Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Listopad 2017

Čtěte také starší příspěvky, stále je aktualizujeme

files-1614223_640

Snažíme se využívat možnosti, které nám internet a on-line prostředí nabízí, a starší příspěvky neustále aktualizujeme a doplňujeme. Na základě našich nových zjištění, rad odborníků nebo čtenářů doplňujeme články o nové náměty, informace apod. a odstraňujeme nesrovnalosti. Snažíme se tak o to, aby byly všechny články stále aktuální, bez faktických gramatických a jiných chyb. Zároveň také děkujeme našim čtenářům za všechny postřehy, které nám posílají k dalšímu doplnění článků.

Share This:

Jak číst a tvořit jednoduché grafy

pracovní list_ grafy_vlastní1
Existují různé možnosti využití práce s grafy na 1. stupni ZŠ. Myslíme si však, že v současné době je tato činnost při výuce žáků mladšího školního nedoceněná a učiteli málo využívaná. A přitom právě grafy skýtají tolik možností, jak zajímavým a názorným způsobem pracovat s daty. Právě z grafického znázornění žáci mohou vyčíst mnoho informací a jednoduché grafy mohou využít téměř ve všech předmětech k zajímavým statistickým šetřením. Základům statistiky se žáci mohou učit již od první třídy. V době, kdy děti ještě neumí číst, mohou učitelé využít obrázkové grafy, které vám dnes představíme.

Share This:

Je zadávání domácích úkolů přežitek?

homework-1815899_640
Nedílnou součástí vzdělávání je také domácí příprava na vyučování. Jedná se především o přípravu pomůcek na nadcházející den a vypracovávání zadaných domácích úkolů. S velkou zaměstnaností rodičů a vysokým mimoškolním zatížením dětí si však musíme klást otázky, zda by měly být domácí úkoly zadávány, jaké typy úkolů by to měly být, jak často by je žáci měli plnit či jakým způsobem by mělo být hodnoceno jejich splnění.

Share This:

Nevíte, jak s dětmi mluvit o početí a narození miminka? Inspirací pro vás může být kniha Jak děti přicházejí na svět

jek děti
Nejen rodiče často tápou, jak dětem odpovídat na jejich první otázky o sexu. Chtěli bychom vám tedy představit knihu, která se snaží dětem vhodnou formou vysvětlit vše, co by je mohlo v této oblasti zajímat.

Share This:

Stáhněte si zdarma dostupnou Velkou knihu her

learn-2749238_640
Chtěli byste při vyučování zařazovat hry, ale máte problém si na nějakou vzpomenout nebo nějakou vlastní hru vymyslet? Stáhněte si Velkou knihu her.

Share This:

Ministerstvo školství přistoupilo k autorským právům v souladu s moderními trendy

document-428334_640
Pro roky 2007 – 2013 rozdělilo MŠMT mezi příjemce dotací a grantů přes padesát miliard korun. Část těchto prostředků bylo vynaloženo na tvorbu různých vzdělávacích materiálů, jako jsou metodiky, učebnice, brožury apod. Ty byly zveřejňovány pod licencí, která již neodpovídala současnému trendu, kdy se materiály šíří prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí či sdílených souborů. Nově vzniklé vzdělávací podklady budou zveřejňovány pod veřejnou licencí Creative Commons, čímž se v oblasti autorských práv zařadilo české Ministerstvo školství mezi podobně smýšlející úřady ostatních evropských zemí.

Share This:

Informační gramotnost tisíců žáků základních škol prověří soutěž IT-SLOT

IT_SLOT_photo_9
E-maily jsou podle současných teenagerů „pro starý“. Žebříčku popularity vévodí sociální sítě. Stačí to ale k orientaci ve světě moderních technologií? IT znalosti nastupující generace prověří už 8. ročník soutěže IT-SLOT, které se pravidelně účastní tisíce žáků základních škol z celé České republiky.

Share This: