Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Jak začít s pozorováním hlasů ptáků?

sparrow-50346_1920

Na podzim někteří ptáci odlétají, mnozí živočichové se ukládají k zimnímu spánku a lidé méně často vyrážejí do přírody. Příroda utichá. Ne však docela, některé ptáky můžeme slyšet také v podzimních a zimních měsících. Využijte ztichlé přírody, ve které neslyšíme takové množství hlasů a zvuků jako v jarních a letních měsících, a zkuste děti učit pozorovat hlasy ptáků. Díky internetovým portálům, na kterých jsou zdarma dostupné nahrávky ptačích hlasů, to dokáže i vyučující, který si v tomto oboru není zatím tolik jistý. Poradíme vám, jak na to.

S pozorováním hlasů ptáků doporučujeme začít na konci podzimu nebo v zimních měsících, kdy je v přírodě méně rušivých zvuků.

Začínejte s posloucháním hlasu jednoho ptačího druhu.

Učitel by se měl na výuku předem připravit a seznámit se s hlasy ptáků na nahrávce a srovnat je s hlasy ptáků ve volné přírodě. Buďto vyučující nejprve vyrazí do přírody, zaposlouchá se do ptačích hlasů a jeden hlas ptáka si zapamatuje (případně nahraje). K lepšímu zapamatování si zkuste k hlasu přiřadit nějaké hlásky (vrkúú, vrkúú …). Poté vyučující sedne k počítači s připojením na internet a začne srovnávat hlas, který si zapamatoval s nahrávkami ptačích hlasů dostupných na internetu, až najde ten pravý. Další možností je, vybrat si jeden ptačí druh, o kterém se domnívá, že se vyskytuje v blízkém okolí, hlas si poslechnout na internetu (pro lepší zapamatování jsou často uváděny také citoslovce charakteristické pro daný druh) a následně vyjít do přírody a nalézt stejný hlas. V ideálním případě se může vyučující vydat do přírody s mobilním telefonem, na kterém je možné se připojit k internetu i v přírodě a srovnat tak nahrávku a originální zvuk současně.

Na internetových portálech jsou kromě hlasu přiřazeny také fotografie a informace o ptácích, které jejich identifikaci usnadňují.

Pokud učitel hlas ptáka dokáže přiřadit správnému druhu, může žáky s ptačím druhem seznámit a sdělit jim, kdy a kde onoho ptáka slyšel (příp. také viděl). Vyučující může s žáky vyrazit do přírody a poslouchat, zda stejný hlas neuslyší znovu. Je dobré při pozorování pořídit zvukový záznam, který si s žáky budete moci opakovaně poslechnout. Učitel může nabádat žáky také k tomu, aby ptáka a jeho hlas pozorovali i ve svém volném čase a o případném úspěšném pozorování informovali své spolužáky. Pokud je učitel v pozorování hlasu ptáků již zdatnější, může žáky rozdělit do několika skupinek a každé určit k pozorování jiného ptáka.

Pro zpestření výuky můžete zařadit také on- line hru Poznej hlas ptáků, která je dostupná zde>>

Pozorování hlasů ptáků je také vhodným námětem projektové výuky.

„Já přece žádného ptáka podle jeho hlasu nepoznám, copak tomu mohu učit děti?“ – Ale ano, není to zase tak složité.

Odkazy na internetové stránky, které zdarma nabízejí nahrávky hlasů ptáků:
Český rozhlas – Hlas pro tento den – dostupný zde>>
Naši ptáci – Atlas našich ptáků – dostupný zde>>
Akademie Světlá nad Sázavou – Příroda v areálu > Ptáci > kapitola Seznamte se – dostupný zde>>

A z jakých ptáků můžete v zimě vybírat?
Seznam ptáků, kteří v ČR přezimují naleznete zde>>

Share This: