Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Listopad 2016

Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů

objectives-1262375_1920
Často se objevují hlasy, které si stěžují, že klasické hodnocení školních výkonů známkami není objektivní a žáky málo motivuje. Chtěli bychom vám představit metodu Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů, kterou popsala Jana Kratochvílová (2011), doplněnou o poznatky z praxe.

Share This:

Recenze knihy: DŮM MYŠEK – Sam & Julie v divadle

dum-mysek-v-divadle_2

Chtěla bych vám představit dětskou knihu DŮM MYŠEK – Sam & Julie v divadle. Jedná se o pokračování knihy, která se stala v zahraničí bestsellerem. Umělecky hodnotná kniha dokáže aktivizovat i žáky, kteří jinak o literaturu nejeví velký zájem.

Share This:

Play Mais – ekologicky šetrná stavebnice

plaimais_abc
Chtěli byste s dětmi kreativně tvořit a zároveň podporovat ekologický produkt? Pořiďte si stavebnici PlayMais, bio výrobek, který je zajímavým prostředkem pro rozvoj jemné motoriky a kreativity dětí.

Share This:

Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?

architecture-193099_1920
O chodu škol ve velké míře rozhodují jejich zřizovatelé, v mnoha případech tedy političtí úředníci, kterým chybí pedagogické vzdělání a vůbec se světem vzdělávání mají málo zkušeností. Ještě že alespoň někteří starostové obcí mají děti, které navštěvují školská zařízení ;) . Často jsou ředitelé škol bohužel více politiky než odborníky. Stejně tak jak je vrtkavá a nejistá politická situace v celé republice, odvíjí se nejistota škol od aktuální politické situace. Stav ve školách je tedy nestabilní. Díky decentralizaci školství vznikla velká propast mezi systémem a školní praxí. Chybí střední vrstva odborníků, kteří by pomohli se zaváděním systémových změn a pomohli tak zvyšovat kvalitu vzdělávání.

Share This:

Pozvěte prarodiče do škol

prarodice
Jak jsme již mnohokrát uváděli, škola se od dob, kdy do ní chodily naše babičky a naši dědové změnila. Otevírejte školu nejen rodičům, ale také prarodičům. Pozvěte je do školy a ukažte jim, jak škola v dnešní době funguje.

Share This:

Vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího Katedry občanské výchovy na PedF MU v Brně

training-1212298_1280

Na Pedagogické fakultě MU bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího Katedry občanské výchovy. Studentská iniciativa Otevřeno v Brně vnímá tuto pozici jako jednu z klíčových a snaží se tak maximální měrou oslovit vhodné kandidáty zvenčí.

Share This:

Na výlet s dětmi vlakem? Rady, jak cestovat vlakem společnosti Českých drah

cologne-1527780_1920

Pro rodiče s dětmi je často jednodušší cestovat automobilem. Mnoho škol už raději pro cestu na výlety či exkurze volí speciálně objednaný autobus, který všechny účastníky akce zaveze až na místo konání. Děti však často nevědí, jak cestovat vlakem. Vždyť i řada rodičů už hodně dlouho vlakem necestovala. Vezměte děti na výlet vlakem. Naučte je, jak vyhledat správné spojení v jízdním řádě, jak a kde si mohou zakoupit jízdenku, jak správně nalézt vlak a nástupiště, ze kterého vlak odjíždí … Nespěchejte přímo na akci, která je cílem vaší cesty. Věnujte dostatek času seznámení dětí s vlakem, jeho prostředím a pravidly pro využívaní služeb železnice.

Share This:

Držte nám palce v soutěži EDUína

cup-1010916_1920
Magazín Zakatedrou.cz je nominován na cenu za inovace ve vzdělávání EDUína 2016, držte nám palce ;) .

Share This: