Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Chcete znát přesné údaje o stromu, který vás zajímá? Vzniká nová on-line databáze stromů ČR, která je přístupná zdarma

tree-1491526_1920

Nejste si jisti, které stromy v okolí školy rostou? A co když děti zajímá, jak jsou vysoké, široké …? Jednou z vhodných pomůcek nejen pro učitele je nově vznikající on-line databáze stromů ČR. S pomocí internetového portálu mohou uživatelé internetu identifikovat strom, o který mají zájem, zjistit jeho výšku, obvod kmene, fyziologické stáří stromu, dozvědět se o jeho zdravotním stavu apod. Díky tomuto projektu mohou učitelé předávat žákům informace o stromech. Portál přináší podrobnosti o stromech mimo lesní zeleni.

Databáze je dostupná na portále https://www.stromypodkontrolou.cz. Přímý odkaz na mapu, která zobrazuje údaje o zaznamenaných stromech je zde>>

Přehled stromů se teprve tvoří. Vlastníci stromů vytvářejí postupně své seznamy stromů, které prostřednictvím portálu sdílejí s veřejností.
Není zaručené, že v databázi naleznete všechny stromy a všechny informace, neboť vlastník si sám rozhoduje o tom, zda budou data o jeho stromech zveřejněna a které informace se o nich budou moci ostatní uživatelé dovědět.

Chtěli bychom vás odkázat na další webové portály, které vám při výuce učiva o stromech mohou pomoci:

 • Abecední seznam stromů ve městě Havířově, který je doplněný informacemi a mnoha zajímavými fotografiemi zde>>
 • Seznam druhů stromů dle čeledí, doplněný mnoha fotografiemi zde>>
 • Seznam významných stromů zde>>
 • Jehličnaté stromy doplněné fotografiemi zde>>
 • Listnaté stromy doplněné fotografiemi zde>>
 • Seznam listnatých stromů vhodných pro velké zahrady doplněný mnoha fotografiemi zde>>
 • Seznam listnatých stromů vhodných pro malé zahrady doplněný mnoha fotografiemi zde>>
 • Seznam jehličnanů doplněný mnoha fotografiemi zde>>
 • Perokresby jehličnanů, které můžete používat např. k tvorbě pracovních listů zde>>
 • Znáte nějaké jiné internetové zdroje, které by mohly učitelům při výuce učiva o stromech pomoci? Informujte o nich naši redakci na adrese redakce@zakatedrou.cz, nebo sdílejte s ostatními čtenáři v komentářích pod článkem. Děkujeme.

  Share This: