Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Aktuální otázky

Učitelé mohou přispět svými návrhy při inovaci Metodického portálu RVP.CZ

woman-1733891_640
Snad všichni učitelé znají portál zaměřený na pro podporu pedagogické činnosti, který je dostupný na adrese www.rvp.cz. Bohužel dle našeho názoru nesplňuje požadavky, které by měl moderní portál na podporu učitelů mít. Proto vítáme informaci o jeho inovaci, která by měla probíhat v letech 2018 – 2021 v rámci projektu Podpora práce učitelů.

Share This:

Přijměte pozvánku na konferenci DigiMap

logo MaP
Konference DigiMAP se koná 18. ledna 2018, ale registrace je již v plném proudu. Primárně je určena učitelům, ředitelům, zřizovatelům základních škol, vítáni jsou však všichni zájemci o vzdělávání. Nechte se inspirovat, jak a čím lze obohatit výuku, a to i v humanitních předmětech. Ukážeme, že roboti, Minecraft i videokonference mají své místo v dnešních školách, a to vše v příjemných a technicky výborně vybavených prostorách sídla společnosti Microsoft.

Share This:

Je zadávání domácích úkolů přežitek?

homework-1815899_640
Nedílnou součástí vzdělávání je také domácí příprava na vyučování. Jedná se především o přípravu pomůcek na nadcházející den a vypracovávání zadaných domácích úkolů. S velkou zaměstnaností rodičů a vysokým mimoškolním zatížením dětí si však musíme klást otázky, zda by měly být domácí úkoly zadávány, jaké typy úkolů by to měly být, jak často by je žáci měli plnit či jakým způsobem by mělo být hodnoceno jejich splnění.

Share This:

Ministerstvo školství přistoupilo k autorským právům v souladu s moderními trendy

document-428334_640
Pro roky 2007 – 2013 rozdělilo MŠMT mezi příjemce dotací a grantů přes padesát miliard korun. Část těchto prostředků bylo vynaloženo na tvorbu různých vzdělávacích materiálů, jako jsou metodiky, učebnice, brožury apod. Ty byly zveřejňovány pod licencí, která již neodpovídala současnému trendu, kdy se materiály šíří prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či sdílených souborů. Nově vzniklé vzdělávací podklady budou zveřejňovány pod veřejnou licencí Creative Commons, čímž se v oblasti autorských práv zařadilo české Ministerstvo školství mezi podobně smýšlející úřady ostatních evropských zemí.

Share This:

Výzva školám – nevyhazujte staré pomůcky

camera-514992_640

Na půdách mnoha škol se často skrývá velké bohatství. Tedy alespoň co se týče historie českého školství. A nejen na půdách. Zajímavé a historicky cenné pomůcky se mnohdy nacházejí i v různých kabinetech a skříních. Často jsou zaprášené nebo zaskládané modernějšími pomůckami a prakticky jen zabírají místo. Chystáte se dělat pořádek v kabinetu nebo na půdě? Bylo by škoda vyhodit něco, co by mohlo posloužit dalším generacím při utváření náhledu na historii vzdělávání.

Share This:

Moderní školní knihovny jako speciální informační centra

womens-2701154_640
Měsíc říjen je od roku 2008 vyhlášen měsícem školních knihoven. Ty mají u nás dlouhou tradici. V současnosti je vedení školních knihoven v kompetencích ředitelů škol a záleží tak na každé škole, jak a zda bude školní knihovnu provozovat. Proto se v současné době úroveň školních knihoven velmi liší. Zatímco na některých školách vznikají moderní speciální informační centra, na jiných není knihovna prakticky žádná.

Share This:

Jste učitelé? Pořiďte si kartu ITIC a čerpejte řadu výhod

Prukaz_ITIC_SS-VS_2017
Široká veřejnost zná především známější kartu ISIC určenou pro studenty. Organizace ISIC Association však vydává také mezinárodně uznávaný průkaz pro učitele ITIC. Nevíte o co se jedná, jak si kartu pořídit a jaké výhody můžete čerpat?

Share This:

Velké rozdíly mezi školami jako důsledek špatného řízení škol?

opposites-489521_1920
V listopadém vydání magazínuu Zakatedrou.cz jsme zaznamenali velký ohlas na článek Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?, který se zabýval otázkou decentralizace českého školského systému. To, že systém řízení škol není úplně ideální, vypovídá také Národní zpráva z mezinárodního šetření PISA 2015, kterou v prosinci zveřejnila Česká školní inspekce. Zaujala nás především informace o velkém rozdílu průměrných výsledků žáků, který je způsoben velkými rozdíly mezi školami.

Share This:

Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?

architecture-193099_1920
O chodu škol ve velké míře rozhodují jejich zřizovatelé, v mnoha případech tedy političtí úředníci, kterým chybí pedagogické vzdělání a vůbec se světem vzdělávání mají málo zkušeností. Ještě že alespoň někteří starostové obcí mají děti, které navštěvují školská zařízení ;) . Často jsou ředitelé škol bohužel více politiky než odborníky. Stejně tak jak je vrtkavá a nejistá politická situace v celé republice, odvíjí se nejistota škol od aktuální politické situace. Stav ve školách je tedy nestabilní. Díky decentralizaci školství vznikla velká propast mezi systémem a školní praxí. Chybí střední vrstva odborníků, kteří by pomohli se zaváděním systémových změn a pomohli tak zvyšovat kvalitu vzdělávání.

Share This:

Žáci tráví málo času na čerstvém vzduchu. Je na čase uvažovat o zavedení jedné hodiny týdně výuky venku?

running-1421620_1920
Den 17.6. vyhlásila Anna Portch z Velké Británi s podporou učitelů z London Sustainable Schools Forum (LSSF) jako mezinárodní den prázdných tříd a vyzvala všechny učitele: „Jděte učit ven!“. Jedná se o celosvětovou kampaň, která vychází z faktu, že děti tráví málo času venku. Výuka by se měla na jeden den přesunout ze školních lavic ven. Jedním z účelů této kampaně je přimět učitele, rodiče i širokou veřejnost zamyslet se nad množstvím času, který tráví děti venku.

Share This: