Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Žáci tráví málo času na čerstvém vzduchu. Je na čase uvažovat o zavedení jedné hodiny týdně výuky venku?

running-1421620_1920

Den 17.6. vyhlásila Anna Portch z Velké Británi s podporou učitelů z London Sustainable Schools Forum (LSSF) jako mezinárodní den prázdných tříd a vyzvala všechny učitele: „Jděte učit ven!“. Jedná se o celosvětovou kampaň, která vychází z faktu, že děti tráví málo času venku. Výuka by se měla na jeden den přesunout ze školních lavic ven. Jedním z účelů této kampaně je přimět učitele, rodiče i širokou veřejnost zamyslet se nad množstvím času, který tráví děti venku.

Kolik času tráví vaše děti nebo děti ve vašem okolí venku? Nepatří také k těm, co rodiče ráno vozí do školy autem? Následně stráví několik hodin sezením ve školních lavicích. Po vyučování navštěvují různé kroužky ve školní budově nebo družinu, která chodí ven jen sporadicky? V pozdních odpoledních hodinách si je vyzvednou rodiče ze školy, samozřejmě zase autem, a jedou domů, případně se po cestě zastaví v nákupním centru. Pokud auto neparkují v garáží, mohou děti jásat, alespoň chvilka čerstvého vzduchu a pár desítek metrů procházky venku. Poté následují úkoly, počítač, televize, večeře a spánek. Kolik dětí mladšího školního věku tento popis asi charakterizuje?

Lépe by na tom mohly být děti staršího školního věku, u nichž doba strávená venku není tolik závislá na rodičích a jejich pracovní době. Využívají však děti nabízený volný čas k aktivitám pod širým nebem nebo se věnují činnostem v uzavřených prostorách.

Nadace Proměny Karla Komárka za pomoci výzkumné agentury Median provedla výzkum na téma „České děti venku“. Výzkum ukázal, že průměrná doba, kterou typický český školák stráví venku, je ve všední den je 1 hodina a 41 minut a o víkendových dnech v průměru 2 hodiny a 49 minut. Za týden stráví žák venku dohromady průměrně 14 hodin. Nesmíme však zapomínat, že se jedná o průměrné hodnoty. Tedy zatímco někteří tráví času venku dost, jiní se za celý týden na čerstvý vzduch téměř nedostanou. Pokud hovoříme o „Čerstvém vzduchu“, i to je diskutabilní, neboť je ve výzkumu zahrnut čas strávený kdekoli venku. 50% pozorovaných dětí během zkoumaného týdne nedostalo vůbec do přírody.

Nedostatek pobytu venku může u dětí způsobovat:

 • nedostatek vitamínu D
 • krátkozrakost
 • apatii
 • svalovou slabost
 • zpomalení růstu
 • častější respirační choroby
 • astma
 • psychická onemocnění
 • hyperaktivitu
 • Faktu, že děti tráví málo času venku, si začínají všímat také rodiče. Dle výše uvedeného šetření se většina rodičů shoduje na tom, že děti jsou venku málo. Stále oblíbenějšími se stávají alternativní lesní školky, ve kterých tráví děti téměř celou dobu pod širým nebem. Jak velká změna je však čeká po nástupu do běžné základní školy?

  Pobyt venku rozvíjí smyslové vnímání, motoriku a mnoho dalších dovedností

  Není tedy na čase začít uvažovat o jedné hodině týdně výuky venku? Jedné hodině týdně, během které by žáci opustili školní budovu a vyučování by probíhalo pod širým nebem? Nemuselo by se jednat o inovaci na úkor kvality výuky. Vždyť i běžná výuka lze ve většině případů, samozřejmě s malými obměnami, přenést ven.

  Magazín Zakatedrou.cz je oficiálním partnerem kampaně THE EMPTY CLASSROOM DAY, článek publikuje k podpoře této kampaně. Prosím, šiřte tento článek do vašeho okolí, ať si o problematice času, který děti tráví venku, přečte co nejvíce lidí.

  Odkazy:
  Tisková zpráva z výzkumu „České děti venku“ http://www.nadace-promeny.cz/userfiles/files/2016/VYZKUM/Ceske_deti_venku_TISKOVA_ZPRAVA.pdf

  Připojte se k celosvětovému dni prázdných tříd a 17.6.2016 učte venku

  http://jdeteven.cz/cz

  http://www.nadace-promeny.cz/cz/projekty/zahrada-hrou.html

  https://emptyclassroomday.org.uk/

  Share This:

  Creative Commons License
  Jedna hodina týdně výuky venku? by Magdalena Hudcová is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International