Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: 1

Sebehodnocení učitele – sebereflexe na konci roku

thought-1088647_640
Konec roku je spojen také s bilancováním a hodnocením práce v uplynulém roce a se stanovením předsevzetí do toho dalšího. Využijte tento čas také k ohlédnutí za profesní částí svého života. Věnujte chvilku zamyšlení a zhodnoťte své působení na škole, neboť sebereflexe je považována za jednu z profesních kompetencí učitele, avšak mnoho z nich neví, jak na to. Na adresu naší redakce přišlo také několik dotazů od učitelů, kteří nevěděli, jak zpracovat sebereflexi, kterou po nich ředitelé škol vyžadují. Proto bychom chtěli uvést několik tipů na sebereflexi učitele.

Share This:

Sestavte si vlastní prázdninový deník podle našich šablon

prázdninový deník
Blíží se letní prázdniny, tedy doba, kdy žáci opouštějí školní lavice a zažívají nejrůznější dobrodružství. Aby jedinečné zážitky nezapomněli a mohli na ně za několik let vzpomínat, je dobré, pokud si budou vést prázdninový deník. O prázdninovém deníku vyšel článek v našem magazínu již před rokem (čtěte: Vedením prázdninového deníku si žáci ukládají vzpomínky na pěkné chvíle, které během léta prožili). Mladší děti však často nevědí, jak si takový deník vést a co vše si zaznamenávat. Proto jsme nachystali vzorové listy určené k zapisování nejen každodenních zážitků, ale také například jednodenních výletů, dovolených či přečtených knih.

Share This:

Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ

woman-1169316_640
Myšlenkové mapy, někdy také pojmové nebo mentální mapy, jsou moderní metodou využívanou v mnoha oborech. Široké využití a uplatnění nalézají také ve světě vzdělávání. Myšlenkové mapy pomáhají žákům uspořádat si pojmy a vztahy mezi nimi. K lepší přehlednosti a zapojení dalších funkcí mozku přispívá také zajímavé grafické znázornění doplněné obrázky.

Share This:

Skupinová výuka jako možnost rozvíjení kooperace žáků

hands-543593_1280
Jedním z úkolů současného školství je učit žáky vzájemné komunikaci a kooperaci. Možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je využívat ve výuce skupinovou formu práce. V mnoha třídách je však skupinová práce zařazovaná do hodin málo nebo neefektivně. Ne všechny činnosti ve skupinách můžeme označit jako kooperativní výuku. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak do vyučovacích hodin zařazovat skupinovou práci, která u žáků rozvíjí kooperaci.

Share This:

Koledy s notami pro boomwhackers

koledy_boomwhackers
K vánocům neodmyslitelně patří také vánoční koledy. Zkuste oživit nácvik koled nebo vánoční besídku jejich netradičním zpracováním. Chtěli bychom vám pomoci a zaplnit nedostatek not pro boomwhackers. Proto jsme vytvořili noty pro boomwheckers k několika známým vánočním koledám.

Share This:

Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů

objectives-1262375_1920
Často se objevují hlasy, které si stěžují, že klasické hodnocení školních výkonů známkami není objektivní a žáky málo motivuje. Chtěli bychom vám představit metodu Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů, kterou popsala Jana Kratochvílová (2011), doplněnou o poznatky z praxe.

Share This:

Recenze knihy: DŮM MYŠEK – Sam & Julie v divadle

dum-mysek-v-divadle_2

Chtěla bych vám představit dětskou knihu DŮM MYŠEK – Sam & Julie v divadle. Jedná se o pokračování knihy, která se stala v zahraničí bestsellerem. Umělecky hodnotná kniha dokáže aktivizovat i žáky, kteří jinak o literaturu nejeví velký zájem.

Share This:

Mikroskopické pozorování – jednoduchý mikroskop pro děti

IMG_0548
Jak přiblížit teoretickou výuku o přírodě zase o něco blíže k praktické výuce? Představíme vám jednoduchou pomůcku vhodnou především pro děti mladšího školního věku, která umožňuje zkoumat malé přírodniny. Jednoduchý dětský mikroskop je určený k pozorování živé i neživé přírody. Je tak lehký a malý, že jej můžete snadno používat také při výuce v terénu. Zároveň je snadno ovladatelný, takže najít a zaostřit na zkoumaný vzorek zvládnou i méně šikovní žáci.

Share This:

Lapbook – Co to je a jak se tvoří?

IMG_0487
Jednou z možností, jak s dětmi udělat zajímavý přehled probraného učiva, který by jim byl při opakování k dispozici, je vytvoření lapbooku. Jedná se o interaktivní encyklopedii, knihu či sešit, který tvoří sami děti (nebo učitelé). Do lapbooku se vejde mnoho zajímavých informací a zápisků z klasického sešitu. Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si žáci dané učivo nenásilnou formou procvičují. Lapbook je také výborný pomocník při prezentaci učiva. Poradíme vám, jak snadno tuto interaktivní knihu vytvořit a jak s touto pomůckou v hodinách pracovat.

Share This:

Pinterest jako zdroj bohaté inspirace (nejen) pro učitele

pinterest4
Jednou z častých otázek učitelů zní: „Kde neustále hledat nové nápady pro zpestření výuky?“ Zkuste pracovat s Pinterestem. Jedná se o obrázkovou sociální síť, která kromě jiného nabízí nepřeberné množství nápadů do výuky, a to nejen nápady z České republiky. I uživatel, který nemá znalosti cizích jazyků se může jednoduše inspirovat náměty ze zahraničí. Velkou výhodou je také snadné a rychlé vyhledávání. Během chvíle tak najdete mnoho inspirací k zadanému tématu. Poradíme vám, jak s Pintrestem pracovat.

Share This: