Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Hudební výchova

VLASTNÍ ZKUŠENOST JE VÍCE NEŽ FOTOGRAFIE NA OBRÁZKU. TO PLATÍ V MUZICE DVOJNÁSOB

DSC_0031_Fotor
S projektem podpory hudebního vzdělávání dětí základních škol jako doplňkem ke klasické hudební výchově přichází nadační fond The Music FunDation. Program se nezakládá na výkladu teorie, ale na možnosti si hudební nástroje osahat, vyzkoušet a pochopit, jak je pro muzikanta důležitá schopnost umět naslouchat.

Share This:

Koledy s notami pro boomwhackers

koledy_boomwhackers
K vánocům neodmyslitelně patří také vánoční koledy. Zkuste oživit nácvik koled nebo vánoční besídku jejich netradičním zpracováním. Chtěli bychom vám pomoci a zaplnit nedostatek not pro boomwhackers. Proto jsme vytvořili noty pro boomwheckers k několika známým vánočním koledám.

Share This:

Jaký hudební nástroj vybrat, aby na něj uměli hrát všichni žáci? Vyzkoušejte citerku

P1170057
Chtěli byste, aby již od první třídy všechny děti ve třídě uměly hrát na hudební nástroj lidové písničky a při hře zároveň zpívaly? Myslíte, že by to mohli dokázat i méně hudebně nadaní žáci a i ti, kteří pravidelně nenavštěvují žádné hodiny výuky hry na hudební nástroj? A existuje vůbec nějaký takový nástroj? Chtěli bychom vám představit citerku, hudební nástroj vycházející z citery, který je přizpůsoben nejmenším dětem a výborně se hodí k výuce dětí mladšího školního věku.

Share This:

Zapisujte noty jednoduše

foto_noty_4
Pro napsání notového zápisu sloužil dříve notový sešit a tužka. V současnosti existuje řada různých počítačových programů pro vytvoření notového zápisu. Některé jsou zdarma, za některé si musíme zaplatit. Poradíme vám, jak můžete v současnosti vytvořit jednoduchý notový zápis pomocí zdarma dostupného počítačového programu MuseScore.

Share This:

Stručná metodika boomwhackers

hudebka

Řada škol již tuto moderní pomůcku pořídila a řada se tuto pomůcku pořídit chystá. Ale vědí učitelé, jak ji při hodinách hudební výchovy používat? V českém jazyce je v současnosti metodické literatury na téma boomwheckers nedostatek. Užitečné jsou také speciální noty s barevným značením pro boomwhackers, podle kterých by jednoduché písničky zvládli zahrát i děti, které dokáží rozeznat barvy. Jak tedy můžeme boomwheckers v hodinách hudební výchovy (nejen) na prvním stupni ZŠ využít?

Share This:

Omrzel vás xylofon? Pořiďte boomwhackers

boomwh

Zkuste zavést do vaší výuky boomwhackers, který je v zahraničí velmi populární. Jedná se o moderní obdobou tradičně využívaného xylofonu nebo metalofonu. Velkou výhodou pro potřeby moderního vyučování je možnost zapojit více dětí současně. Důležitá je také nutnost vzájemné spolupráce. Různě znějící trubice dokážou zpestřit hodiny hudební výchovy a žákům zábavnou formou zprostředkovat nauku o notách. Výuka s boomwhackers je snadná i pro méně muzikálně nadané učitele.

Share This: