Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Březen 2017

Jak se změnily učebnice od dob revoluce? Dostačují dnešním dětem a potřebám výuky?

mail-440877_640
Často se objevují výčty toho, co vše by měl učitel zvládnout, a které činnosti a funkce zastávat. Ač se to nezdá, je toho opravdu hodně a musíme si upřímně přiznat, že odvádět ve všech oblastech stoprocentní výkon je opravdu těžké. Proto bychom měli hledat možnosti, jak učitelům co nejvíce práci usnadnit, aby jim zbýval čas a energie vše zvládnout. Jedním z podpůrných prostředků jsou učebnice. Odpovídají však potřebám současné výuky? Některé učebnice se příliš neliší od učebnic z období před revolucí. Pokud chtějí učitelé alespoň trochu udržet standard své výuky, vytvářejí vlastní pracovní listy a výukové materiály. Kolik to však stojí času, úsilí a peněz?

Share This:

Připravujeme sérii recenzí učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět – 1. období (1. – 3. třída ZŠ)

feedback-1977987_640
V článku Jak se změnily učebnice od dob revoluce? Dostačují dnešním dětem a potřebám výuky?, který vyšel v magazínu Zakatedrou.cz, jsme se dotkli problematiky učebnic. Abychom mohli čtenáře s touto problematikou blíže seznámit a poukázat na stav současných učebnic, rozhodli jsem se podrobně prozkoumat učebnice, které jsou na trhu k dispozici, a představit naši čtenářům jejich kladné a záporné stránky.

Share This:

Recenze učebnic – Hravá prvouka – vydavatelství TAKTIK

učebnice 1
Pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět v 1. období (1. – 3. třída) nabízí nakladatelství TAKTIK ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů. Žákům první třídy je připravená pracovní učebnice, která slouží jako učebnice a pracovní sešit v jednom. V dalších ročnících jsou již učebnice rozděleny na učebnici a pracovní sešit. Všechny učebnice i pracovní sešity jsou zpracované v atraktivním barevném provedení. Autoři uvádějí, že učebnice i pracovní sešity jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Učitelé si mohou dokoupit metodické příručky, pro každý ročník zvlášť.

Share This:

Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ

woman-1169316_640
Myšlenkové mapy, někdy také pojmové nebo mentální mapy, jsou moderní metodou využívanou v mnoha oborech. Široké využití a uplatnění nalézají také ve světě vzdělávání. Myšlenkové mapy pomáhají žákům uspořádat si pojmy a vztahy mezi nimi. K lepší přehlednosti a zapojení dalších funkcí mozku přispívá také zajímavé grafické znázornění doplněné obrázky.

Share This:

Sestavujte jednoduché elektrické obvody zábavně, využijte stavebnici Boffin

buffin 2
Ačkoli se se skládáním elektrických obvodů setkávají žáci často až na 2. stupni základních škol, jednoduchý elektrický obvod rádi sestavují i mladší děti. Chtěli bychom vám představit zajímavou stavebnici, která umožňuje i dětem mladšího školního věku jednoduše vytvářet zajímavé elektrické obvody, které toho hodně dokážou ;).

Share This:

VLASTNÍ ZKUŠENOST JE VÍCE NEŽ FOTOGRAFIE NA OBRÁZKU. TO PLATÍ V MUZICE DVOJNÁSOB

DSC_0031_Fotor
S projektem podpory hudebního vzdělávání dětí základních škol jako doplňkem ke klasické hudební výchově přichází nadační fond The Music FunDation. Program se nezakládá na výkladu teorie, ale na možnosti si hudební nástroje osahat, vyzkoušet a pochopit, jak je pro muzikanta důležitá schopnost umět naslouchat.

Share This:

Chcete se naučit používat správná slova ve správný čas? Přečtěte si knihu Řekni to jinak

řekni to jinak 1
Pro pedagogy je dovednost umění správné komunikace důležitá. Učitel při svém povolání neustále komunikuje a to nejen se svými žáky. Jak správně reagovat, pokud se vzájemné výměny názorů začnou vyhrocovat? Rádi bychom vám představili knižní novinku, která se zabývá otázkou efektivní komunikace.

Share This:

Výtvarná metoda asambláž – vyjádřete něco o sobě

pencil-pot-2097599_640
Umění je jednou z možností, jak vyjádřit něco o sobě. Využijte s dětmi výtvarnou metodu zvanou asambláž k tomu, aby mohly vytvořit výtvarné dílo, které o nich bude vypovídat.

Share This:

Reflexní samolepky

nálepky 1

Chtěli bychom vám představit reflexní samolepky, které jsou primárně určené na automobil nebo jízdní kolo, ale pro kreativní učitele najdou široké spektrum dalšího využití.

Share This: