Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Vyměňte si zkušenosti s výukou přírodních věd, matematiky a informatiky s ostatními učiteli z celé ČR i Evropy – zúčastněte se Science on stage

Logo_SonS_CR

Zveme aktivní učitele a lektory biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, matematiky a informatiky ze všech typů škol a volnočasových zařízení, kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi, na Českou národní přehlídku vzdělávacích aktivit – Science on Stage, která proběhne v rámci Noci vědců 30. 9. 2016 v iQLandii v Liberci. Pojďte předvést to nejlepší, co děláte, a vyměnit si zkušenosti s ostatními nadšenci z celé ČR i Evropy!

Co je Science on Stage
Science on Stage je evropský projekt, který je zaměřen na učitele přírodních věd, matematiky a informatiky. Hlavním cílem Science on Stage je zlepšit výuku přírodních věd a motivovat tak více žáků ke kariéře v oblasti vědy a techniky. Protože je důležité také vytváření vzájemných kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí, zprostředkovává Science on Stage výměnu zkušeností, materiálů a nápadů mezi učiteli přírodních věd a matematiky v celé Evropě. Dalším cílem tohoto projektu je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky a vědeckými pracovišti.
Science on Stage je určena i pro učitele z mateřských škol, učitele prvního stupně škol základních a lektory volnočasových zařízení a školních družin. Vítáni jsou i učitelé matematiky a informatiky.

Česká národní přehlídka vzdělávacích aktivit – Science on Stage proběhne 30. září v rámci Noci vědců v liberecké iQLANDII. Devět vybraných učitelů pak pojede reprezentovat Českou republiku na mezinárodní festival učitelů přírodních věd Science on Stage, který se uskuteční 29. 6. – 2. 7. 2017 v maďarském Debrecínu a setká se na něm 350 nejlepších učitelů přírodních věd a matematiky z celé Evropy a z Kanady.

Podrobné informace naleznete na http://www.science-on-stage.cz/.


Dílna Fotoluminiscence v experimentech Zdeňka Poláka z Jiráskova gymnázia v Náchodě

Kdo se může Science on Stage zúčastnit?
Science on Stage je určena učitelům přírodních věd (fyziky, chemie, biologie, zeměpisu) a také matematiky a informatiky od mateřských škol přes všechny typy základních a středních škol a lektory volnočasových zařízení a školních družin. Vítáni jsou i doktorandi, témata jejichž disertačních prací spadají do těchto oblastí.

Co se bude na Science on Stage dít?

Veletrh
Všichni účastníci prezentují své projekty a experimenty na stáncích. Každý účastník má k dispozici malý stůl a nástěnku, kde se prezentuje. Veletrh je hlavní složkou celého festivalu.

Dílny
V dílnách se vytváří materiály a doporučení pro výuku a diskutuje se o důležitých tématech přírodovědného vzdělávání.

Semináře
Semináře jsou určeny pro předvedení učebních metod a koncepcí doplněných prostorem pro diskuzi.

Pódiová vystoupení
Plenární přednášky, divadelní vystoupení a předvádění pokusů na jevišti.

Z historie Science on Stage
ČR se Science on Stage účastní již od prvního mezinárodního festivalu v roce 2000, tehdy ještě zaměřeného jen na fyziku – Physics on Stage, a její reprezentanti vždy sklízeli úspěchy.
Na posledním mezinárodním festivalu Science on Stage v roce 2015 v Londýně získala Renata Rydvalová z MŠ U Potůčku v Libereci jednu ze sedmi cen European Science TeacherAward 2015. Se svým projektem Medové království vyhrála první místo v kategorii Science and itsApplications. A dílna Fotoluminiscence v experimentech Zdeňka Poláka z Jiráskova gymnázia v Náchodě byla účastníky mezinárodního festivalu Science on Stage v Londýně vyhodnocena jako třetí nejlepší ze 41 dílen, které se tam uskutečnily.


Renata Rydvalová z MŠ U Potůčku v Libereci získala jednu ze sedmi cen European Science TeacherAward 2015

Přihlášky a další informace
Jitka Houfková
Národní řídící výbor Science on Stage
KDF MFF UK
V Holešovičkách 2
182 00 Praha 8

scienceonstage@seznam.cz
www.science-on-stage.cz

Přihlášky zašlete do 10. 9. 2016 na adresu scienceonstage@seznam.cz

Share This: