Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Category Archives: Duben 2016

Máte pouze základní uživatelské dovednosti potřebné k užívání PC? Nevadí, přesto zvládnete naprogramovat počítačovou hru

zoombie
Úroveň výuky práce na PC je na mnoha školách odlišná. Většinou závisí na schopnostech vyučujících, které má daná škola k dispozici. Chtěli bychom vám poradit, jak zkvalitnit výuku informatiky i bez špičkových „informatikářů“. Učte informatiku zábavnou a jednoduchou formou. Naučte děti naprogramovat si vlastní počítačovou hru. Využijte při tom volně dostupný program, pro který existují již předem připravené lekce v češtině. Pokud se budete držet připravených instrukcí, zvládnou naprogramovat jednoduchou hru jak žáci, tak i učitelé, kteří jsou schopni využívat PC pouze na základní úrovni. Bez několika hodin samostudia se asi neobejdete, ale poradíme vám, jak na to. A že je programování ve většině případů záležitostí pro kluky? Programování pomocí programovacího jazyku Code baví i děvčata.

Share This:

Vznik nové iniciativy Otevřeno – cesta ke kvalitnímu vzdělávání pedagogů?

otevreno_2
1. prosince 2015 zahájila svoji činnost nová iniciativa Otevřeno. Za vznikem iniciativy stojí studenti pedagogické fakulty MU v Brně, kteří se domnívají, že je důležité zkvalitnit výuku na pedagogických fakultách. Postupně s iniciativou Otevřeno začínají spolupracovat také další pedagogické fakulty v naší zemi. Cílem iniciativy je zkvalitnění vzdělávání na pedagogických fakultách, jejichž způsob vzdělávání by měl být pro budoucí pedagogy vzorem.

Share This:

Tip na knihu – Zábavné vědecké pokusy pro děti

kniha_2
Kniha obsahuje 52 nápadů na zajímavé vědecké pokusy, které děti poutavou formou seznámí se základy chemie, fyziky a biologie. U každého nápadu je uvedeno také kreativní obohacení, tedy jak lze tento pokus provádět obměněně a na vyšší úrovni, takže ve skutečnosti lze podle knihy vyzkoušet mnohem více experimentů. Pokusy jsou přehledně rozděleny do 12 kapitol. U každého experimentu jsou uvedeny potřeby, tipy a rady pro bezpečnost, instrukce v textové i grafické podobě, věda v pozadí a kreativní obohacení. Děti si mohou vyzkoušet např. sejmout a zkoumat otisky prstů, provádět zábavné pokusy s vejci, pokusy s kapalinami, vytvořit různé hmoty (sliz, lepidlo, plast …). V publikaci nalezneme také nápady na pozorování živé přírody a mnoho dalších zábavných námětů.

Share This:

Učte děti prezentovat své výsledky – pracujte s portfoliem žáka

leave-1073439_1280
Známky nemusí jednoznačně vypovídat o vědomostech a dovednostech žáků a současné snahy o zavedení objektivních srovnávacích zkoušek stále selhávají. Nechte tedy hovořit žáky sami za sebe. Učte děti správně prezentovat nejen svoje dovednosti a znalosti. Důležité je také naučit děti poukázat na své nedostatky a nebát se o nich hovořit. Jedním ze způsobů moderní prezentace sebe sama je diskuse nad žákovským portfoliem. Kromě zlepšování sebeprezentace, má žákovské portfolio také funkci motivační. V současné době je jednou z důležitých dovedností schopnost sebeprezentace. Žáci, kteří si poctivě budou vést svá portfolia, mohou mít náskok před ostatními vrstevníky, zejména při různých přijímacích či výběrových řízeních, ale také při vytváření osobní značky, jejíž důležitost se začíná projevovat zejména v marketingu. Přesná kritéria, podle kterých by měli žáci svá portfolia vést, nejsou určena a pravděpodobně ani nebudou. Záleží především na rozhodnutí žáka, které materiály bude jeho portfolio obsahovat (u mladších dětí o obsahu rozhoduje vyučující, postupem času se však snažíme přenést zodpovědnost nad jeho obsahem na žáky). Poradíme vám, jak s dětmi začít vést jejich žákovská portfolia.

Share This:

Nová škola – žádné zvonění a důraz na individualitu

zapis_do_skoly
Nová základní škola se otevře od září 2016 v Mladé Boleslavi. V prvním
roce působení přijímá žáky do jedné smíšené 1. až 3. třídy. Jedná se o první soukromou školu
v tomto městě, která je registrovaná MŠMT. Výuka je koncipována jinak než v běžných
základních školách. Důraz se klade na individualitu žáků, místo známkování se používá slovní hodnocení. „Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu vycházejícího z filozofie Marie Montessori a schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ uvedla ředitelka školy Jaroslava Tauchmanová s tím, že každý pracuje svým vlastním tempem a zdolává úkoly různé obtížnosti. Díky tomu se rychleji postupující děti nenudí a pomalejší nejsou stresovány. Ve škole nezvoní a není klasická výuka po 45 minutách. Místo toho jsou dva dopolední bloky po 1,5 hodině – ráno jazyk a matematika, dopoledne takzvaná kosmická výuka. „Jedná se o propojení všech vyučovacích předmětů. Děti zkoumají, čtou, píšou, počítají, sestavují příběhy, vymýšlejí básničky, kreslí, zpívají, poslouchají hudbu, cvičí,“ vysvětlila ředitelka. Na každých 10-12 žáků ve škole připadne jeden pedagog. Škola v září přivítá své žáky v pronajatých prostorách. V plánu je ale postavit vlastní budovu v obci Bradlec. „Na novém místě bude i druhý stupeň školy, který naváže na první, a otevřen bude nejpozději ve školním roce 2019/2020,“ přiblížil zřizovatel školy Pavel Janeček.

Share This:

Univerzální principy, které pomáhají řešit kázeňské problémy

inspirace
Jak jednoduché by bylo přijít do třídy třiceti žáků s kouzelnickým kloboukem na hlavě, zamávat hůlkou a vyřknout tajemnou formulku. Rázem by se třída naplnila pohodovou atmosférou. Žáci by se pustili s chutí do práce a učitel by se jako jejich průvodce procházel kolem lavic a s úsměvem na tváři pozoroval, jak žáci spolupracují, přebírají odpovědnost za výsledky svého snažení a výuka je baví… Že taková scéna patří spíše do sekce fantazy? Také jsem si to donedávna myslela. Možná jsem čekala právě nějakou kouzelnou větu, která mi pomůže vyřešit problémy začínajícího pedagoga. Docenti na vysoké škole mi ji neprozradili a ani zkušení kolegové ve škole ji neznali.

Share This:

Hra s odrazem – využijte prvky tchoukballu v hodinách tělesné výchovy

DSC00223
Zkuste v hodinách tělesné výchovy vyzkoušet hru s prvky tchoukballu, nové moderní sportovní hry, která si získává stále více nových příznivců z řad chlapců i dívek. Pro žáky prvního stupně uvádíme zjednodušenou hru, která děti opravdu baví.

Share This:

Úkol na tento měsíc: zajděte se podívat do knihovny

girl-1034421_1920
Kvalitně učit nelze pouze na základě učebnic. Učitel, který chce učit zajímavě a kvalitně, by měl výuku podle klasických učebnic doplňovat také různými materiály z encyklopedií, doporučovat žákům další možnou literaturu k tématu apod. Nakupování encyklopedií, knih nebo časopisů však není levnou záležitostí. Neutrácejte proto zbytečně peníze a knihy si zkuste půjčit. Nejjednodušší způsob, jak si knihu půjčit, je navštívit místní knihovnu.

Share This:

Imaginace nejen pro učitele

sky-758182_1920
Zkuste se vrátit do svých školních let a setkejte se s neefektivní a zraňující komunikací. Poslechněte si nahrávku s imaginací.

Share This:

Napsali o nás v Učitelských listech

ucitelsk_listy

Dne 11.3.2016 vyšel článek v Učitelských listech o našem nově vzniklém magazínu a otázkách spojených se jeho vznikem.

Share This: