Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Člověk a jeho svět

Prosíme o pomoc při průzkumu mezi učiteli 1. stupně ZŠ vyplněním krátkého dotazníku

dotazník3
Redakce magazínu Zakatedrou.cz by vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku, který je součástí průzkumu mezi učiteli 1. stupně ZŠ o kvalitě a využívání učebních materiálů pro obor člověk a jeho svět. Zjištěné skutečnosti nám pomohou k dalšímu směřování aktivit a tvorbě otevřených vzdělávacích materiálů pro obor člověk a jeho svět.

Share This:

Pracovní listy ke stažení – Z domu až do vesmíru

vesmír
Pro žáky je důležité, pokud probírané učivo vychází od známého k neznámému a od blízkého ke vzdálenému. Součástí učiva oboru člověk a jeho svět by tedy mělo být také vyvození polohy místa bydliště vzhledem k České republice a celému světu. Přinášíme vám tedy pracovní listy, které jsou ověřeny v praxi, děti baví a mají také pozitivní efekt v podobě znalostí žáků. Materiálem jsme se inspirovali v zahraničí a upravili jsme ho pro potřeby dětí v České republice.

Share This:

Mapy a plány nám sdělují mnoho informací, rozvíjejte mapové dovednosti dětí

art-1850653_640
V současné době se mapy stávají důležitým zdrojem informací a často se s nimi setkáváme v médiích nebo na internetu. Nové výzkumy dokazují, že děti jsou schopny číst z mapy a porozumět jí již v předškolním věku a o informace, které z mapy mohou získat, mají velký zájem. Problematice kartografických děl pro děti a práci s mapou je v současnosti věnováno stále více pozornosti, domníváme se však, že je to stále málo. A je tomu tak i ve školách. Velké množství základních škol stále nedostatečně rozvíjí kartografické dovedností, a přitom právě jejich rozvoj je jedním z hlavních cílů výuky geografie žáků všech věkových kategoriích. Učitelé se většinou zaměřují především na čtení map, důležité je však také jejich porovnávání nebo interpretace. Bohužel však na dovednost tvorby map, která baví i malé děti a učí je pochopit systém mapování, učitelé i vzdělávací programy zapomínají. Chtěli bychom vám tedy představit příklady možností, jak začít pracovat s mapou u dětí mladšího školního věku. Více bychom se pak chtěli zaměřit na jejich tvorbu.

Share This:

Tvorba kartografických map na 1. stupni ZŠ

mapa1
Přestože většina vzdělávacích materiálů s tvorbou map u žáků tohoto věku nepočítá, myslíme si, že se jedná o dovednost, která do škol patří. Tvořit mapy děti baví a zároveň tak lépe chápou význam a způsob práce s mapami.

Share This:

Nakresli si vlastní kopec – využijte bezplatnou aplikaci pro zobrazování vrstevnic

kopce 1
Přemýšlíte, jak žákům jednoduše vysvětlit, co jsou to vrstevnice a co s jejich pomocí můžeme z mapy vyčíst? Jedním ze známých a pro žáky zajímavých způsobů je názorná ukázka s rozkrajováním brambory. Chtěli bychom však představit další možnost, kdy si žáci prostřednictvím rozšířené reality (více informací o rozšířené realitě si můžete přečíst v článku Rozšířená realita dává tištěným materiálům další rozměr) mohou na chytrých mobilních zařízeních zobrazit tvar kopce podle předem nakreslených vrstevnic. Ovládání aplikace je velmi jednoduché a své kopce zvládnou vytvořit i velmi malé děti.

Share This:

Chcete s dětmi vyzkoušet orientační běh? Navštivte některý z areálů pevných kontrol

orientační běh
Máte ve třídě děti, které baví práce s mapou a zároveň rádi sportují? Můžete jim doporučit, aby vyzkoušely orientační běh. Jedná se o sport, ve kterém rozhodují nejen sportovní předpoklady závodníků, ale také orientace v terénu a práce s mapou. A nejen doporučit. Na řadě míst naší republiky vznikají areály pevných kontrol. Jedná se o volně přístupné území, nejčastěji parky nebo lesy, ve kterých si můžete vyzkoušet orientační běh. Kontroly jsou v těchto oblastech rozmístěny celoročně a mapy různých obtížností si můžete zdarma vytisknout nebo vyzvednout na určeném místě.

Share This:

Poznávejte jarní přírodu co nejvíce smysly

nature-3159873_640
I přes mrazivé počasí posledních dní se k nám nezadržitelně blíží jarní období. Nastává tedy příhodná chvíle k zahájení pozorování změn v přírodě v průběhu roku. Tomuto tématu jsme se věnovali již v minulosti v článku Vyhlížejte s dětmi jaro – využijte fenologii. Nesbírejte informace o přírodě jen z učebnic. Vyjděte s dětmi ven a nechte je vnímat probouzející přírodu co nejvíce smysly.

Share This:

Staňte se malými vědci, experimentujte a bádajte

binoculars-2028304_1280
Již malé děti rádi experimentují. Podpořte jejich zvídavost a zároveň je pomalu seznamujte se základy vědeckého bádání.

Share This:

Využijte pěkných červnových dnů k výuce venku

books-1757734_640

Den 18. května 2017 byl opět vyhlášen dnem prázdných tříd. Více o myšlence a průběhu kampaně se můžete dočíst v článku Připojte se k celosvětovému dni prázdných tříd a 17.6.2016 učte venku, který jsme publikovali v minulém roce v červnovém vydání magazínu Zakatedrou.cz. Také v tomto roce zůstaly některé třídy prázdné a učitelé s žáky vyměnili školní učebny za prostor pod širým nebem. Nedozvěděli jste se o akci nebo jste se z nějakého jiného důvodu nemohli ke kampani oficiálně připojit? Nevadí, využijte červnových dnů a učte žáky venku i bez oficiální celosvětové podpory. A jaké aktivity při výuce v přírodě zvolit?

Share This:

Pozorování větru

weathercock-153758_640
V dubnovém vydání magazínu jsme publikovali článek Pozorování počasí, který se zabýval obecnými zásadami každodenního pozorování počasí s žáky na 1. stupni základních škol. Dále jsme se uveřejnili článek Pozorování mraků, který se blíže zabývá pozorováním mraků na obloze a obsahuje zajímavé rady, jak oblaka pozorovat a zajímavou formou určovat jejich druhy. Dalším meteorologickým jevem, který lze s dětmi pozorovat, je vítr. Chtěli bychom vám představit náměty, které je možné využít k pozorování větru s žáky 1. stupni základních škol.

Share This: