Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Politika otevřeného vzdělávání – jeden z možných způsobů zvyšování kvalit učitele

library-488678_1920

Otevřené vzdělávání nabízí širokou škálu možností, jak otevřít vzdělávání celé společnosti. My se zaměříme na způsob šíření informací prostřednictvím internetové sítě. Díky internetové síti je snadné šířit různé informace napomáhající vzdělávání, a to bez překážek, tedy dostupné kdykoli, pro každého a zdarma. Takové informace, které jsou snadno přístupné pro každého, jsou označovány jako otevřený vzdělávací zdroj. Díky otevřeným licencím je pak možné otevřené zdroje sdílet, upravovat a upravené šířit dál. Důležitou myšlenkou otevřených licencí je posílení pozice autora, který určuje, za jakých podmínek bude materiál veřejnosti přístupný.

Otevřená licence Creative Commons
Nejčastěji používanou otevřenou licencí je soubor veřejných licencí Creative Commons. Autor si může vybrat jednu ze šesti nabízených variant licencí, jejichž přehled je dostupný na adrese http://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/. Uživatel, který by chtěl sdílet a upravovat takto publikovaný materiál se musí řídit podmínkami licence, kterou si autor zvolil.

Více o licenci Creative Commons si můžete přečíst zde>>

Školy podporující otevřené vzdělávání
Na stránkách www.otevrenevzdelavani.cz je dostupná infografická příručka Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání. Příručka doporučuje školám vytvářet vzdělávací materiály, které by byly volně přístupné veřejnosti.

V příručce se mimo jiné můžeme dočíst, že tvorba otevřených materiálů zvyšuje kvalitu učitelů. Bude však námaha a doba, kterou budou muset učitelé věnovat tvorbě otevřených vzdělávacích materiálů náležitě ohodnocena? Jaká bude motivace učitelů vytvářet otevřené vzdělávací materiály? Postačí pouze vnitřní motivace vyučujících?

Jednou z možných motivací by mohlo být zařazení publikovaného materiálu do profesního portfolia učitele.

Bohužel však máme zkušenost, že učitelé, kteří mají co říct, často nemají na vytváření otevřených vzdělávacích zdrojů čas, a ti učitelé, kteří čas mají, zase nemají co říct.

Otevřené vzdělávací materiály jako pomoc pro pedagogy
Využívání otevřených vzdělávacích materiálů je jedna z možností dalšího vzdělávání pedagogů. Jedná se o nový způsob, jakým by se nejnovější poznatky z vědy a akademické půdy mohly rychle a snadno šířit do všech škol. Stejně tak sdílení příkladů dobré praxe by mohlo výrazně zvýšit kvalitu českých škol. Záměrně však píšeme mohlo.

Aby bylo využívání otevřených zdrojů učiteli efektivní, záleží na způsobu, jakým se nabízená výzva uchopí. Musí se jednat o materiály, které budou snadno dostupné a vyhledatelné. Zároveň by měly být tvořeny čtivou, výstižnou a přehlednou formou, a samozřejmě je velmi důležitý obsah, který má co říci a může uživatele obohatit.

A že informace na internetu nemusejí být vždy pravdivé? Ano, ale veřejně umístěné materiály jsou často podrobovány diskusím, recenzím a hodnocením. Výhodou vzdělávacích materiálů, které jsou šířené přes internet je možnost opravy. Pokud je autor upozorněn na chyby a nedostatky, většinu elektronických materiálů je možné bez problémů opravit.


Doporučené odkazy:
http://openaccess.cz/cs/openaccess/
http://otevrenevzdelavani.cz/
http://www.creativecommons.cz/
Infografická brožura Jak zvýšit kvalitu škol pomocí otevřeného vzdělávání – http://otevrenevzdelavani.cz/wp-content/uploads/2015/11/OTEVRENE_VZDELAVANI_publikace.pdf

Share This: