Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Spolupráce s rodiči

Každodenní komunikace učitele s rodiči prostřednictvím webových stránek třídy

ipad-820272_640
Ve chvíli, kdy žáci opustí mateřskou školu a nastoupí do prvních ročníků základních škol, ztrácí většinou rodiče každodenní kontakt s převážnou částí zaměstnanců školy, kteří se na výchově jejich dětí podílí. Často se stále stává, že kromě zpráv v žákovských knížkách se bližší informace o dění ve školách rodiče dozví jen čtyřikrát do roka na třídních schůzkách, a to ještě jen pokud se jich zúčastní. A to si troufám říci je v dnešní době nedostatečné (O různých možnostech, jak v současné době vést třídní schůzky si můžete přečíst v článku Jak na třídní schůzky?). Jedním ze způsobů, jak předávat rodičům informace o dění ve třídě je vytvoření www stránek třídy.

Share This:

Způsoby komunikace učitele a rodiče se mění. Webová aplikace eTřída rodičům otevírá zcela zdarma dveře do vyučování.

estránky
Moderní webová aplikace eTřída je efektivní nástroj pro učitele, rodiče a žáky, který si klade za cíl přispět k intuitivnímu, motivačnímu a zábavnému vyučování. ETřída není informační systém, ale prostor, kde se rodiče vyznají a kde to bude bavit i děti. Umožňuje informovat o dění ve třídě, zadávání domácích úkolů a nově i neformální hodnocení školáků za jejich spolupráci a píli.

Share This:

Uspořádejte vzájemné třídní setkání rodičů, učitelů a žáků, kde si budou moci žáci společně s rodiči vyzkoušet zábavné didaktické hry

family-960452_1920
Školy stále častěji zjišťují, že bez vzájemné spolupráce školy s rodiči to nepůjde. Čím dál větší oblibě se těší různé nové formy třídních schůzek (čtěte Jak na třídní schůzky?)Při vzájemném setkávání rodičů, žáků a učitelů můžete jít ještě dále a vymýšlet další zajímavá střetnutí. Chtěli bychom vám představit tip na vzájemné třídní setkání rodičů, učitelů a žáků, kde si budou moci žáci společně s rodiči vyzkoušet zábavné didaktické hry a aktivity, které učitel zařazuje do běžné výuky.

Share This:

Pozvěte prarodiče do škol

prarodice
Jak jsme již mnohokrát uváděli, škola se od dob, kdy do ní chodily naše babičky a naši dědové změnila. Otevírejte školu nejen rodičům, ale také prarodičům. Pozvěte je do školy a ukažte jim, jak škola v dnešní době funguje.

Share This:

Máte důstojné zázemí pro rodiče? Vytvořte návštěvní koutek

waiting-area-372791_1920
Mnoha školním budovám chybí zázemí pro učitele. Zejména učitelé na 1. stupni ZŠ nemají své kabinety, mnohdy chybí také sborovny, či skříňky a tak si všechny své materiály nechávají uložené ve třídách, kde také tráví většinu dne. V odpoledních hodinách však v řadě tříd probíhají kroužky nebo je v nich umístěna školní družina. Pokud za vámi přijdou rodiče na konzultaci ve chvíli, kdy je třída obsazená, máte k dispozici důstojné místo pro rozhovor? Nebo řešíte problémy dětí u vstupních dveří či mezi kabáty v šatně? Prostor pro rodiče je na mnohých školách opomíjený. Příjemný prostor může konzultaci usnadnit, a také zlepšit postavení školy či učitele v očích rodičů.

Share This:

Jak na třídní schůzky?

meeting-152506_1280
Stále častěji se školy otevírají rodičům a veřejnosti. Existuje mnoho různých způsobů spolupráce mezi rodiči a školou. My se v článku zaměříme na klasické třídní schůzky. Pro mnoho učitelů i rodičů bývají třídní schůzky strašákem. Jak vést třídní schůzky moderním způsobem, který by byl přínosný a příjemný pro obě strany?

Share This: