Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Sociální síť bez počítače? Vytvořte si třídní facebook

výzdoba_dveří_facebook

Sociální sítě jsou fenoménem současné doby a děti je, ač chceme nebo ne, budou využívat stále častěji a stále v mladším věku. Stále populárnější je využívat selfie fotografie, vlastní videonahrávky nahrávky apod. a následně je vystavovat na sociálních sítích a prezentovat tak sami sebe. Mnohokrát se však stává, že děti neumějí rozpoznat, co je vhodné veřejně prezentovat a co ne, jak vhodně a taktně komentovat statusy ostatních přátel apod. Jak učit žáky od nejnižších tříd základních škol vhodným způsobem využívat sociální sítě a bezpečně používat v současné době u žáků tolik oblíbený Facebook? Poradíme vám, jak je možné hravou a zábavnou formou vyučovat žáky prvního stupně ZŠ orientovat se v principech sociálních sítí i bez použití počítače a připojení k internetu.

Vytvořte si ve třídě nástěnku s „facebookovými profily“

Vytvořte si s žáky „facebookové dveře“

Vytvořte si „facebookovou stránku třídy“ v obecní vývěsce

Facebookový profil ve třídě
Vytvořte si nástěnku s Facebookovými profily dětí a učitelů ve třídě. Diskutujte s žáky, které informace do profilu napsat a které ne. Profily budou umístěny na stránce ve třídě, k informacím budou mít tedy přístup pouze osoby, které vstoupí do třídy. Nezapomínejte však, že přečtené informace mohou předávat dál.

Profilový list můžete doplnit fotografií žáka, vlastním obrázkem žáka. Nad profilovým listem můžete také umístit nějaký obrázek, který žáka charakterizuje (obdobu úvodní fotky na Facebooku). Pod profilovým listem lze vytvořit místo pro doplňování krátkých zpráv o žákovi, které si bude sám dle potřeby aktualizovat a doplnit také fotografií (může sdělit cokoli – př. Narodila se nám koťátka. V sobotu jsem byl s rodiči na výletě v ZOO Brno.). Doporučujeme k profilu také přiložit obálku na soukromé zprávy, které si spolužáci mohou navzájem posílat, a vkládat je do profilů kamarádů.

Facebookové dveře
Jedná se o plochu, na které jsou umístěny stíratelné tabulky, průhledné složky na vkládání papírů, lístečky přilepované na dveře … upravené do vhodné vizuální podoby. Na dveře žáci umisťují krátké zprávy o dění ve třídě. Co by asi bylo vhodné sdělit o dění ve třídě ostatním, kteří s námi ve třídě nejsou? Krátké textové zprávy mohou být doplňovány také fotografiemi nebo obrázky, stejně jako na známé sociální síti Facebook. Místo na dveřích je omezené, a tak se žáci musejí naučit vybírat pouze důležité a zajímavé zprávy. Zároveň jsou také vedeni k přemýšlení o tom, zda je vhodné, aby tuto informaci věděli i lidé mimo třídu. Učitel je „správcem Facebookových dveří“ a má právo rozhodnout o umístění či neumístění příspěvku na dveře. Vytvoření Facebookových dveří je například vhodným námětem pro projektový den.

Žáci jsou většinu času ve svých třídách s učitelem. Co se v takové třídě za zavřenými dveřmi děje? Co z toho má „zůstat ve třídě“ a co by se naopak měli ostatní dozvědět? Jedním ze způsobů, jak žáky učit podávat informace o dění ve třídě je vytvořit si Facebookovou stránku z vnější strany dveří třídy.

Facebookové dveře by mohly obsahovat:
trvalé informace – seznam žáků třídy, rozvrh hodin třídy, informace o vyučovacích předmětech ….
aktuální informace o žácích a dění ve třídě – úspěchy žáků školní i soukromé, různé zajímavosti ze třídy …
zajímavé informace, které nesouvisejí s děním ve třídě- různé informace, které by mohly čtenáře zajímat – vtipy, rozpis zápasů místního fotbalového týmu …
Vše je vhodné doplňovat obrázky, fotografiemi, novinovými články …

Facebooková nástěnka v obecní vývěsce:
S vedením obce či města se zkuste dohodnout, zda byste nemohli jednu z obecních vývěsek využívat k prezentaci dění ve třídě. Výhodou nástěnky na veřejném prostranství je, že si informace v ní umístěné mohou přečíst také lidé, kteří do školy běžně nezavítají (prarodiče, sousedé, tety, strýcové, starší kamarádi, náhodní kolemjdoucí …). Při umísťování informací do veřejné vývěsky mějte tedy na paměti, že informace může číst kdokoli, tomu také snažte přizpůsobit obsah i formu umísťovaných zpráv.

Prezentování aktivit třídy by mohlo přimět učitele k využívání pestřejších aktivit.

Proč zveřejňovat informace o nás a naší třídě?
V současné době se stále více firem, úřadů, kanceláří apod… otevírá veřejnosti prostřednictvím sdílení informací o sobě samých. Jedním z důležitých bodů úspěchu je schopnost sebeprezentace. Učme tedy děti co nejdříve umět vhodným způsobem prezentovat svoji práci veřejnosti. Zveřejňování úspěchů třídy i jednotlivců bývá pro žáky a učitele motivující.

Kdo může informace o nás a naší třídě číst?
Důležité je, abyste se zamysleli, kdo všechno bude vaše informace číst. A jak se vlastně o vašich facebookových dveřích (nástěnkách) dozvědí? Čtenáři, kteří se budou ke dveřím vracet, náhodní čtenáři, čtenáři, kteří se o našich dveří dozvědí z letáčku na nástěnce, komu o nich řekneme apod…Diskutujte s žáky o tom, kdo bude mít k vašim nástěnkám přístup a jaké informace bude nebo nebude vhodné zveřejňovat. Pokud informace o dění ve třídě vložíte na veřejnou nástěnku umístěnou např. uprostřed obce, je přístup povolen komukoli, kdo půjde kolem. Jedná se tedy o naprosto nezabezpečenou plochu. Vnější strana dveří třídy je veřejná plocha, kterou si může prohlédnout kdokoli, kdo je vpuštěn do budovy školy. Už tedy můžeme mluvit o jakémsi částečném omezení čtenářů a částečném zabezpečení. Informace, které jsou umístěny na nástěnce ve třídě si mohou přečíst pouze osoby, které vpustíme přímo do třídy, jsou tedy již více chráněné. Můžete navázat diskusi se žáky: Kdo čte informace v mé žákovské knížce? Kdo čte informace v mých sešitech? Pro koho jsou vlastně informace o mě nebo mé třídě určeny?

Jak často aktualizovat příspěvky
Nemusí to být každou hodinu nebo každý den. Informace sdílené na dveřích se jistě budou měnit snadněji než informace v obecních nástěnkách. S žáky diskutujme o tom, zda je ještě důležité, aby daný příspěvek byl vyvěšen, zda jsou informace v něm obsažené ještě aktuální, zda se neobjevila nějaká novinka o které by bylo třeba informovat…

Co sdílet?
Co sdílet, aby se čtenáři u vašich dveří (nástěnky, profilu) zastavili? Úspěchy žáků, vtipné hlášky ze třídy, zajímavé aktivity třídy, informace o přečtených knihách …. I další informace, které se dění ve třídě netýkají (různé vtipy, informace o škole, informace ze světa počítačů …)

Vymyslete si pro vaši síť název
Facebook již existujte. Zkuste tedy s dětmi vymyslet pro vaši síť nějaký originální název a následně logo, kterým můžete označovat všechny profily, které umístíte na nástěnku ….

Využijme zájem dětí o sebeprezentování se také k motivaci žáků a zlepšování tak jejich školních výsledků.

Co se žáci naučí?
Díky výše uvedeným aktivitám se žáci mohou naučit mnoho věcí, které se jim budou hodit při používání sociálních sítí a také při jakékoli sebeprezentaci. Mimo jiné také:

  • jak vybírat informace (které je vhodné kde zveřejňovat a proč, pro koho jsou informace určené, které informace jsou zajímavé i pro ostatní …)
  • jakou formu by měla zpráva (být milý, výstižný,pozitivní, volit slušné výrazy …)
  • jakou roli hraje grafika zprávy (velikost textu, způsob zvýraznění, úprava, umístění …)
  • jaké informace raději ostatním nesdělovat
  • jak dobře vytvářet fotografie
  • jak zaujmout čtenáře

  • O všem informujte rodiče a vyžádejte si jejich souhlas se sdílením informací a fotografií.

    Share This: