Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Učebnice

Obtíže při realizaci připravovaného projektu recenzí učebnic

anxiety-2546069_640
V březnovém vydání magazínu Zakatedrou.cz jsme v článku Připravujeme sérii recenzí učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět – 1. období (1. – 3. třída ZŠ) informovali naše čtenáře o záměru vytvořit recenze na učebnice. Chtěli jsme začít představením publikací pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět – 1. období (1. – 3. třída ZŠ). Cílem bylo, aby si vyučující podle recenzí mohli vybrat tu řadu učebnic, která by jim nejvíce vyhovovala, protože si učitelé často stěžují na nedostatečné učební materiály, a to nejen v prvouce. Pro představení učebnic jsme si vytyčili kritéria, dle kterých jsme recenze chtěli zpracovávat (podobná kritéria používáme také při vytváření recenzí na další knihy, které našim čtenářům představujeme). Body jsme poupravili tak, abychom zhodnotili nejdůležitější faktory, které by měly splňovat „solidní učebnice“.

Share This:

Jak připravit předškolní dítě na školní docházku? Vyzkoušejte Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky

Předškolákovy týdeníčky 1
V souvislosti se zahájením nového školního roku se objevuje mnoho hlasů a informací, že do prvních tříd nastupují žáci, kteří jsou na zahájení školní docházky nejsou dostatečně připraveni. Zároveň byl zaveden povinný rok předškolního vzdělávání. Proto jsme se rozhodli v našem magazínu více věnovat také otázce předškolního vzdělávání. Velké množství rodičů by své děti na předškolní docházku rádo připravilo, často však nevědí, v jakých oblastech a jakým způsobem by svého předškoláka měli rozvíjet. Chtěli bychom vám proto představit zajímavou sadu čtyř publikací nazvanou Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky, které napomáhají komplexnímu rozvoji dětí před vstupem do základní školy.

Share This:

Chybí vám materiály pro výuku prvouky integrovaných žáků? Vyzkoušejte pracovní sešity Prvouka 1, 2, 3 od nakladatelství Septima

prvouka2
Někteří integrovaní žáci nezvládají učivo, které se ve třídě probírá. Zejména při samostatné práci v pracovních sešitech nejsou často schopni správně vypracovat ani jednoduché úkoly. Proto pro ně učitelé musí vytvářet zjednodušené pracovní listy. Jednou z možností, jak jim usnadnit práci a ušetřit čas, je využití pracovních sešitů, které jsou primárně určené pro žáky praktických škol. Proto bychom vám dnes chtěli představit řadu pracovních sešitů určenou pro výuku prvouky v 1. – 3. ročníku praktických základních škol.

Share This:

Jak se změnily učebnice od dob revoluce? Dostačují dnešním dětem a potřebám výuky?

mail-440877_640
Často se objevují výčty toho, co vše by měl učitel zvládnout, a které činnosti a funkce zastávat. Ač se to nezdá, je toho opravdu hodně a musíme si upřímně přiznat, že odvádět ve všech oblastech stoprocentní výkon je opravdu těžké. Proto bychom měli hledat možnosti, jak učitelům co nejvíce práci usnadnit, aby jim zbýval čas a energie vše zvládnout. Jedním z podpůrných prostředků jsou učebnice. Odpovídají však potřebám současné výuky? Některé učebnice se příliš neliší od učebnic z období před revolucí. Pokud chtějí učitelé alespoň trochu udržet standard své výuky, vytvářejí vlastní pracovní listy a výukové materiály. Kolik to však stojí času, úsilí a peněz?

Share This:

Recenze učebnic – Hravá prvouka – vydavatelství TAKTIK

učebnice 1
Pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět v 1. období (1. – 3. třída) nabízí nakladatelství TAKTIK ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů. Žákům první třídy je připravená pracovní učebnice, která slouží jako učebnice a pracovní sešit v jednom. V dalších ročnících jsou již učebnice rozděleny na učebnici a pracovní sešit. Všechny učebnice i pracovní sešity jsou zpracované v atraktivním barevném provedení. Autoři uvádějí, že učebnice i pracovní sešity jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Učitelé si mohou dokoupit metodické příručky, pro každý ročník zvlášť.

Share This: