Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Myšlenkové mapy

Coogle.it – jednoduchý on-line nástroj pro tvorbu myšlenkových map

Myšlenková mapa
Tvoříte rádi myšlenkové mapy? O tvorbě myšlenkových map jsme se zmiňovali již v článku Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ. Jednoduchým způsobem, jak vytvořit myšlenkovou mapu, je využití tužky a papíru. Zajímavé myšlenkové mapy lze však dělat také v elektronické podobě. Pro jejich tvorbu existuje velké množství programů a on-line aplikci. Chtěli bychom vám představit jednoduchý on-line nástroj, s jehož pomocí snadno a rychle vytvoříte přehledné mapy z jakéhokoli počítače s připojením k internetu.

Share This:

Využití myšlenkových map ve výuce na 1. stupni ZŠ

woman-1169316_640
Myšlenkové mapy, někdy také pojmové nebo mentální mapy, jsou moderní metodou využívanou v mnoha oborech. Široké využití a uplatnění nalézají také ve světě vzdělávání. Myšlenkové mapy pomáhají žákům uspořádat si pojmy a vztahy mezi nimi. K lepší přehlednosti a zapojení dalších funkcí mozku přispívá také zajímavé grafické znázornění doplněné obrázky.

Share This: