Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Proč jsme 28.10. doma?

czech-republic-1500647_1280

28.10. je státní svátek. Děti nechodí do školy, velká část dospělých nejde do práce a většina obchodů zůstává tento den zavřená. Víme však, proč je tento den vyhlášen státním svátkem? A vědí to také děti ve školách? Nabízíme krátký přehled informací o vzniku Československa.Protože mnoho žáků neví, proč se den 28.10. slaví jako státní svátek a co významného se v minulosti tento den odehrálo, nabízíme vám stručný přehled historie a pracovní list s náměty pro práci s dětmi. Pracovní list přikládáme také ve formátu .docx, aby si učitelé mohli list a úkoly upravit dle svých potřeb a schopností žáků.

Materiály k vytištění ke stažení zde>>

Pracovní listy ke stažení ve formátu pdf zde>>

Pracovní list ke stažení ve formátu .docx zde>>

Jak to tedy celé bylo?
28.10. slavíme den vzniku samostatného českého státu a je vyhlášený státní svátek.

I když už Československo neexistuje, je 28.10.1918 důležitým dnem při formování současného státu.

Před 28.10.1918 byly naše země součástí Rakouska-Uherska, které bylo monarchií.


Rakousko-Uhersko

Lidem se nelíbilo žít pod vládou rakouských císařů a stále více požadovali větší samostatnost a národní identitu.

28.10.1918 Češi špatně pochopili text dopisu, který zaslal rakouskouherský ministr zahraničí americkému prezidentovi, a mysleli si, že Rakousko-Uhersko zaniklo. Lidé vyšli do ulic, bujaře slavili, začali likvidovat symboly Rakouskouherské monarchie a spontánně začali zpívat píseň Kde domov můj, která se později stala českou státní hymnou.

Ve stejnou dobu jednali zástupci Čechů v čele s Karlem Kramářem ve Švýcarsku o možnosti vytvoření nového samostatného státu.

Moci se ujal Národní výbor, jehož nejvýznamnějšími představiteli byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár. Tito politici bývají označováni jako „muži 28. října“.

Večer vydala Národní rada zákon o zřízení samostatného státu a na Václavském náměstí byla vyhlášena samostatnost.

Znáš nějaké další události, kdy se sešel větší počet občanů na Václavském náměstí? A proč?

Flag of Bohemia
Státní vlajka 1918 – 1920 1)
Flag of the Czech Republic
Státní vlajka od roku 1920 2)

V následujících dnech se k Čechům přidali také Slováci a o rok později Zakarpatská Rus.

Prvním prezidentem nového státu byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou nové vlády se stal Karel Kramář. Písně Kde domov můj? a Nad Tatrou sa blýska se staly národní hymnou. První dva roky po vzniku Československého státu byla státní vlajka složena z bílého a červeného pruhu. Modrý klín je na vlajce až od roku 1920. Začaly se užívat tři státní znaky – malý znak, střední znak a velký znak.

Lesser coat of arms of Czechoslovakia (1918-1938 and 1945-1961)
Malý státní znak 1918 – 1938 3)


Mapa Evropy v roce 1920

Na vzniku Československa se podílela řada statečných mužů. Najdeš v textu jak se jmenovali?

Co si představuješ pod pojmem „národní identita“?

Dokážeš spočítat, před kolika lety vzniklo Československo?

Kdo z tvých příbuzných zažil vznik Československa (prababička, praprababička …)?

V současnosti každý rok 28.10. probíhá na mnoha místech tradiční pokládání věnců, pietní akty a uctění památky těch, kteří při boji za samostatnost Československa přišli o život. Některé politické strany svolávají mítinky, aby vyjádřily svůj názor na budoucnost republiky. Prezident republiky v tento den jmenuje generály, účastní se vojenské přísahy Hradní stráže a udílí státní vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě.

Podívejte se na krátká videa o vzniku Československa

Zdroje:
1] By No machine-readable author provided. Urmas assumed (based on copyright claims). [Public domain], via Wikimedia
Commons“ href=“https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFlag_of_Bohemia.svg

2] By special commission (of code): SVG version by cs:-xfi-. Colors according to Appendix No. 3 of czech legal Act
3/1993. cs:Zirland. [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
href=https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFlag_of_the_Czech_Republic.svg

3] By Shazz (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons“ href=
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ALesser_coat_of_arms_of_Czechoslovakia_ (1918-1938_and_1945-1961).svg

Share This: