Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Knižní tipy

Tip na knihy – vyprávějte příběhy podle obrázků

kniha samá díra
Knížka samá díra. Na výletě je obrázková publikace určená pro děti. Každá dvojstrana obsahuje obrázek, který je plný lidí, zvířat, věcí … Rodina Dvořákových se vydala na výlet. Pomocí obrázků v knize sledujte průběh jejich výletu. Každá dvojstrana obsahuje postupně obrázky z výletu, které jsou plné lidí, zvířat, věcí … a dějů. Současně s průběhem výletu se odehrávají další příběhy ostatních postav. Některé příběhy jsou kratší (objevují se na jedné stránce), některé se odehrávají v celé knize.

Share This:

Tip na zajímavou knihu: Psychoterapie našich prababbabiček

Psychoterapie našich prababiček
Mění se doba a s ní také životní styl. Lidé však často zjišťují, že jejich způsob života není optimální a snaží se hledat cesty, jak v dnešní uspěchané době co nejlépe relaxovat a vyvážit svoje aktivity. Zatímco svět, ve kterém žijeme, se mění, potřeby našeho těla a mysli zůstávají prakticky stejné. Proč se tedy neinspirovat u našich předků? Chtěli bychom vám představit knihu Psychoterapie našich prababiček vydanou v nakladatelství Portál.

Share This:

Kniha 100 let republiky – pracovní listy

Po stopách stoleté dámy
V nakladatelství Portál vyšly v nedávné době knihy Po stopách stoleté dámy (seznamovali jsme vás s ní také v magazínu Zakatedrou.cz v článku Kniha Po stopách stoleté dámy nám připomene události naší země za posledních 100 let) a Poznej s námi Česko. Toto nakladatelství nyní k uvedeným titulům připravilo také pracovní listy, které jsou volně ke stažení.

Share This:

Kniha Po stopách stoleté dámy nám připomene události naší země za posledních 100 let

Po stopách stoleté dámy
Protože si v letošním roce připomeneme 100 let od vzniku Československa, vydalo nakladatelství Portál zajímavou publikaci Po stopách staleté dámy, kterou bychom chtěli představit našim čtenářům. Sto kapitol se věnuje rok po roce významným událostem, které se od vzniku Československa odehrály.

Share This:

Tip na publikaci: Můj cestovní deník

Muj cestovni denik n
Rodiče se svými dětmi často jezdí na zajímavé zahraniční dovolené. Společně přitom objevují mnoho zajímavostí, potkávají nové lidi, zažívají spoustu zajímavých chvil … Jak si uchovat krásné vzpomínky z dovolené a připomenout si je i po mnoha letech? Jedním ze způsobů je psaní cestovního deníku, do něhož si děti mohou v průběhu pobytu zaznamenávat všechny jejich postřehy a zážitky. Pro některé děti je však obtížné tvořit vlastní záznamy do prázdného sešitu. Alespoň ze začátku je dobré, pokud dětem se záznamy pomáhají připravené otázky a ilustrace. Proto bychom vám rádi představili a doporučili zajímavé cestovní deníky, které nabízí vydavatelství ALCA CZ. Malé cestovatele bude bavit zaznamenávat si svoje zážitky do pěkně vytvořených publikací a za pár let si je mohou připomínat.

Share This:

Nevíte, jak s dětmi mluvit o početí a narození miminka? Inspirací pro vás může být kniha Jak děti přicházejí na svět

jek děti
Nejen rodiče často tápou, jak dětem odpovídat na jejich první otázky o sexu. Chtěli bychom vám tedy představit knihu, která se snaží dětem vhodnou formou vysvětlit vše, co by je mohlo v této oblasti zajímat.

Share This:

Gemebook Ztraceni v rudolfinské Praze seznámí děti hravou formou s historií Prahy

Ztraceni v rudolfinské Praze
V nakladatelství Portál vyšla další zajímavá publikace pro děti mladšího školního věku, kterou bychom chtěli představit našim čtenářům. Nejedná se o obyčejnou knihu, ale o gemebook, který umožňuje aktivnější zapojení čtenářů a větší hravost. Prostřednictvím příběhu hlavních hrdinů Vojty a Klárky, kteří se najednou objeví v době vlády Rudolfa II., se dětští čtenáři seznamují s historií Prahy.

Share This:

Tip na knihu: Neztraťte motivaci v době blahobytu

kniha neztraťe motivaci v době blahobytu
Mnoho učitelů si klade otázku, jak současné školáky motivovat k práci, když mají téměř vše, na co si vzpomenou. Problém s hledáním motivace často nemají pouze děti, ale také mnoho dospělých. Proto bychom chtěli všem, kteří se snaží pracovat na svém rozvoji nebo na rozvoji druhých, představit knihu zabývající se otázkou, kde hledat motivaci v době, kdy máme k dispozici velké množství přístrojů, které nám na první pohled usnadňují život, a my tak nemusíme vynakládat příliš mnoho úsilí. Jak se odhodlat k tomu, abychom opustili své pohodlí a zabývali se takovými činnostmi, které nejsou nezbytně nutné pro naše přežití? Materiální odměna k motivaci často nestačí a lídři musí hledat hnací sílu mimo tuto oblast. S hledáním správných hnacích sil vám může pomoci kniha Neztraťte motivaci v době blahobytu od autorů Mariana Jelínka a Kamily Jetmarové.

Share This:

Andor Šándor vydává novou knihu. Radí, jak přežít teroristický útok

Jak pežít nejen teroristický útok_final.indd
Generál v záloze Andor Šándor vydává novou knihu Jak přežít teroristický útok. Podle Šándora není otázkou, jestli u nás dojde k teroristickému útoku, ale spíše kdy, kde a za jakých podmínek. Kniha je zaměřena i na další hrozby – například blackout nebo nebezpečí na internetu.

Share This:

Tip na zajímavou knihu – Cyklus života

cyklus života
Učitelská profese je z velké části prací s lidmi. Dobrý učitel by měl být zároveň dobrým psychologem. Jednou ze základních disciplín psychologie je vývojová psychologie, která se zabývá poznatky o duševním vývoji člověka od počátku až do jeho konce. Chování žáků často souvisí s tím, jak si hledají své místo ve světě. Pedagogy by měly zajímat nejen všechny faktory, které ovlivňují vývojové stádium dětí, ale také psychologické aspekty jednání starších dětí, dospělých a seniorů, kteří mají také vliv na vývoj dětí. Chtěli bychom vám proto představit zajímavou knihu Cyklus života od izraelského psychologa Erela Shalita, která v letošním roce vyšla v nakladatelství Portál.

Share This: