Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Vyučovací metody

Učte se anglická slovíčka s pomocí myšlenkových map – využijte Kreativní slovník

Screen Shot 2017-04-14 at 21.04.44
Pravděpodobně stále nejrozšířenější formou učení nových cizojazyčných slov je biflování dlouhých sloupců s pojmy. Nyní přichází na trh slovník umožňující učení nových slovíček zajímavější a poutavější formou, která navíc podporuje myšlení. Už jste slyšeli o Kreativním slovníku?

Share This:

Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ

woman-1169316_640
Myšlenkové mapy, někdy také pojmové nebo mentální mapy, jsou moderní metodou využívanou v mnoha oborech. Široké využití a uplatnění nalézají také ve světě vzdělávání. Myšlenkové mapy pomáhají žákům uspořádat si pojmy a vztahy mezi nimi. K lepší přehlednosti a zapojení dalších funkcí mozku přispívá také zajímavé grafické znázornění doplněné obrázky.

Share This:

Skupinová výuka jako možnost rozvíjení kooperace žáků

hands-543593_1280
Jedním z úkolů současného školství je učit žáky vzájemné komunikaci a kooperaci. Možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je využívat ve výuce skupinovou formu práce. V mnoha třídách je však skupinová práce zařazovaná do hodin málo nebo neefektivně. Ne všechny činnosti ve skupinách můžeme označit jako kooperativní výuku. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak do vyučovacích hodin zařazovat skupinovou práci, která u žáků rozvíjí kooperaci.

Share This:

Lapbook – Co to je a jak se tvoří?

IMG_0487
Jednou z možností, jak s dětmi udělat zajímavý přehled probraného učiva, který by jim byl při opakování k dispozici, je vytvoření lapbooku. Jedná se o interaktivní encyklopedii, knihu či sešit, který tvoří sami děti (nebo učitelé). Do lapbooku se vejde mnoho zajímavých informací a zápisků z klasického sešitu. Během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si žáci dané učivo nenásilnou formou procvičují. Lapbook je také výborný pomocník při prezentaci učiva. Poradíme vám, jak snadno tuto interaktivní knihu vytvořit a jak s touto pomůckou v hodinách pracovat.

Share This:

Pracujte s žáky v kruhu

access-933120_1920
Jednou z moderních metod výuky je uspořádání žáků v kruhu, ve kterém na sebe všichni žáci vidí a mohou spolu verbálně i neverbálně komunikovat. Zejména při větším počtu žáků ve třídě není zavedení fungujícího kruhu jednoduché a vyžaduje dodržování určitých pravidel a doporučení. Netroufáte si s neposednými dětmi vyrazit mimo lavice? Nebo s dětmi v kruhu pracujete, ale práce se vám úplně nedaří? Pojďte se s námi podívat na pár rad, jak začít s žáky pracovat v kruhu nebo jak špatně fungující práci vylepšit.

Share This: