Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Aktivity na konec školního roku

child-waving-goodbye-595429_1280

Blíží se konec školního roku. Jak se s dětmi rozloučit? Jak zajímavě zhodnotit uplynulý školní rok? Nabízíme vám několik námětů na zajímavé aktivity vhodné k zařazení na konci školního roku. Vzpomínejte, lučte se, děkujte, motivujte na prázdniny a těšte se na budoucí školní rok.

Aktivity, které vám přinášíme, mají přimět žáky zavzpomínat a zapřemýšlet, co všechno během školního roku zažili a dokázali, a motivovat je do příštího roku. Vzpomínejte společně s dětmi na všechny pěkné chvíle a události, které jste zažili, co všechno nového jste se naučili a dozvěděli. Vzpomínejte tak, aby děti odcházely na konci roku s pocitem, že doba strávená ve škole pro ně měla nějaký smysl. Špatné okamžiky můžete zmínit, ale snažte se jen okrajově a nepřidávat jim velkou váhu, ať mají děti na uplynulý školní rok pěkné vzpomínky. Vzpomínejte, lučte se, děkujte, motivujte na prázdniny a těšte se na budoucí školní rok.

Vzpomínejte

 • Vzpomínejte, co jste se všechno naučili
 • Vzpomínejte, co všechno krásného jste prožili
 • Vzpomínejte na zábavu a legraci, kterou jste prožili
 • Vzpomínejte na hrdiny, se kterými jste se v průběhu školního roku prostřednictvím knih spřátelili
 • Vzpomínejte na vše, co vás během školního roku zaujalo
 • Myšlenková mapa vzpomínek
  Vytvořte s dětmi myšlenkovou mapu vzpomínek. Hlavním tématem myšlenkové mapy zvolte „školní rok 2015/2016″. Dále již děti nechte, ať do mapy zaznamenají vše, co si s tímto tématem spojí.

  Rybolov – aneb vylovte oblíbené aktivity
  Vyznačte kruh do něhož umístíte kartičky s názvy aktivit, které jste ve školním roce používali. Lístečků s každou aktivitou nachystejte tolik, kolik je žáků ve třídě, aby všichni měli možnost si aktivitu vylovit. Žáci vybírají a loví ty aktivity, které se jim líbili. Po ukončení hry žáci ukazují své úlovky a diskutují o nich.

  Shrnutí přečtených knih
  Zavzpomínejte, které všechny knihy se vám ve třídě podařilo přečíst. Diskutujte o nich a vyhodnoťte nejlepší knihy. Společně s dětmi vyhodnoťte tři nejlepší knihy, které si vystavíte, vytvoříte pro ně diplom nebo medaili. O nejlepších knihách můžete vytvořit článek a informovat veřejnost prostřednictvím školních internetových stránek. Vzpomínejte na hrdiny, se kterými jste se v průběhu školního roku prostřednictvím knih spřátelili.

  Co vás příští rok čeká
  Dejte žákům za úkol napsat budoucím žákům, kteří budou v příštím roce navštěvovat jejich současný ročník, dopis. Text by měl sdělit, co je v následujícím školním roce bude pravděpodobně čekat. Téma můžete rozdělit na podtémata, každá skupinka může napsat o jednom předmětu apod.

  Vytvořte knihu vzpomínek
  Vytvořte s dětmi knihu, která bude mít několik stran. Každá strana bude věnována jedné oblasti vzpomínek (co jsme se všechno naučili, co krásného jsme prožili, jakou zábavu a legraci jsme prožili, kde jsme byli na výletě …) Uvedené návrhy jsou jen příklady, oblasti vzpomínek lze dle potřeby obměnit. Obsah listu vzpomínek může mít různou podobu. Fantazii se meze nekladou, básničky, texty, obrázky, vlepování listů … Mladším žákům s formou trochu poraďte, starší žáky nechejte pracovat samostatně, budete překvapeni, jaké krásné a originální nápady vymyslí. Poslední list knihy nadepište slovy „… A TO VŠE JSEM PROŽIL S :“ a na tuto stranu se podepíší všichni žáci ve třídě. Je více než pravděpodobné, že si žáci přijdou pro podpis také za vámi učiteli ;) Jednotlivé listy spojte do hromady a vytvořte tak knihu vzpomínek na školní rok.

  Vytvořte vzpomínkový lapbook
  Další zajímavou možností, jak vytvořit vzpomínky na třídu trvalejšího rázu je vytvořit lapbook (čtěte článek Lapbook – Co to je a jak se tvoří). Vzpomínkový lapbook na téma Naše třída ve školním roce 2015/16 může tvořit celá třída. Taková práce je však náročnější na organizaci. Svůj vzpomínkový Lapbook mohou tvořit také trvalé skupinky (pokud byly). Jednotlivé skupiny tak mohou prostřednictvím lapbooku hodnotit práci celé skupiny během uplynulého roku. Vzpomínkový lapbook mohou tvořit také dvojice, nebo jednotlivci.

  Rozlučte se

 • Rozlučte se s oblíbenými věcmi ve třídě
 • Rozlučte se s oblíbenými aktivitami
 • Rozlučte se se spolužáky
 • Řekněte „sbohem“
  Nechejte děti, aby se rozloučily se vším, co mají ve škole rádi. Vhodná je aktivita „Řekni sbohem“. Dejte dětem za úkol říct sbohem všem věcem, které mají ve třídě rádi. Žáci mohou říkat sbohem školním pomůckám, aktivitám, kterých se účastní, zaměstnancům školy apod. Své „sbohem“ lze vyjádřit různými způsoby. Děti mohou napsat básničku, text, přiložit nápis se slovem sbohem na předměty, se kterými se loučí … Šikovný vyučující jistě vymyslí mnoho dalších způsobů, jak vyjádřit své sbohem.

  Motivujte děti na školní prázdniny
  Nezahrnujte děti na prázdniny příliš mnoha úkoly. Nejen vy, ale i oni si potřebují od učení odpočnout. Můžete jim však nabídnout zajímavé nápady, jak zábavnou formou procvičovat vědomosti a dovednosti, které ve škole získaly.

  Řekněte „ahoj“
  Jedná se o obdobu výše uvedené aktivity Řekněte „sbohem“. Uvítejte všechny aktivity, věci, povinnosti, které vás o prázdninách čekají (řekněte ahoj stanu, řekněte ahoj lenošení v trávě …). Tuto aktivitu můžete spojit s předchozí aktivitou a použít protiklady (př. Řekněte sbohem brzkému vstávání, řekněte ahoj vylehávání …)

  Prázdninový deník
  Jednou ze zajímavých možností je vytvoření prázdninového deníku. Do deníku si děti mohou zapisovat nejen to co v létě zažili, ale také zapisovat přečtené knihy, vlepovat mapy výletů, vylisované rostliny … Prostě vše, co by na začátku školního roku mohlo spolužáky a paní učitelku zajímat. Jak by mohl takový deník vypadat si přečtěte v článku Vedením prázdninového deníku si žáci ukládají vzpomínky na pěkné chvíle, které během léta prožili

  Čtenářská stonožka
  Aby měli žáci větší motivaci číst knihy i o prázdninách a aby nezapomněli, co všechno vlastně přečetli, můžete vytvořit čtenářskou stonožku. Jedná se o dlouhý pruh papíru složený do tvaru harmoniky. Čelní strana papíru má podobu hlavy stonožky. Na další políčka harmoniky žáci vepisují knihy, které o prázdninách přečetli. Poslední den prázdnin se zbylá nevyplněná políčka odstřihnou. Jak dlouhé stonožky se po prázdninách asi vrátí?

  Rozesílání pohlednic
  Pokud se s žáky a jejich rodiči dohodnete, můžete také zorganizovat posílání pozdravů z dovolené. Každý žák si vylosuje některého ze spolužáků, který mu sdělí adresu. Na tu mu o prázdninách pošle pozdrav z dovolené, výletu nebo jen tak z domova. Po návratu do školních lavic můžete zaslané pohledy vystavit, porovnávat známky, poštovní razítka, dobu potřebnou k doručení (doporučte žákům, aby si zaznamenali datum odeslání nebo dodání pozdravu).

  Připravte děti na příští rok
  Připravte děti na to, co je pravděpodobně příští školní rok čeká. Seznamte je s očekávanou náplní hodin, popřípadě s novou paní učitelkou a novou místností, ve které se budou učit. Navštivte děti z vyššího ročníku, do kterého budou přecházet. Pokud budou někteří žáci přestupovat na jinou školu, dejte jim prostor, aby jejich budoucí školu představili ostatním.

  Myšlenková mapa přání
  Stejně tak jako při vytváření myšlenkové mapy vzpomínek můžete s dětmi sepsat myšlenkovou mapu přání. Hlavním tématem myšlenkové mapy zvolte „školní rok 2016/2017″. Dále již děti nechte, ať do mapy zaznamenají vše, co si s tímto tématem spojí.

  Pokud budeme stejná třída, na co se těším zpátky?
  Tuto aktivitu lze pojmout různými způsoby. Jednou z možností je vytvořit plakát (např. každý místo svého místa v zasedacím pořádku napíše, na co se těší zpátky).

  Co nás příští rok čeká?
  Domluvte se s žáky vyššího ročníku, aby sepsali a prezentovali, co budoucí druháky, třeťáky … čeká. Při prezentaci mohou dětem ukázat učebnice, zajímavé úkoly, které plnili, výsledky, kterých dosáhli apod.

  Ať už byl uplynulý školní rok jakkoli náročný, snažte se s dětmi rozloučit v dobrém a uchovat v nich co nejvíce pěkných vzpomínek na uplynulý školní rok.

  Share This: