Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Výtvarná a pracovní výchova

Výtvarná metoda asambláž – vyjádřete něco o sobě

pencil-pot-2097599_640
Umění je jednou z možností, jak vyjádřit něco o sobě. Využijte s dětmi výtvarnou metodu zvanou asambláž k tomu, aby mohly vytvořit výtvarné dílo, které o nich bude vypovídat.

Share This:

Kašírování

paintbrushes-1209870_640
Kašírování není pro pedagogy neznámou výtvarnou technikou. Učitelé s dětmi dokážou vytvořit krásné a originální výrobky. I přesto však někteří učitelé tuto techniku neznají nebo ji do hodin zapomněli zařazovat. Proto jsme se rozhodli kašírování v našem magazínu připomenout.

Share This:

Připravte s dětmi jednoduché občerstvení

20160318_190237
Pokud se naskytne příležitost, na které by nemělo chybět malé občerstvení, připravte s dětmi toustové chlebíčky. Výroba je jednoduchá, děti baví a hotový výtvor je chutný a zdravý. Během chvíle tak děti vytvoří originální pohoštění pro rodiče na třídních schůzkách, pro inspekci, pro paní ředitelku … Poradíme vám, jak toustové chlebíčky vyrobit.

Share This:

Zima láká k land-artu

sněhulák_1
Když napadne sníh, děti spontánně zkouší, co s ním lze všechno vytvořit. S prvním sněhem začínají stavět sněhuláky, vyšlapávají do sněhu různé stopy a obrazce, prstem zkoušejí malovat na sníh na parapetech … Zkuste dětem ukázat, že vlastně výtvarně tvoří. Vysvětlete jim, že výtvarná výchova nemusí probíhat pouze v prostorách školy. Žáci opustí prostory běžné výuky a vycházejí ven. Land – art vybízí ke spojení s environmentální výukou.

Share This: