Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Aktuální otázky

Světové dny orientace v přírodě

adventure-1850673_640
Světový den orientačního běhu připadá tento rok na 23. května, proto byly dny v období mezi 23.5. a 29.5. vyhlášeny dny orientace v přírodě. Jedná se o celosvětovou kampaň, která nese název World orienteering day (WOD). K této akci se může připojit každý, kdo v tomto období uspořádá nějakou akci spojenou s orientačním během.

Share This:

Rozšířená realita dává tištěným materiálům další rozměr

aurasma květiny
Už jste někdy slyšeli o rozšířené realitě? Angličtina používá výraz augmented reality, z něhož vznikla zkratka AR. Jedná se o reálný obraz doplněný o digitální objekty v reálném čase. Technologie podporující tuto oblast se neustále vyvíjejí a na trhu se objevuje stále větší množství aplikací i zařízení podporujících rozšířenou realitu. My bychom však tento článek chtěli zaměřit především na možnosti AR, které přinášejí tištěným materiálům další rozměr. Díky AR tak lze učební materiály jednoduše propojit s digitálními materiály, které mohou prostřednictvím tabletů využívat i nejmladší žáci.

Share This:

Vyhlášení cen Eduína 2017

winner-1575841_1920
Ve slavnostním sále České spořitelny v Praze byly dne 27. března 2018 slavnostně předány ceny Eduína za rok 2017. V minulém vydání jsme vás informovali o možnosti vybrat jeden z dvanácti projektů, které byly nominováni odbornou porotou do užšího výběru. Náš magazín Zakatedrou.cz se byl na cenu také nominován, ale do užšího výběru se nedostal. Představme vítěze jednotlivých kategorií.

Share This:

Děti ze základních škol si vyzkoušely olympijské sporty

ZOH 1
Současně se zimními olympijskými hrami probíhaly v Brně a Ostravě olympijské festivaly, které ve všední dny dopoledne patřily převážně žákům základních škol. Byli jsme u toho, když děti nadšeně naskakovaly do bobů, metaly na curlingové dráze či střílely na biatlonové střelnici.

Share This:

DigiMAP aneb Jak digitální technologie ovlivňují výuku ve školách

logo MaP
Městská část Praha 12 uspořádala dne 18. 1. 2018 konferenci DigiMap v rámci MAP Praha 12 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 12 a na Libuši) v prostorách budovy Microsoft ČR. Akce se setkala s velkým úspěchem. Účast přesáhla 150 návštěvníků, bylii přítomní hosté nejen z celé ČR, ale i ze zahraničí.

Share This:

Učitelé mohou přispět svými návrhy při inovaci Metodického portálu RVP.CZ

woman-1733891_640
Snad všichni učitelé znají portál zaměřený na pro podporu pedagogické činnosti, který je dostupný na adrese www.rvp.cz. Bohužel dle našeho názoru nesplňuje požadavky, které by měl moderní portál na podporu učitelů mít. Proto vítáme informaci o jeho inovaci, která by měla probíhat v letech 2018 – 2021 v rámci projektu Podpora práce učitelů.

Share This:

Přijměte pozvánku na konferenci DigiMap

logo MaP
Konference DigiMAP se koná 18. ledna 2018, ale registrace je již v plném proudu. Primárně je určena učitelům, ředitelům, zřizovatelům základních škol, vítáni jsou však všichni zájemci o vzdělávání. Nechte se inspirovat, jak a čím lze obohatit výuku, a to i v humanitních předmětech. Ukážeme, že roboti, Minecraft i videokonference mají své místo v dnešních školách, a to vše v příjemných a technicky výborně vybavených prostorách sídla společnosti Microsoft.

Share This:

Je zadávání domácích úkolů přežitek?

homework-1815899_640
Nedílnou součástí vzdělávání je také domácí příprava na vyučování. Jedná se především o přípravu pomůcek na nadcházející den a vypracovávání zadaných domácích úkolů. S velkou zaměstnaností rodičů a vysokým mimoškolním zatížením dětí si však musíme klást otázky, zda by měly být domácí úkoly zadávány, jaké typy úkolů by to měly být, jak často by je žáci měli plnit či jakým způsobem by mělo být hodnoceno jejich splnění.

Share This:

Ministerstvo školství přistoupilo k autorským právům v souladu s moderními trendy

document-428334_640
Pro roky 2007 – 2013 rozdělilo MŠMT mezi příjemce dotací a grantů přes padesát miliard korun. Část těchto prostředků bylo vynaloženo na tvorbu různých vzdělávacích materiálů, jako jsou metodiky, učebnice, brožury apod. Ty byly zveřejňovány pod licencí, která již neodpovídala současnému trendu, kdy se materiály šíří prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či sdílených souborů. Nově vzniklé vzdělávací podklady budou zveřejňovány pod veřejnou licencí Creative Commons, čímž se v oblasti autorských práv zařadilo české Ministerstvo školství mezi podobně smýšlející úřady ostatních evropských zemí.

Share This:

Výzva školám – nevyhazujte staré pomůcky

camera-514992_640

Na půdách mnoha škol se často skrývá velké bohatství. Tedy alespoň co se týče historie českého školství. A nejen na půdách. Zajímavé a historicky cenné pomůcky se mnohdy nacházejí i v různých kabinetech a skříních. Často jsou zaprášené nebo zaskládané modernějšími pomůckami a prakticky jen zabírají místo. Chystáte se dělat pořádek v kabinetu nebo na půdě? Bylo by škoda vyhodit něco, co by mohlo posloužit dalším generacím při utváření náhledu na historii vzdělávání.

Share This: