Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Zajímavá inspirace

Jak číst a tvořit jednoduché grafy

pracovní list_ grafy_vlastní1
Existují různé možnosti využití práce s grafy na 1. stupni ZŠ. Myslíme si však, že v současné době je tato činnost při výuce žáků mladšího školního nedoceněná a učiteli málo využívaná. A přitom právě grafy skýtají tolik možností, jak zajímavým a názorným způsobem pracovat s daty. Právě z grafického znázornění žáci mohou vyčíst mnoho informací a jednoduché grafy mohou využít téměř ve všech předmětech k zajímavým statistickým šetřením. Základům statistiky se žáci mohou učit již od první třídy. V době, kdy děti ještě neumí číst, mohou učitelé využít obrázkové grafy, které vám dnes představíme.

Share This:

Stáhněte si zdarma dostupnou Velkou knihu her

learn-2749238_640
Chtěli byste při vyučování zařazovat hry, ale máte problém si na nějakou vzpomenout nebo nějakou vlastní hru vymyslet? Stáhněte si Velkou knihu her.

Share This:

Pomozte dětem najít v sobě muzikanty

DSC_0150_Fotor

Chtěli byste žákům přiblížit, jak to chodí v kapele? Máme pro vás tip na zajímavé workshopy, ve kterých se děti nejen dozví, jak to v takové hudební kapele vlastně chodí, ale ve kterých děti dostanou možnost osahat si hudební nástroje a některé si dokonce vyzkoušet.

Share This:

Jak na psací písmo v programu Microsoft Word?

abeceda 1
Učitelé velmi často využívají vlastní materiály do výuky, které sami vytvořili v programu Microsoft Word. Při tvorbě listů pro 1. stupni ZŠ by však často potřebovali do svých materiálů zařadit ručně psané písmo. Mnohdy tento problém řeší dopisováním textů vlastní rukou. Jak na to, abyste mohli vytisknout vlastní text napsaný psacím písmem přímo z vašeho počítače?

Share This:

Co je to gamebook

people-2572105_640
Už jste někdy slyšeli pojem gamebook? Co to je a o co se vlastně jedná? Již sám název nám napovídá. Jedná se o hrací knihu, ve které se čtenář stává hráčem. Je tak vtáhnut do děje, který sám může ovlivnit. Pro žáky na 1. stupni ZŠ je zajímavé nejen jeho čtení, velký přínos může mít také jeho tvorba.

Share This:

Jak tvořit s žáky třídní nebo školní časopis

press-1248661_1920
Vytváření třídního nebo školního časopisu je pro žáky velmi zajímavá a zábavná činnost, která jim může přinést mnoho zkušeností a dovedností. Vznik a vydávání takového magazínu není v současné době díky internetu a sociálním sítím velký problém. Vytvářet jednoduchý magazín mohou i žáci na 1. stupni základních škol.

Share This:

Přiměřený hluk přispívá ke zdravému prostředí. Kontrolujte s žáky míru hluku ve třídě.

bat-1300648_1280
Starší generace mají výuku ve škole spojenou s naprostým tichem. Jistě si někteří pamatují větu – „Musí tady být takové ticho, aby bylo slyšet spadnout i špendlík.“. V současné době však některé děti mají problém sedět a nemluvit. Některé moderní metody výuky navíc diskuse mezi žáky vyžadují. Jak však poznat, že hluk ve třídě již překročil únosnou mez?

Share This:

Pořádejte burzu sportovních potřeb, hraček, oblečení …

childrens-shoes-1035488_1920
Doby, kdy dětem stačilo pár kousků oblečení, autíčko a okopaný balón jsou nenávratně pryč. Každé dítě má mnoho hraček, oblečení a potřebuje na každý sport jiné vybavení … Děti však rychle rostou, jejich záliby se mění a potřebují zase jiné věci. Ale kde vzít na nové věci peníze? Rodiče řeší problémy, kde vzít na nové věci místo? Stále oblíbenější se tak stávají burzy dětského oblečení a dětských potřeb. Vyjděte i vy rodičům vstříc a uspořádejte na vaší škole burzu. Ocení ji ale nejen rodiče, ale i vedení školy, protože výdělek z této akce můžete využít třeba na zvelebení vaší školy.

Share This: