Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Aktivity vhodné pro seznámení dětí s přírodním prostředím

after-rain-736361_1920

Den 17.6. je vyhlášen dnem, kdy učitelé mají opustit svá místa za katedrou a stejně tak žáci svá místa v lavicích, a společně strávit celý den venku. Kromě aktivit běžné výuky doporučujeme v tento den zařadit také aktivity, které jsou vhodné pro seznámení s přírodním prostředím. Pomozte dětem zjistit dětmi, že v přírodě nejsou sami, pozorujte, co vše můžeme venku vidět, slyšet, cítit, zkrátka vnímat, co vše se venku děje.

Co můžeme venku slyšet?
Zavažte dětem oči a nechejte je dvě minuty poslouchat zvuky, které slyší. Žáci mají za úkol si tyto zvuky zapamatovat a zapsat. Potom své záznamy porovnávají s ostatními žáky. Vyučující může také ony dvě minuty nahrávat zvuky na diktafon a s dětmi si je znovu společně poslechnout. Kolik různých zvuků asi žáci uslyší?

Co můžeme venku vidět?
Dejte dětem dvě minuty, ať pozorují okolí očima. Žáci mají za úkol zaznamenat co nejvíce věcí, předmětů, přírodnin …, které vidí. Děti potom své záznamy porovnávají s ostatními. O zápiscích můžeme následně s žáky společně diskutovat.

Najděte různé vůně
Dejte dětem úkol, aby kolem sebe zaznamenaly co nejvíce různých vůní. Jejich výsledky navzájem porovnávejte a diskutujte o nich.

Jaké různé barvy venku najdeme?
Připravte dětem vzorník s co nejvíce odstíny různých barev. Žáci budou mít za úkol najít v okolí něco, co má stejný barevný odstín.

Co můžeme venku cítit
Přimějte žáky k tomu, aby zavřeli oči a nechali na sebe působit přírodu. Poté s dětmi diskutujte nad tím, co vše cítili (chlad, teplo, příjemný pocit …).

Co vše můžeme v přírodě využít?
Dejte žákům úkol vytvořit nějaké dílo z materiálu, který je venku k dispozici (hrad, co největší věž …). Při tvorbě pamatujte na přírodu, neničte ji a po ukončení vše uveďte do původního stavu.

Co do přírody nepatří?
Žáci mají za úkol, vyhledat a zapsat co nejvíce věcí, které do přírody nepatří. Záznamy společně porovnávejte a diskutujte o nich.

Jací živočichové jsou zde s námi?
Dejte žákům chvíli, aby ve vymezeném prostranství našli co nejvíce živočichů (většinou se bude jednat o mravence, pavouky, brouky …). K jejich pozorování můžete využít jednoduchý mikroskop pro žáky mladšího školního věku, o kterém píšeme v červnovém čísle našeho magazínu. Podle knih a určovacích klíčů se můžete snažit určit, o které živočichy se jedná.

Co asi živočichové pravděpodobně dělají?
Vyberete si živočicha, který se nacházejí kolem vás a pokuste se vymyslet příběh „Co se asi právě odehrává?“. Můžete také vytvořit rozhovor mezi dvěma živočichy „O čem si asi povídají?“. Nechejte děti pracovat se svojí fantazií. Můžete je motivovat přečtením krátkého úryvku z Knížky Ferdy Mravence od Ondřeje Sekory, Z Broučků od Jana Karafiáta nebo třeba z knihy Včeličky v Království pod lipou od Jiřiny Parmové. Příběhy můžete využít také při probírání učiva českého jazyka.

Jedná se jen o několik příkladů aktivit, které můžete během dne v pod širým nebem použít. Fantazii se meze nekladou, a proto můžete námi nabídnuté aktivity libovolně obměňovat nebo vytvářet další.

Share This: