Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Leden 2017

Děkujeme všem našim čtenářům za přízeň v uplynulém roce

logo_f
A je to tady. Magazín Zakatedrou.cz slaví 1 rok od svého vzniku. Právě před rokem, tedy 5.1., vyšlo historicky první číslo magazínu Zakatedrou.cz a s napětím jsme očekávali, jaký bude mít u čtenářů ohlas.

Share This:

Skupinová výuka jako možnost rozvíjení kooperace žáků

hands-543593_1280
Jedním z úkolů současného školství je učit žáky vzájemné komunikaci a kooperaci. Možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je využívat ve výuce skupinovou formu práce. V mnoha třídách je však skupinová práce zařazovaná do hodin málo nebo neefektivně. Ne všechny činnosti ve skupinách můžeme označit jako kooperativní výuku. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak do vyučovacích hodin zařazovat skupinovou práci, která u žáků rozvíjí kooperaci.

Share This:

Pohybové hry inspirované baseballem

baseball-1462907_1920
Baseball je zajímavou, ale pro mladší děti složitou hrou. Pomocí jednodušších pohybových her naučte žáky chápat principy odpalování, běhu od mety k metě … Tyto hry žáky velmi baví a postupně se propracují k tomu, aby byli schopni hrát bränball, hru inspirovanou baseballem, která je s oblibou zařazována i do hodin tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. O hře bränball se dozvíte více v některém z příštích vydání magazínu Zakatedrou.cz. V tomto článku bychom vám chtěli představit jednoduché hry, které hrají vždy dva soupeři proti sobě (jednotlivci nebo družstva). Hráči útočícího družstva odpalují (odhazují, odkopávají …) daný předmět a plní úkol, za který získávají body, a to do doby, než se předmětu zmocní družstvo obránců a dopraví ho na určené místo. Po určité době se role družstev vymění. Vítězí to družstvo, které v součtu získá více bodů.

Share This:

Jak tvořit s žáky třídní nebo školní časopis

press-1248661_1920
Vytváření třídního nebo školního časopisu je pro žáky velmi zajímavá a zábavná činnost, která jim může přinést mnoho zkušeností a dovedností. Vznik a vydávání takového magazínu není v současné době díky internetu a sociálním sítím velký problém. Vytvářet jednoduchý magazín mohou i žáci na 1. stupni základních škol.

Share This:

Recenze knihy – řemesla

remesla-kniha

V minulém vydání magazínu Zakatedrou.cz jsme vás zvali na výstavu Moravská vesnice, která návštěvníky seznamuje mimo jiné také se starými řemesly ( čtěte Tip na exkurzi – zveme vás na výstavu Moravská vesnička a betlém). Nyní bychom vám chtěli představit knihu řemesla, která může být dobrým pomocníkem při seznamování žáků se starými řemesly.

Share This:

Velké rozdíly mezi školami jako důsledek špatného řízení škol?

opposites-489521_1920
V listopadém vydání magazínuu Zakatedrou.cz jsme zaznamenali velký ohlas na článek Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?, který se zabýval otázkou decentralizace českého školského systému. To, že systém řízení škol není úplně ideální, vypovídá také Národní zpráva z mezinárodního šetření PISA 2015, kterou v prosinci zveřejnila Česká školní inspekce. Zaujala nás především informace o velkém rozdílu průměrných výsledků žáků, který je způsoben velkými rozdíly mezi školami.

Share This:

Přiměřený hluk přispívá ke zdravému prostředí. Kontrolujte s žáky míru hluku ve třídě.

bat-1300648_1280
Starší generace mají výuku ve škole spojenou s naprostým tichem. Jistě si někteří pamatují větu – „Musí tady být takové ticho, aby bylo slyšet spadnout i špendlík.“. V současné době však některé děti mají problém sedět a nemluvit. Některé moderní metody výuky navíc diskuse mezi žáky vyžadují. Jak však poznat, že hluk ve třídě již překročil únosnou mez?

Share This:

Studentský spotřebitelský diář dostal i on-line podobu

book-1468934_1920
Chtěli bychom vás seznámit s nabídkou studentského spotřebitelského diáře, který nově dostal také on-line podobu. Jedná se sice o diář určený spíše pro starší žáky, ale rady a v něm obsažené informace jsou by měli znát i mladší žáci a jejich učitelé.

Share This: