Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Hodnocení a sebehodnocení

Sebehodnocení učitele – sebereflexe na konci roku

thought-1088647_640
Konec roku je spojen také s bilancováním a hodnocením práce v uplynulém roce a se stanovením předsevzetí do toho dalšího. Využijte tento čas také k ohlédnutí za profesní částí svého života. Věnujte chvilku zamyšlení a zhodnoťte své působení na škole, neboť sebereflexe je považována za jednu z profesních kompetencí učitele, avšak mnoho z nich neví, jak na to. Na adresu naší redakce přišlo také několik dotazů od učitelů, kteří nevěděli, jak zpracovat sebereflexi, kterou po nich ředitelé škol vyžadují. Proto bychom chtěli uvést několik tipů na sebereflexi učitele.

Share This:

Jak na sebehodnocení žáků pomocí tří kartiček

Sebehodnocení žáků by mělo být nedílnou součástí výuky. I přesto někteří žáci nejsou zvyklí své výkony hodnotit a dělá jim to značné potíže. Chtěli bychom vám představit jednu z možností, jak jednoduše zařazovat sebehodnocení do výuky a učit tak děti zamýšlet se nad svými výkony.

Share This:

Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů

objectives-1262375_1920
Často se objevují hlasy, které si stěžují, že klasické hodnocení školních výkonů známkami není objektivní a žáky málo motivuje. Chtěli bychom vám představit metodu Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů, kterou popsala Jana Kratochvílová (2011), doplněnou o poznatky z praxe.

Share This:

Jak na hodnocení pomocí razítek?

razitka5
Omrzelo vás strohé hodnocení výkonu žáka klasickými známkami od jedničky po pětku? Hlavně u nejmenších dětí na prvním stupni ZŠ se setkáte s velkým úspěchem, pokud výkony žáků budete hodnotit pomocí razítek. Jaká razítka jsou v současnosti při hodnocení oblíbená? Vyzkoušeli jsme pro vás nabídku hodnotících a motivačních razítek e-shopu http://www.tiskatka.cz/, který se zabývá prodejem razítek a tiskátek pro školy. A jaká razítka se nám osvědčila?

Share This:

Učte děti prezentovat své výsledky – pracujte s portfoliem žáka

leave-1073439_1280
Známky nemusí jednoznačně vypovídat o vědomostech a dovednostech žáků a současné snahy o zavedení objektivních srovnávacích zkoušek stále selhávají. Nechte tedy hovořit žáky sami za sebe. Učte děti správně prezentovat nejen svoje dovednosti a znalosti. Důležité je také naučit děti poukázat na své nedostatky a nebát se o nich hovořit. Jedním ze způsobů moderní prezentace sebe sama je diskuse nad žákovským portfoliem. Kromě zlepšování sebeprezentace, má žákovské portfolio také funkci motivační. V současné době je jednou z důležitých dovedností schopnost sebeprezentace. Žáci, kteří si poctivě budou vést svá portfolia, mohou mít náskok před ostatními vrstevníky, zejména při různých přijímacích či výběrových řízeních, ale také při vytváření osobní značky, jejíž důležitost se začíná projevovat zejména v marketingu. Přesná kritéria, podle kterých by měli žáci svá portfolia vést, nejsou určena a pravděpodobně ani nebudou. Záleží především na rozhodnutí žáka, které materiály bude jeho portfolio obsahovat (u mladších dětí o obsahu rozhoduje vyučující, postupem času se však snažíme přenést zodpovědnost nad jeho obsahem na žáky). Poradíme vám, jak s dětmi začít vést jejich žákovská portfolia.

Share This: