Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Jak na třídní schůzky?

meeting-152506_1280

Stále častěji se školy otevírají rodičům a veřejnosti. Existuje mnoho různých způsobů spolupráce mezi rodiči a školou. My se v článku zaměříme na klasické třídní schůzky. Pro mnoho učitelů i rodičů bývají třídní schůzky strašákem. Jak vést třídní schůzky moderním způsobem, který by byl přínosný a příjemný pro obě strany?

Při třídních schůzkách se snažte vytvořit příjemné a přátelské prostředí, ve kterém se nikdo nemusí bát vyjádřit svůj názor. Vždy se snažte zachovat svoji profesionalitu, neboť jste profesionál ve svém oboru. S rodiči komunikujte na partnerské úrovni, neboť se společně podílíte na vzdělávání a výchově jejich dětí. Jak byste asi komunikovali, kdyby před vámi stál obchodní partner? I s rodiči, se kterými si tykáte a trávíte spolu svůj volný čas, jednejte kultivovaně a s přiměřenou mírou vážnosti.

Kdo se třídních schůzek účastní?
Máte také spojené třídní schůzky s motem „o nás bez nás“? A co takhle „o nás s námi“? Stále oblíbenějším se stává model schůzek, kterých se účastní nejen učitel a rodiče, ale také žáci. Děti mají možnost prezentovat své výsledky a zároveň se učí komunikovat s dospělými.

V současnosti jsou třídní schůzky vedeny různými způsoby:

  Schůzky individuální
 • setkání se účastní učitel a rodič, učitel hovoří s každým rodičem zvlášť
 • setkání se účastní učitel, rodič a dítě, učitel hovoří s rodičem a dítětem ve trojici

  • Schůzky společné
 • setkání se účastní učitel a rodiče, učitel promlouvá ke všem rodičům současně
 • setkání se účastní učitel, rodiče a děti, učitel promlouvá ke všem rodičům a žákům současně
 • setkání se účastní učitel, rodiče a žáci, k rodičům promlouvá nejen učitel, svoji práci prezentují rodičům i děti
 • setkání se účastní učitel, rodiče, příp. žáci a další osoby, které se podílejí na vzdělávání a výchově žáků
 • Pokud ve třídě vyučuje více vyučujících, dejte rodičům možnost hovořit také s nimi, ale bez vás. U všeho být nemusíte ;)

  Obvykle se třídní schůzky konaly 4 x do roka, vždy na konci čtvrtletí. Z praktických důvodů je však vhodné pořádat třídní schůzky také na začátku školního roku, během kterých seznámíte rodiče s organizačními informacemi pro nastávající školní rok. Pokud je třeba, můžete třídní schůzky pořádat častěji, dejte však pozor, aby setkávání nebylo příliš časté a nesnižoval se tak význam a účast. Každému vyučujícímu a rodičům vyhovuje jiný model organizace třídních schůzek. Doporučujeme kombinovat více modelů.

  Třídní schůzky individuální

  Individuální třídní schůzky můžete stanovit na jeden společný termín pro všechny. Pokud však chcete věnovat každému dostatek času a zároveň neodradit rodiče od dlouhého čekání, domluvte si termíny individuálně a rodiče si objednejte na předem stanovený termín, který bude oběma (všem třem) vyhovovat. Vhodný termín domluvený předem také pravděpodobně zvýší účast rodičů.

  Velmi efektivní variantou individuálních třídních schůzek se v současnosti jeví schůzka ve třech, které se účastní učitel, rodiče a žák. Všichni zúčastnění diskutují nad žákovými výsledky a hledají společná řešení problémů. Aby byla diskuse nad výsledky žáka věcná, je vhodné, pokud žák své výsledky prezentuje nad svým portfoliem žáka.

  Individuální třídní schůzky jsou časově náročnější, avšak při současném trendu individuálního přístupu ke každému dítěti jsou velmi přínosné.

  Třídní schůzky hromadné

  Hromadné třídní schůzky jsou vítané, pokud chcete rodičům sdělit stejné informace. Šetříte tak svůj čas a energii, kterou byste při papouškování informací vynakládali. Shromáždění rodiče jsou také vhodným publikem pro prezentaci žáků. Žáci, kteří se hromadných schůzek účastní, mohou některé části vedení schůzky převzít za učitele a prezentovat rodičům, jakým způsobem v hodinách pracují apod. A pokud se všichni rodiče dostaví společně do jedné místnosti v jednu dobu, mohou se lépe poznat a navázat přátelství.

  Příklad harmonogramu společných třídních schůzek

 • příchod rodičů do třídy
 • prezentace učitele, příp. žáků
 • řízená diskuze s rodiči
 • volné prohlížení vystavených prací žáků, volná diskuse rodičů mezi sebou, volná diskuse rodičů s učitelem
 • individuální konzultace a individuální odchod rodičů
 • Na setkání připravte sebe i třídu
  I když během školního dne zažíváte nejednu stresovou situaci, na schůzky se připravte a buďte vyrovnaní. Snažte se působit klidným, jistým a vyrovnaným dojmem. Dbejte také na svůj zevnějšek a oblečte si takové oblečení, na kterém nebudou viditelné stopy po výtvarné výchově nebo pracovních činnostech. ;) Stejně tak dbejte na upravený vzhled třídy. Místnost můžete upravit společně s dětmi. Lavice lze poskládat do tvaru, kde budou na sebe všichni vidět. S dětmi můžete také vytvořit jmenovky, aby rodiče zbytečně neztráceli čas hledáním místa svých dětí. Díky jmenovkám se také můžete ujistit, ke kterému dítěti který rodič patří. Vystavte ukázky prací žáků, rodiče si je jistě rádi prohlédnou. Materiály, které děti nenosí často domů můžete vložit do lavice a nabídnout je rodičům k individuálnímu prohlédnutí. Pokud je to v organizačních možnostech nabídnutá káva, čaj a malé pohoštění jistě přispějí ke zpříjemnění atmosféry.

  Podáním ruky nic nezkazíte
  Při příchodu rodičů do třídy pozdravte každého podáním ruky. Podáním ruky naznačíte rodičům jistou míru nadřazenosti, ale současně vyjádříte přátelství a poctu. Tímto gestem zároveň projevíte eleganci. Podání ruky můžete doplnit také oslovením rodičů. Pokud se nejedná o první setkání s rodiči, kdy se dá předpokládat, že ne všechny děti správně přiřadíte k jejich rodičům, snažte se vyhnout faux-pas. Pokud si nejste jisti, oslovení vynechejte a zkuste vymyslet nějaký elegantní způsob představení ;)

  Nešetřete chválou
  Pokud děti nejprve pochválíme, snáze pak rodiče přijímají výtky a nedostatky svých dětí. Chválou nešetřete nejen u dětí, kladně můžete hodnotit také snahu rodičů.

  Vytiskněte rodičům projednávané body
  Vytiskněte rodičům body, které se budou na třídních schůzkách projednávat. Letáček může obsahovat také harmonogram třídních schůzek, popřípadě další důležité informace, které by rodiče po odchodu z třídních schůzek neměli zapomenout. Na listu vyznačte také místa pro poznámky rodičů.

  Dejte rodičům šanci vyjádřit se anonymně
  K doplnění třídních schůzek také doporučujeme připravit dotazník pro rodiče, ve kterém mohou anonymně vyjádřit svůj názor na ožehavá témata. Pokud jsou témata probírána veřejně, někteří rodiče se stydí vyjádřit svůj názor, o to častěji potom neváhají s pomluvami. Někteří rodiče třeba nejsou takovými dobrými řečníky nebo si svůj názor na danou problematiku potřebují rozmyslet.

  Zajímavé odkazy:
  http://www.rodicevitani.cz/home/dil-30-dite-na-tridni-schuzce-co-je-to-za-napad/

  http://is.muni.cz/th/75173/ff_b_b1/diplomka_2013.pdf

  http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1405763737.pdf

  Share This: