Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Mikroskopické pozorování – jednoduchý mikroskop pro děti

IMG_0548

Jak přiblížit teoretickou výuku o přírodě zase o něco blíže k praktické výuce? Představíme vám jednoduchou pomůcku vhodnou především pro děti mladšího školního věku, která umožňuje zkoumat malé přírodniny. Jednoduchý dětský mikroskop je určený k pozorování živé i neživé přírody. Je tak lehký a malý, že jej můžete snadno používat také při výuce v terénu. Zároveň je snadno ovladatelný, takže najít a zaostřit na zkoumaný vzorek zvládnou i méně šikovní žáci.

O co se jedná?
Jedná se o jednoduchý mikroskop. Tvoří jej průhledný kelímek, v jehož uzávěru je umístěn posuvný tubus s objektivem a kuloárem. Tubus lze vysouvat na horu a dolů a otáčet o 360°. To umožňuje snadné nalezení a zaostření vzorku. Díky průhlednosti kelímku je vzorek dostatečně viditelný a není zapotřebí žádného speciálního osvětlení. Na dně nádobky jsou vyryta pravítka, podle nichž lze snadno změřit velikost zkoumaného vzorku. Celá pomůcka váží pouze 82 gramů a se zasunutým tubusem se vejde do krabičky o rozměrech 80 x 80 x 130 mm. Pozorovaný objekt je zvětšen 10 x. Součástí balení je také pinzeta, kterou lze použít k vložení vzorku do nádobky.

Kde lze pomůcku pořídit?
Kapesní mikroskop lze pořídit na adrese
http://www.vybaveni-skol.cz/pozorovatelna-hmyzu-buggy-ultra-viewer.html
prostřednictvím e-shopu Vybavení škol, který je dostupný na www.vybaveniskol.cz za cenu 200,- Kč.

Jak s kapesním mikroskopem pracovat?
Ačkoli oficiální název výrobku je pozorovatelna brouků, lze s mikroskopem sledovat živou i neživou přírodu. Živé organismy lze pozorovat díky odvětrávanému kelímku. Vzorek umístěný v kelímku nalezneme otáčením tubusu. Pokud však zkoumáme příliš živé organismy, může být jejich nalezení a zachycení o něco složitější ;) Zaostříme posouváním tubusu nahoru nebo dolů.

Využití kapesního mikroskopu na 1. stupni ZŠ
Kapesní mikroskop je velmi vhodná pomůcka k využití na 1. stupni ZŠ. Pomůže dětem při výuce a zároveň je seznámí s mikroskopickým pozorováním a usnadní začátky při práci s klasickým mikroskopem. Díky lehké přenositelnosti lze pozorovat přírodniny také přímo v terénu. Vyhledávání vhodných vzorků motivuje žáky k větší všímavosti a zájmu o okolní přírodu. Zvětšení se sice klasickým mikroskopům nevyrovná, při pozorování drobných přírodnin však svoji funkci plní výborně.

Vybírání vzorků vhodných k pozorování
Už samotné vybírání vhodných a zajímavých vzorků k pozorování vzbuzuje u dětí větší zájem o okolní přírodu. K pozorování jsou velmi vhodní pavouci, berušky, mravenci, malé rostlinky i s kořínky, listy, květy, pozorovat můžete také strukturu kamínků apod. Zkoumat lze prakticky vše, co se vejde do nádobky.

Vkládání vzorků do nádobky
Pro vkládání vzorků do kelímků slouží přiložená pinzeta. Činnost není příliš složitá, ale uchopování živých organizmů vyžaduje určitou dávku nejen zručnosti, ale také odvahy.

Zaostřování a vyhledávání vzorků
Práce s pozorovatelnou je opravdu jednoduchá. Zároveň může vyučující žákům názorně ukázat, na jakých principech pracuje i klasický mikroskop. Přiblížením nebo oddálením tubusu lze zaostřovat (to si někteří žáci při otáčení kolečka na mikroskopu neuvědomují). Při zastínění kelímku mohou žáci také vidět, že k pozorování potřebují světlo (uvědomí si potřebu osvětlení při používání klasického mikroskopu).

Pozorování vzorků
Už samotné pozorování je pro děti velmi přínosné. Dejte dětem prostor pro samostatné prohlížení vzorků. Počítejte, že většinou si žáci budou spontánně sdělovat a popisovat, co vidí. Popis pozorovaného vzorku mohou zapsat nebo namalovat.

Zaznamenávání pozorovaných vzorků
Při zaznamenávání pozorovaných vzorků nemusíte hned s nejmenšími žáky vyplňovat laboratorní protokoly. Nechte děti spontánně popisovat, co vidí. Zaznamenávat mohou žáci text nebo obrázky.

Vyhledávání dalších informací o vzorcích
Žáci mohou hledat v učebnicích, encyklopediích nebo třeba na internetu další informace o zkoumaném vzorku.

Naše hodnocení
Kapesní pozorovatelna nás zaujala na první pohled. Viděli jsme v ní zajímavé možnosti. Po vyzkoušení jsme však byli spokojeni ještě více, než jsme původně předpokládali. Stejně tak nás mile potěšil zájem dětí o pozorování a jejich nadšení při práci. Velkou výhodu také vidíme v jednoduché ovladatelnosti. Zálibu v používání pozorovatelny by tak mohli nalézt i učitelé, kteří nemají zájem využívat klasické mikroskopy. Obáváme se však, že existuje vyšší riziko poškození. Sice se nejedná o křehký výrobek, ale při větším nárazu by se mohla některá část rozbít.

Produkt všem učitelům 1. stupně doporučujeme.

Ceklové hodnocení

Share This: