Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

PhDr. Lenka Svobodová nabízí vzdělávací akce pro sborovny

classroom-381900_1920

Jednou z možností dalšího vzdělávání pedagogů jsou vzdělávací programy pro celé sborovny. Školením celých pedagogických sborů se zabývá Lenka Svobodová prostřednictvím vzdělávací agentury Dialog.

Kdo jsem a co nabízím?
Lektorské činnosti se věnuji 15 let, externě spolupracuji s Pedagogickou fakultou OSU (kde vzdělávám budoucí pedagogy) a především – již sedmým rokem pracuji jako školní psycholožka (6 let jsem také pracovala jako učitelka). Jsem tak v intenzívním kontaktu s pedagogy, žáky či jejich rodiči (řeším problémy a konflikty, které školní prostředí přináší, komunikuji se žáky, pracuji se třídami, pomáhám pedagogům, konzultuji s rodiči, spolupracuji s OSPOD, dětskými lékaři, Policií, apod.) a nejen tyto zkušenosti využívám na svých seminářích.

Mojí prioritou je školení celých pedagogických sborů. Výhodou tohoto typu vzdělávání je možnost využití skupinové dynamiky (školení pro sborovny je nejefektivnější, pokud se ho zúčastní všichni členové pedagogického sboru) a jednak se informace mohou dostat i k nemotivovaným, kteří by se na seminář sami nepřihlásili. Aktuálně mám ve své nabídce 15 vzdělávacích programů, všechny jsou akreditované MŠMT (č. 17370/2015-1-530) – podrobnější informace najdete na mých webových stránkách http://www.psycholog-svobodova.cz/seminare-nabidka-temat/. V současné době chystám k akreditaci další témata z pedagogické praxe.

Jak mé semináře probíhají?
Hlavní důraz kladu na řešení aktuálních problémů dané školy. Seminář šiji každé sborovně přímo na míru dle požadavků a přání vedení školy (popř. školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa, apod.). V mém pojetí se rozhodně nejedná o přednášku či monolog – v průběhu semináře se snažím být s účastníky v co největším kontaktu, reaguji na jejich dotazy, průběžně je aktivizuji, protože chci, aby z daného semináře vytěžili co nejvíce. Všechny mnou sdělované informace pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a nabízejí cesty řešení. Semináře nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách a současně i na prožitku – protože nejvíce si člověk zapamatuje, pokud dostává informace spojené s emocemi.

Co to znamená pro školu?
Moje semináře jsou nenáročné na realizaci – potřebuji pouze PC a dataprojektor (jako podporu mluveného slova mám prezentaci v PowerPointu), přijedu přímo k vám do školy, popř. na jiné domluvené místo a v čase, na kterém se společně dohodneme. V případě menších pedagogických sborů je možné realizovat společný seminář pro více škol. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Cenu semináře domlouvám individuálně s vedením školy, protože se odvíjí od několika faktorů: od počtu účastníků, rozsahu semináře (4-8 vyučovacích hodin), počtu objednaných vzdělávacích akcí, předchozí spolupráce, vzdálenosti k místu konání, apod. Součástí mého honoráře je také příprava vzdělávacích metod, nakopírování pracovních materiálů pro účastníky, konzultace s vedením školy před seminářem, možnost následných konzultací účastníků po jeho skončení (osobně, emailem) a v neposlední řadě mé know-how.

Podrobnější informace o mně a vzdělávacích akcích můžete najít na webových stránkách mé vzdělávací agentury Dialog: www.psycholog-svobodova.cz. Naleznete zde také reference od účastníků, informace o proběhlých či plánovaných seminářích nebo různé články a texty.

Share This: