Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Jak na hodnocení pomocí razítek?

razitka5

Omrzelo vás strohé hodnocení výkonu žáka klasickými známkami od jedničky po pětku? Hlavně u nejmenších dětí na prvním stupni ZŠ se setkáte s velkým úspěchem, pokud výkony žáků budete hodnotit pomocí razítek. Jaká razítka jsou v současnosti při hodnocení oblíbená? Vyzkoušeli jsme pro vás nabídku hodnotících a motivačních razítek e-shopu http://www.tiskatka.cz/, který se zabývá prodejem razítek a tiskátek pro školy. A jaká razítka se nám osvědčila?

Razítka se slovním hodnocením
Jedná se o razítka s obrázkem, která jsou doplněná slovním hodnocením. Vtipným způsobem tak žáky upozorňují na pozitiva či nedostatky jejich práce. Objednat lze buď sadu razítek nebo vybrat jednotlivě jen ta razítka, která budete potřebovat. Můžete si zakoupit také hodnotící razítka v anglickém nebo německém jazyce. V internetových obchodech bývá tento druh tiskátek prodáván pod pojmem motivační razítka.

Razítka třístupňová
Třístupňová razítka jsou založena na principu smajlíků – veselý smajlík, neutrální smajlík a mračící se smajlík. Kromě klasických smajlíku jsou v nabídce e-shopu další motivy se stejnými typy obličejů (tužka, noty nebo balonky). Pokud byste si v nabídce vybrali razítka s jiným z motivů než klasický smajlík, doporučujeme zvolit razítka větší velikosti (30 x 30 mm), aby byl rozdíl mezi jednotlivými stupni lehce rozeznatelný. Význam jednotlivých razítek snad pochopí i méně chápaví rodiče či žáci. ;)

Z této kategorie jsme vyzkoušeli a doporučujeme sadu malých smajlíků (10 x 10 mm). I když se jedná o rozměrově malá razítka, lze jednotlivé motivy od sebe lehce jednoznačně rozeznat a příznivá je také jejich pořizovací cena. Především díky příjemné pořizovací ceně bychom sadu malých smajlíků doporučovali pořídit pro každého žáka (třeba jako součást balíčku pro prvňáčka), aby jej děti v průběhu výuky mohli využívat k sebehodnocení. Díky malé velikosti nezaberou tyto razítka příliš mnoho místa v deníčcích, žákovských knížkách či v sešitech, kde se bude velikost mezi jednotlivými řádky v průběhu let postupně zmenšovat. Občasná odměna za výkon v podobě veselého obličeje potěší i žáky na druhém stupni ZŠ. ;)

Razítka pětistupňová
V nabídce pětistupňových razítek jsou k dispozici různé motivy. Zde již jednoznačně doporučujeme zvolit variantu velkých razítek (30 x 30 mm), aby bylo snadné správně určit, o jaké hodnocení se jedná. Můžete si vybrat tiskátka, která jsou pouze obrázková nebo ta, na kterých je kromě hodnotícího obrázku zobrazena také odpovídající známka. Pokud budete k hodnocení využívat razítka bez známek, doporučujeme vytvořit přehlednou stupnici, abyste tak předešli případným záměnám v hodnocení (chcete – li se úplně vyhnout srovnání s klasickými známkami, stačí seřadit přehled obrázků od nejlepšího výkonu po nejhorší, popřípadě obrázky doplnit slovním hodnocením).

Hodnocení pomocí razítek na 1. stupeň ZŠ
Někteří učitelé a rodiče zastávají názor, že děti, kteří již chodí do školy, by měly být hodnoceny klasickými známkami a ne razítky a obrázky jako ve školce. Naproti tomu existuje velké množství učitelů, kteří hodnocení pomocí razítek doporučují a jsou s ním velmi spokojeni. Tiskátka mohou mít motivační charakter a mohou být doplňkem při hodnocení klasickými známkami. Často používaným doplněním jsou na školách, kde k hodnocení žáků používají slovní hodnocení.

V první třídě doporučujeme využívat třístupňová razítka, jejichž význam a používání lze snadněji pochopit. Ve druhé třídě můžete pokračovat s pětistupňovými razítky, od kterých se již snadněji přechází na klasické pětistupňové hodnocení známkami.

Pro starší žáky jsou zajímavá především razítka se slovním hodnocením v cizích jazycích.

S e-shopem Tiskatka.cz máme dobré zkušenosti a vážíme si jejich vstřícného přístupu. Nákup výše uvedených produktů v tomto internetovém obchodě můžeme učitelům doporučit.

Share This: