Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Aktuální otázky

Moderní školní knihovny jako speciální informační centra

womens-2701154_640
Měsíc říjen je od roku 2008 vyhlášen měsícem školních knihoven. Ty mají u nás dlouhou tradici. V současnosti je vedení školních knihoven v kompetencích ředitelů škol a záleží tak na každé škole, jak a zda bude školní knihovnu provozovat. Proto se v současné době úroveň školních knihoven velmi liší. Zatímco na některých školách vznikají moderní speciální informační centra, na jiných není knihovna prakticky žádná.

Share This:

Jste učitelé? Pořiďte si kartu ITIC a čerpejte řadu výhod

Prukaz_ITIC_SS-VS_2017
Široká veřejnost zná především známější kartu ISIC určenou pro studenty. Organizace ISIC Association však vydává také mezinárodně uznávaný průkaz pro učitele ITIC. Nevíte o co se jedná, jak si kartu pořídit a jaké výhody můžete čerpat?

Share This:

Velké rozdíly mezi školami jako důsledek špatného řízení škol?

opposites-489521_1920
V listopadém vydání magazínuu Zakatedrou.cz jsme zaznamenali velký ohlas na článek Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?, který se zabýval otázkou decentralizace českého školského systému. To, že systém řízení škol není úplně ideální, vypovídá také Národní zpráva z mezinárodního šetření PISA 2015, kterou v prosinci zveřejnila Česká školní inspekce. Zaujala nás především informace o velkém rozdílu průměrných výsledků žáků, který je způsoben velkými rozdíly mezi školami.

Share This:

Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?

architecture-193099_1920
O chodu škol ve velké míře rozhodují jejich zřizovatelé, v mnoha případech tedy političtí úředníci, kterým chybí pedagogické vzdělání a vůbec se světem vzdělávání mají málo zkušeností. Ještě že alespoň někteří starostové obcí mají děti, které navštěvují školská zařízení ;) . Často jsou ředitelé škol bohužel více politiky než odborníky. Stejně tak jak je vrtkavá a nejistá politická situace v celé republice, odvíjí se nejistota škol od aktuální politické situace. Stav ve školách je tedy nestabilní. Díky decentralizaci školství vznikla velká propast mezi systémem a školní praxí. Chybí střední vrstva odborníků, kteří by pomohli se zaváděním systémových změn a pomohli tak zvyšovat kvalitu vzdělávání.

Share This:

Žáci tráví málo času na čerstvém vzduchu. Je na čase uvažovat o zavedení jedné hodiny týdně výuky venku?

running-1421620_1920
Den 17.6. vyhlásila Anna Portch z Velké Británi s podporou učitelů z London Sustainable Schools Forum (LSSF) jako mezinárodní den prázdných tříd a vyzvala všechny učitele: „Jděte učit ven!“. Jedná se o celosvětovou kampaň, která vychází z faktu, že děti tráví málo času venku. Výuka by se měla na jeden den přesunout ze školních lavic ven. Jedním z účelů této kampaně je přimět učitele, rodiče i širokou veřejnost zamyslet se nad množstvím času, který tráví děti venku.

Share This:

Politika otevřeného vzdělávání – jeden z možných způsobů zvyšování kvalit učitele

library-488678_1920
Otevřené vzdělávání nabízí širokou škálu možností, jak otevřít vzdělávání celé společnosti. My se zaměříme na způsob šíření informací prostřednictvím internetové sítě. Díky internetové síti je snadné šířit různé informace napomáhající vzdělávání, a to bez překážek, tedy dostupné kdykoli, pro každého a zdarma. Takové informace, které jsou snadno přístupné pro každého, jsou označovány jako otevřený vzdělávací zdroj. Díky otevřeným licencím je pak možné otevřené zdroje sdílet, upravovat a upravené šířit dál. Důležitou myšlenkou otevřených licencí je posílení pozice autora, který určuje, za jakých podmínek bude materiál veřejnosti přístupný.

Share This:

Vznik nové iniciativy Otevřeno – cesta ke kvalitnímu vzdělávání pedagogů?

otevreno_2
1. prosince 2015 zahájila svoji činnost nová iniciativa Otevřeno. Za vznikem iniciativy stojí studenti pedagogické fakulty MU v Brně, kteří se domnívají, že je důležité zkvalitnit výuku na pedagogických fakultách. Postupně s iniciativou Otevřeno začínají spolupracovat také další pedagogické fakulty v naší zemi. Cílem iniciativy je zkvalitnění vzdělávání na pedagogických fakultách, jejichž způsob vzdělávání by měl být pro budoucí pedagogy vzorem.

Share This:

Opravdu motivující kariérní řád?

career-1020008_1920
Ministryně školství se na tiskové konferenci MŠMT dne 11.2.2016 dotkla tématu připravovaného kariérního řádu a nastínila jeho chystanou podobu. Jako cíl připravovaného kariérního systému byl uveden motivovaný učitel, který má jasnou vizi svého profesního růstu a za svoji práci je náležitě ohodnocen. Splní připravovaný kariérní řád svůj cíl?

Share This: