Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: 1

Jak na třídní schůzky?

meeting-152506_1280
Stále častěji se školy otevírají rodičům a veřejnosti. Existuje mnoho různých způsobů spolupráce mezi rodiči a školou. My se v článku zaměříme na klasické třídní schůzky. Pro mnoho učitelů i rodičů bývají třídní schůzky strašákem. Jak vést třídní schůzky moderním způsobem, který by byl přínosný a příjemný pro obě strany?

Share This:

Pořiďte si loutkové divadlo bez vysokých investic

IMG_0506
Loutkové divadlo bezesporu patří do výuky na 1.stupni ZŠ. Jeho kouzlo děti zaujme a motivuje. Jednotlivé postavy mezi kulisami mohou být pro učitelky velkým pomocníkem. Loutky lze využít při výuce, při výchově, k motivaci … Proč jej tedy učitelky na 1.stupni ZŠ nepoužívají častěji? Jedním z důvodů je finanční náročnost pořízení loutkového divadla. Proto bychom vám chtěli nabídnout levnější variantu, která však výborně plní svoji funkci.

Share This:

Máte pouze základní uživatelské dovednosti potřebné k užívání PC? Nevadí, přesto zvládnete naprogramovat počítačovou hru

zoombie
Úroveň výuky práce na PC je na mnoha školách odlišná. Většinou závisí na schopnostech vyučujících, které má daná škola k dispozici. Chtěli bychom vám poradit, jak zkvalitnit výuku informatiky i bez špičkových „informatikářů“. Učte informatiku zábavnou a jednoduchou formou. Naučte děti naprogramovat si vlastní počítačovou hru. Využijte při tom volně dostupný program, pro který existují již předem připravené lekce v češtině. Pokud se budete držet připravených instrukcí, zvládnou naprogramovat jednoduchou hru jak žáci, tak i učitelé, kteří jsou schopni využívat PC pouze na základní úrovni. Bez několika hodin samostudia se asi neobejdete, ale poradíme vám, jak na to. A že je programování ve většině případů záležitostí pro kluky? Programování pomocí programovacího jazyku Code baví i děvčata.

Share This:

Učte děti prezentovat své výsledky – pracujte s portfoliem žáka

leave-1073439_1280
Známky nemusí jednoznačně vypovídat o vědomostech a dovednostech žáků a současné snahy o zavedení objektivních srovnávacích zkoušek stále selhávají. Nechte tedy hovořit žáky sami za sebe. Učte děti správně prezentovat nejen svoje dovednosti a znalosti. Důležité je také naučit děti poukázat na své nedostatky a nebát se o nich hovořit. Jedním ze způsobů moderní prezentace sebe sama je diskuse nad žákovským portfoliem. Kromě zlepšování sebeprezentace, má žákovské portfolio také funkci motivační. V současné době je jednou z důležitých dovedností schopnost sebeprezentace. Žáci, kteří si poctivě budou vést svá portfolia, mohou mít náskok před ostatními vrstevníky, zejména při různých přijímacích či výběrových řízeních, ale také při vytváření osobní značky, jejíž důležitost se začíná projevovat zejména v marketingu. Přesná kritéria, podle kterých by měli žáci svá portfolia vést, nejsou určena a pravděpodobně ani nebudou. Záleží především na rozhodnutí žáka, které materiály bude jeho portfolio obsahovat (u mladších dětí o obsahu rozhoduje vyučující, postupem času se však snažíme přenést zodpovědnost nad jeho obsahem na žáky). Poradíme vám, jak s dětmi začít vést jejich žákovská portfolia.

Share This:

Nová škola – žádné zvonění a důraz na individualitu

zapis_do_skoly
Nová základní škola se otevře od září 2016 v Mladé Boleslavi. V prvním
roce působení přijímá žáky do jedné smíšené 1. až 3. třídy. Jedná se o první soukromou školu
v tomto městě, která je registrovaná MŠMT. Výuka je koncipována jinak než v běžných
základních školách. Důraz se klade na individualitu žáků, místo známkování se používá slovní hodnocení. „Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu vycházejícího z filozofie Marie Montessori a schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ uvedla ředitelka školy Jaroslava Tauchmanová s tím, že každý pracuje svým vlastním tempem a zdolává úkoly různé obtížnosti. Díky tomu se rychleji postupující děti nenudí a pomalejší nejsou stresovány. Ve škole nezvoní a není klasická výuka po 45 minutách. Místo toho jsou dva dopolední bloky po 1,5 hodině – ráno jazyk a matematika, dopoledne takzvaná kosmická výuka. „Jedná se o propojení všech vyučovacích předmětů. Děti zkoumají, čtou, píšou, počítají, sestavují příběhy, vymýšlejí básničky, kreslí, zpívají, poslouchají hudbu, cvičí,“ vysvětlila ředitelka. Na každých 10-12 žáků ve škole připadne jeden pedagog. Škola v září přivítá své žáky v pronajatých prostorách. V plánu je ale postavit vlastní budovu v obci Bradlec. „Na novém místě bude i druhý stupeň školy, který naváže na první, a otevřen bude nejpozději ve školním roce 2019/2020,“ přiblížil zřizovatel školy Pavel Janeček.

Share This:

Hra s odrazem – využijte prvky tchoukballu v hodinách tělesné výchovy

DSC00223
Zkuste v hodinách tělesné výchovy vyzkoušet hru s prvky tchoukballu, nové moderní sportovní hry, která si získává stále více nových příznivců z řad chlapců i dívek. Pro žáky prvního stupně uvádíme zjednodušenou hru, která děti opravdu baví.

Share This:

Pracujte s žáky v kruhu

access-933120_1920
Jednou z moderních metod výuky je uspořádání žáků v kruhu, ve kterém na sebe všichni žáci vidí a mohou spolu verbálně i neverbálně komunikovat. Zejména při větším počtu žáků ve třídě není zavedení fungujícího kruhu jednoduché a vyžaduje dodržování určitých pravidel a doporučení. Netroufáte si s neposednými dětmi vyrazit mimo lavice? Nebo s dětmi v kruhu pracujete, ale práce se vám úplně nedaří? Pojďte se s námi podívat na pár rad, jak začít s žáky pracovat v kruhu nebo jak špatně fungující práci vylepšit.

Share This:

Stručná metodika boomwhackers

hudebka

Řada škol již tuto moderní pomůcku pořídila a řada se tuto pomůcku pořídit chystá. Ale vědí učitelé, jak ji při hodinách hudební výchovy používat? V českém jazyce je v současnosti metodické literatury na téma boomwheckers nedostatek. Užitečné jsou také speciální noty s barevným značením pro boomwhackers, podle kterých by jednoduché písničky zvládli zahrát i děti, které dokáží rozeznat barvy. Jak tedy můžeme boomwheckers v hodinách hudební výchovy (nejen) na prvním stupni ZŠ využít?

Share This:

Jak učit děti základům robotiky? Ovládejte jednoduchého robota

2_KLUK
V různých článcích se dočítáme, že by se žáci měli připravovat na budoucí povolání. A to nejen na ta povolání, která existují, ale také na ta, která teprve vzniknou. Sledujeme tedy nejnovější trendy a prognózy. Dle expertů zasáhne svět v příští dekádě čtvrtá průmyslová revoluce, mezi což patří také rozvoj pokročilé robotizace. Můžeme na to žáky začít připravovat již nyní v podmínkách běžných základních škol? Lze tedy vedle základů matematiky, češtiny apod. vyučovat také základy robotiky? Nabízíme vám možnost jednoduchého, cenově dostupného osobního robota, který lze libovolně přetvářet pomocí dílků ze stavebnice lego.

Share This:

Hra, kterou hrají společně a s nadšením žáci různého věku – zkuste školní ragby

ragby
Zejména na malotřídních školách jsou v hodinách tělesné výchovy přítomni různě věkově a také výkonnostně rozdílní žáci. Je tedy problém hrát nějakou týmovou soutěživou hru tak, aby všechny žáky bavila a aby se všichni zapojili aktivně do hry. Chtěli bychom vás seznámit s pravidly hry, kterou jsme nazvali školní ragby.

Share This: