, je využití tužky a papíru. Zajímavé myšlenkové mapy lze však dělat také v elektronické podobě. Pro jejich tvorbu existuje velké množství programů a on-line aplikci. Chtěli bychom vám představit jednoduchý on-line nástroj, s jehož pomocí snadno a rychle vytvoříte přehledné mapy z jakéhokoli počítače s připojením k internetu.

Share This:

EVROPA HROU: Hra, při které aktivně pracujete s mapou Evropy

Evropa hrou_hraci deska
Chtěli byste si zahrát vědomostní, didaktickou hru, při které neobíháte jeden obrázek stále kolem dokola, pohyb figurky nezávisí na hodu kostkou a vědomostní otázka není náhodná, ale týká se místa, na kterém právě stojí vaše figurka? Zahrajte si Evropu hrou!

Share This:

Jak se změnily učebnice od dob revoluce? Dostačují dnešním dětem a potřebám výuky?

mail-440877_640
Často se objevují výčty toho, co vše by měl učitel zvládnout, a které činnosti a funkce zastávat. Ač se to nezdá, je toho opravdu hodně a musíme si upřímně přiznat, že odvádět ve všech oblastech stoprocentní výkon je opravdu těžké. Proto bychom měli hledat možnosti, jak učitelům co nejvíce práci usnadnit, aby jim zbýval čas a energie vše zvládnout. Jedním z podpůrných prostředků jsou učebnice. Odpovídají však potřebám současné výuky? Některé učebnice se příliš neliší od učebnic z období před revolucí. Pokud chtějí učitelé alespoň trochu udržet standard své výuky, vytvářejí vlastní pracovní listy a výukové materiály. Kolik to však stojí času, úsilí a peněz?

Share This:

Připravujeme sérii recenzí učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět – 1. období (1. – 3. třída ZŠ)

feedback-1977987_640
V článku Jak se změnily učebnice od dob revoluce? Dostačují dnešním dětem a potřebám výuky?, který vyšel v magazínu Zakatedrou.cz, jsme se dotkli problematiky učebnic. Abychom mohli čtenáře s touto problematikou blíže seznámit a poukázat na stav současných učebnic, rozhodli jsem se podrobně prozkoumat učebnice, které jsou na trhu k dispozici, a představit naši čtenářům jejich kladné a záporné stránky.

Share This: