Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Únor 2016

Velký ohlas na vznik našeho magazínu

úspěch_2
V lednu jsme vydali první číslo našeho magazínu a s napětím jsme očekávali, jaký bude mít ohlas. Doufali jsme, že se bude čtenářům líbit, avšak tak optimistické výsledky jsme opravdu nečekali. Do naší redakce se dostalo velké množství pozitivních ohlasů z řad studentů pedagogických fakult, učitelů z praxe i odborníků v oboru. Povědomí o časopise se i bez jakékoli větší reklamy rychle šíří samo a tak se návštěvnost za první měsíc počítá v tisících.

Share This:

Na kafíčko s … paní učitelkou Dagmar Urbanovou

dasa_kavicka
Dnes jsme si k rozhovoru u kávičky pozvali na první pohled obyčejnou paní učitelku Dagmar Urbanovou. Zaujaly nás však její nápady, elán a snaha neustále vylepšovat výuku. No prostě pro děti a svoji práci žije. A hlavně, výsledky její snahy jsou na jejich žácích vidět, což potvrzují i spokojení rodiče. A nejen pro takové učitelky a učitele je náš magazín určen.

Share This:

Buchta do sborovny

coffee-1137687_640
Jak upevnit vztahy mezi kolegy a zpříjemnit si chvíle ve sborovně? A pokud je škola malá a nedisponuje sborovnou, tak jen tak mezi dveřmi? Jedním ze způsobů je upéct dobrou buchtu a nabídnout ostatním kousek ke kávičce či čaji. A kde vzít na takovou buchtu výborné a osvědčené recepty? Každého, kdo se u nás zastaví na kafíčko a poskytne nám rozhovor, prosíme o typ na nějaký dobrý moučník nebo buchtu, kterou by si naši čtenáři mohli upéct a zpříjemnit si tak chvíle ve sborovně.

Share This:

Stručná metodika boomwhackers

hudebka

Řada škol již tuto moderní pomůcku pořídila a řada se tuto pomůcku pořídit chystá. Ale vědí učitelé, jak ji při hodinách hudební výchovy používat? V českém jazyce je v současnosti metodické literatury na téma boomwheckers nedostatek. Užitečné jsou také speciální noty s barevným značením pro boomwhackers, podle kterých by jednoduché písničky zvládli zahrát i děti, které dokáží rozeznat barvy. Jak tedy můžeme boomwheckers v hodinách hudební výchovy (nejen) na prvním stupni ZŠ využít?

Share This:

Jak učit děti základům robotiky? Ovládejte jednoduchého robota

2_KLUK
V různých článcích se dočítáme, že by se žáci měli připravovat na budoucí povolání. A to nejen na ta povolání, která existují, ale také na ta, která teprve vzniknou. Sledujeme tedy nejnovější trendy a prognózy. Dle expertů zasáhne svět v příští dekádě čtvrtá průmyslová revoluce, mezi což patří také rozvoj pokročilé robotizace. Můžeme na to žáky začít připravovat již nyní v podmínkách běžných základních škol? Lze tedy vedle základů matematiky, češtiny apod. vyučovat také základy robotiky? Nabízíme vám možnost jednoduchého, cenově dostupného osobního robota, který lze libovolně přetvářet pomocí dílků ze stavebnice lego.

Share This:

Hra, kterou hrají společně a s nadšením žáci různého věku – zkuste školní ragby

ragby
Zejména na malotřídních školách jsou v hodinách tělesné výchovy přítomni různě věkově a také výkonnostně rozdílní žáci. Je tedy problém hrát nějakou týmovou soutěživou hru tak, aby všechny žáky bavila a aby se všichni zapojili aktivně do hry. Chtěli bychom vás seznámit s pravidly hry, kterou jsme nazvali školní ragby.

Share This:

Zima láká k land-artu

sněhulák_1
Když napadne sníh, děti spontánně zkouší, co s ním lze všechno vytvořit. S prvním sněhem začínají stavět sněhuláky, vyšlapávají do sněhu různé stopy a obrazce, prstem zkoušejí malovat na sníh na parapetech … Zkuste dětem ukázat, že vlastně výtvarně tvoří. Vysvětlete jim, že výtvarná výchova nemusí probíhat pouze v prostorách školy. Žáci opustí prostory běžné výuky a vycházejí ven. Land – art vybízí ke spojení s environmentální výukou.

Share This:

Úkol na tento měsíc – dodržujte pitný režim

pitný_režim
Dodržování pitného režimu není důležité jen u dětí. Učitelé, kteří mají v průběhu vyučování mnoho povinností často zapomínají na pravidelné doplňování tekutin. Nedostatečně zavodňovaný organismus bývá potom více unavený.

Share This:

Podpořte konzervativnější kolegy – vytiskněte magazín do sborovny

tiskárna

Rádi bychom naším časopisem podpořili také ty učitele, kteří ke své přípravě a dalšímu vzdělávání internet nevyužívají. Proto jsme připravili upravenou verzi magazínu pro snadné vytisknutí. Vytisknuté vydání můžete nabídnout ostatním kolegům. Inspiraci by tak mohli najít i ti pedagogové, kteří nevytvářejí příliš iniciativy k vyhledávání nových námětů. Přinášíme vám stručný návod, jak na to.

Share This: