Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Stručná metodika boomwhackers

hudebka

Řada škol již tuto moderní pomůcku pořídila a řada se tuto pomůcku pořídit chystá. Ale vědí učitelé, jak ji při hodinách hudební výchovy používat? V českém jazyce je v současnosti metodické literatury na téma boomwheckers nedostatek. Užitečné jsou také speciální noty s barevným značením pro boomwhackers, podle kterých by jednoduché písničky zvládli zahrát i děti, které dokáží rozeznat barvy. Jak tedy můžeme boomwheckers v hodinách hudební výchovy (nejen) na prvním stupni ZŠ využít?

Co jsou boomwhackers?
Jsou to různě znějící trubice, trubky, tuby, rourky … o tom, co to vlastně je, jsme psali již v minulém čísle našeho magazínu: Omrzel vás xylofon? Pořiďte boomwhackers. Jedná se o moderní pomůcku, která na mnoha školách ohromila děti, učitele i rodiče, kteří shlédli vystoupení s boomwhackers na besídkách.

Kde se dají sehnat a kolik stojí?

Pokud vezmeme v úvahu fakt, že pro jedno dítě stačí jedna až dvě trubice, není pořizovací cena boomwhackers nijak závratná. A cena základní sady je ve většině obchodů 660,-Kč.

 • Získejte boomwhackers zdarma. Magazín Zakatedrou.cz naděluje pod stromeček sadu boomwhackers. Více informací o soutěži naleznete zde >>
 • Pro pořízení boomwhackers můžeme doporučit e-shop http://www.music-city.cz se kterým spolupracujeme a jejich služby máme ověřené.
  Jejich nabídku boomwhackers naleznete zde>>

Pokud si chcete pořídit boomwhackers, ujistěte se, zda se jedná opravdu o boomwhackers. Na trhu je možné zakoupit také českou obdobu bobotubes, které mají jiné barevné rozlišení, nelze s nimi tedy hrát podle not publikovaných v našem magazínu.

Seznamte děti s trubicemi a tvořením zvuků

Trubici můžete rozezvučet:

 • údery trubicí o cokoli (o nohy, o zem, o lavici …)
 • údery trubicí o sebe – vzniká dvojzvuk
 • současnými údery více trubic o sebe (dvě trubice připevníme k nějaké části těla např. k nohám, v každé ruce máme jednu trubici a udeříme současně) vzniká čtyřzvuk
 • vibracemi mezi chodidly

Dejte dětem trubice do rukou a nechte je spontánně zkusit tvořit zvuky. Děti jistě přijdou na mnoho různých způsobů, jak rourky rozezvučet.

Ve skupinkách se pak mohou žáci snažit vytvořit určité zvuky, nálady, počasí … apod.

Důležité je, naučit děti rozlišovat, kdy mohou hrát a kdy musí být ve třídě naprosté ticho a nikdo nesmí s trubice používat. Zvolte si například nějaký signálek na bázi pokynu „štronzo“. Doporučujeme slovní signál doplnit ještě o vizuální signál (např. zvednutí ruky), zvukový povel mohou žáci snadno přeslechnout. Opomenutí tohoto pravidla může způsobit nekontrolovaný hluk, který bude učitelka stěží překřikovat.

Hry pro manipulaci s trubkami
Když děti dostanou trubky do rukou, začnou zkoušet, co s tímto předmětem dokáží a k čemu všemu ji lze využít. Zařaďte proto do hodin také různé pohybové hry s trubkami, ve kterých jde především o manipulaci, můžete použít různé obměny pohybových her s tyčemi. Např. pomocí dvou trubek uchopit třetí trubku a přenést ji na dané místo; děti si stoupnou do kruhu, každý chytí jeden konec trubice a zkouší, zda se dokáží rozplést, aniž by se trubic pustili;jeden drží trubku na koncích a snaží se trubici provléct přes celé tělo apod.

Hry na rozdělování dětí do skupinek
Boomwhackers jsou různě barevné trubice. Pokud máte k dispozici více sad, žáci často pracují ve skupinkách. Využijte tedy trubice a jejich rozlišení k roztřídění dětí do skupinek. V jedné skupince se tak mohou setkat děti, které mají stejnou barvu trubice, nebo naopak děti, které mají různé barvy trubiček, nebo děti, jejichž trubice stejně znějí apod.

Hry s úderem do určitých předmětů
Odkrývání kartiček – Děti odkrývají kartičky s názvy předmětů, do kterých mají udeřit, udeří a odkryjí další kartičku.

„Kuba řekl“ – obdoba hry Kuba řekl. Vyučující (nebo někdo jiný) zadá pokyn, „“Kuba řekl bouchni do …“ a děti příkaz vyplní.

Hlava, ramena, kolena, palce – pro tento účel je vhodné využít píseň s názvem Hlava, ramena, kolena, palce. Žáci udeří vždy do té části těla, kterou zazpívali. Kreativní učitelé jistě zvládnou využít této písně k vytvoření jiných variant s obměnou předmětů, do kterých žáci udeří.
- doprovázet píseň může zkusit každý individuálně se svojí trubicí
- doprovázet píseň může více žáků se svými trubicemi, ale zvolíme jen tóny, které spolu ladí (využití sady trubic s pentatonickou stupnicí)
- děti bouchají trubicemi podle not

Tip! – pro zvětšení not stiskněte současně klávesy „Ctrl“ a „+“


Údery v rytmu
Boomwhackers jsou také vhodnou pomůckou pro výuku rytmu. Používejte trubice odpovídající tónům, které spolu ladí nebo sadu trubic s pentatonickou stupnicí.

Vybouchávání slov – bouchejte a říkejte název předmětu, do kterého tlučete – ko-le-no apod.
Údery podle metronomu – zkoušejte údery v různých taktech podle metronomu
Zkoušejte různá cvičení na nácvik rytmu, která znáte, jen místo vytleskávání bouchejte trubicemi
Spojení více druhů rytmu pro každou trubici odlišných

Pro rytmický výcvik doporučujeme přečíst příručku TEZE K DIDAKTICE HV – RYTMICKÝ VÝCVIK

Tón
Každý tón jinak zní. Seznamte děti postupně s každým tónem a jeho zvukem. Ke každému tónu přiřaďte také barvu odpovídající trubice boomwhackers. Pozor, uvedené barevné označení platí pro originální trubice boomwhacker. Na trhu jsou k dostání také jiné varianty různě znějících trubic, které však mají jiné barevné rozlišení.

Přiřazování tónů k notám – děti přiřazují trubice nebo barevné kartičky k odpovídajícím notám. Existuje mnoho variant – kreslení not do sešitu a kreslení barevných puntíků pod noty; přiřazování barevných kartiček pod kartičky s notami; přiřazování magnetických karet pod odpovídající noty na magnetické tabuli; přiřazování barevných čtverečků pod odpovídající noty na interaktivní tabuli; pod stojící žáky s cedulkami s notami si dřepnou žáci s cedulkami odpovídajících barev; kreativní vyučující jistě vymyslí mnoho podobných variant a různých obměn.

Zpívané slovo – děti zpívají různá slova v tónu, jehož trubicí bylo zrovna udeřeno. Existuje mnoho obměn této hry. Žáci mohou slovem odpovídat na otázku učitele nebo na otázku spolužáka, slovo si mohou vylosovat napsané na lístečku apod. stejně tak může trubicí uhodit žák, nebo učitel apod. Můžeme zvolit také zpívání předmětu, o který bylo právě udeřeno.

Hledání naslepo – děti mají zavřené nebo zavázané oči a hledají děti se stejně znějícími trubkami

Vyšší a nižší tónySeřazení stupnice podle barev – žáci se s trubicemi postaví vedle sebe tak, že zvuky vedle stojících trubic zahrají stupnici.

Seřazení stupnice podle not – žáci se podle předložených not bez barevného označení seřadí vedle sebe tak, aby zvuky vedle stojících trubic zahrály stupnici.

Přiřazování stejných tónů – k tónům vytvořených pomocí trubic zkoušejte přiřazovat stejné tóny vytvořené pomocí jiných hudebních nástrojů.

Hledání naslepo – děti mají zavřené oči s hledají ostatní žáky, kteří mají trubky buď o stupeň vyšší nebo o stupeň nižší (žáci se seřadí podle stupnice)
- děti mají zavřené oči a hlavu položenou na lavici. Hlavu zvednou vždy v momentě, kdy je zahrán nižší (vyšší) tón

Tvoření melodií a partitur
Trubice boomwhacker jsou melodické a lze s nimi vytvořit nepřeberné množství různých melodií. Nechejte děti vytvořit vlastní melodie.

Melodie v kruhu – postavte děti náhodně do kruhu. Každý postupně zahraje jeden tón a vznikne melodie. Pokud se děti přemístí, vznikne zase jiná melodie. Můžeme určit děti, které budou vytvořené melodie zaznamenávat (malovat barevné tečky na papír, skládat barevné čtverečky apod.), poté mohou děti podle zaznamenaných barev přepsat utvořenou melodii do notového zápisu.

Obdobným způsobem – tvořením zvuků, barevným záznamem až po notový zápis mohou děti tvořit různé nové partitury.

Hra podle not
Existují různé druhy notových zápisů pro boomwhacker. Pro nejmenší můžeme volit variantu, kde jsou uvedeny pouze barevné značky, podle kterých děti hrají. Nejpoužívanějším značením bývají barevné noty, jejichž barva se shoduje s rozlišením trubic, nebo barevné značky pod notami. V současnosti je však nedostatek dostupných not k českým písničkám. Proto vám na konci článku nabízíme malý zpěvník pro boomwhacker, který obsahuje variantu pro nejmenší bez not a variantu s barevnými značkami pod notami.

Vystoupení na besídce
Oživte také besídku pro rodiče. Inovaci vystoupení jistě rodiče ocení. I s nejmenšími dětmi lze vymyslet krásné a jednoduché vystoupení, které rodiče ohromí. Nacvičit si můžete např. krátkou písničku, kterou bude vyučující doprovázet na klavír. Pokud nemáte mnoho času na zkoušení nebo nemáte hudebně zdatné děti, může krásné improvizované vystoupení vzniknout se sadou obsahující pentatonickou stupnici. Boomwhackers může také doplňovat nacvičenou scénku o různé zvuky apod.

Pro představu uvádíme příklady vystoupení umístěná na youtube.com:

Malý zpěvník pro boomwhackers
Na žádost našich čtenářů malý zpěvník pro boomwhackrs sestavila Mgr. Magdalena Hudcová

 • První část obsahuje pouze text písně a barevné značení pro boomwhackers, ve kterém se nejmenší děti snadněji orientují
 • Druhá část obsahuje notový zápis, text písně a barevné značení pro boomwhackers
 • Redakce souhlasí s jakýmikoli grafickými změnami pro potřebu vyučování. Šikovní učitelé mohou písně jakkoli ořezávat, doplňovat, upravovat apod.

  Tip! – pro zvětšení not stiskněte současně klávesy „Ctrl“ a „+“


  Stupnice

  Skákal pes

  Rybička maličká

  Pec nám spadla

  Prší, prší

  Maličká su

  Hlava, ramena, kolena, palce

  Pásli ovce valaši

  Pásli ovce valaši – dvojhlas

  Pásli ovce valaši – dvojhas s pomocnou linkou


  Literatura:
  HOFF, Andreas von. Boomerland – Das begeisternde Minimusical für die ganze Schule. 1.vyd. Kohl-Vorlag, 2010. ISBN-13: 978-3866329904

  KACAR, Jakub. Využití boomwhackers ve výuce hudební výchovy. 2014, 77 l. Bakalářské práce. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra hudební výchovy. Vedoucí práce Jan Prchal.

  SYNEK, Jaromír. Hudební věda a výchova 10 [online]. 1.vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006 [cit. 2016-01-20].s. 151-152. ISBN 80-244-1508-9. Dostupné z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Musica_VIII_Hudebni_veda_a_vychova_10.pdf

  ŠRÁMKOVÁ, Markéta. Boomwhackers – netradiční hudební nástroj v hudební výchově na prvním stupni ZŠ [online]. Olomouc, 2013 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: theses.cz/id/02s60z/Diplomov_prce_Boomwhackers.doc. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Jaromír synek.

  Pomohli jsme vám zkvalitnit výuku hudební výchovy? Nebo máte nějaké připomínky? Neváhejte a kontaktujte naši redakci.

  Share This: