Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Úkol na tento měsíc – ráno si vytyčte cíl, odpoledne vyhodnoťte jeho splnění

arm-1284248_1920

Jak se stát lepší a spokojenější učitelkou a učitelem? Chce to postupně, krůček po krůčku. Stanovte si jeden určitý úkol, který se budete snažit určitý čas plnit. Po čase se činnost zautomatizuje a vy budete schopni přidat si další úkol. Chceme vám pomoci a nabídnout vám každý měsíc nový úkol. Jaký je tedy úkol na měsíc květen?

Úkol na měsíc květen – Ráno si stanovte jeden cíl, odpoledne vyhodnoťte, zda se vám jej podařilo splnit.

 
Každé ráno si stanovte jeden cíl, který chcete ten den splnit. Abyste na něj nezapomněli, zapište si ho. Bude lépe, pokud se bude jednat o nějaký pedagogický cíl, který se týká vašeho vyučování. Pokud si však stanovíte jiný cíl, který se nebude týkat učení, ale např. svačiny, nevadí. Důležité je, abyste se odpoledne zamysleli, a myšlenky také pokud možno zkusili sepsat (zda se vám cíl podařilo splnit, proč ano, proč ne, kdo nebo co (ne)splnění ovlivnilo, zda jsem pro splnění mohla udělat více …)

Uvidíte, že v průběhu měsíce se stanovení cíle a především vyhodnocování jeho splnění bude stávat čím dál více automatické. Pokud se vám podaří každý den plnit úkol na tento měsíc, máte dobře nakročeno k pravidelnému vytváření složitějších sebereflexí.
 

Share This: