Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Hra, kterou hrají společně a s nadšením žáci různého věku – zkuste školní ragby

ragby

Zejména na malotřídních školách jsou v hodinách tělesné výchovy přítomni různě věkově a také výkonnostně rozdílní žáci. Je tedy problém hrát nějakou týmovou soutěživou hru tak, aby všechny žáky bavila a aby se všichni zapojili aktivně do hry. Chtěli bychom vás seznámit s pravidly hry, kterou jsme nazvali školní ragby.

Pomůcky
Ke hře jsou zapotřebí čtyři ringo kroužky (obruče, kruhy vytvořené ze švihadel apod.), jeden míč na házenou (popřípadě jiný míč, možno také pravý ragbyový míč apod.) a samozřejmě odpovídající hrací plochu.

Hrací plocha
Hraje se na hřišti, jehož velikost je přiměřená vzhledem k počtu hráčů (na hřiště velikosti házenkářského hřiště přibližně dvacet žáků). Kroužky rozmístíme do každého rohu hrací plochy jeden, ve vzdálenosti asi 5 metrů od každé postranní čáry (viz. náčrt hřiště).Ve vzdálenosti 1 metr od každého kroužku nesmí stát žádný hráč.

Princip hry
Hra je založena na principu honění, které je zejména u dětí mladšího školního věku velmi oblíbené. Žáci se rozdělí na dva týmy hrající proti sobě. Každý tým brání dva kroužky, které jsou umístěné na jejich polovině hřiště. Pokud soupeř položí míč do jednoho ze soupeřova kroužku, získává jeho tým bod.

Pohyb hráče bez míče
Hráči bez míče se mohou libovolně pohybovat po celé hrací ploše. V průběhu hry se žáci většinou spontánně rozdělí na ty, kteří brání kroužky a na ty, kteří jsou rozprostřeni po hrací ploše (většinou se také spontánně rozdělí na hráče ve středu hřiště a na hráče v útoku). Nikdo nesmí hrát ve vzdálenosti 1,5 metru od kroužku déle než tři vteřiny.

Pohyb hráče s míčem
Hráči držící míč v rukách mohou s míčem libovolně utíkat po celé hrací ploše, dokud míč nezíská soupeř.

Získání míče
Družstvo získá míč pokud:

 • pokud se dotkne soupeřova hráče, který právě drží míč (po dotyku musí soupeř míč položit na zem a míč si může vzít ten, kdo se soupeře dotkl)
 • pokud se míč dostane za autovou nebo postranní čáru a posledním, kdo se míče ve hřišti dotkl byl soupeř (rozehrává libovolný hráč z místa, kde míč opustil hrací plochu)
 • pokud soupeř položil balon do kroužku (rozehrává libovolný hráč z poloviny hřiště)
 • pokud soupeř nějakým jiným způsobem porušil pravidla (rozehrává libovolný hráč z místa přestupku)
 • Hráč, který rozehrává může míč buď přihrát spoluhráči nebo vzít míč do ruky a utíkat
 •  

  Přihrávka
  Hráč, který drží míč v ruce a je pronásledován soupeřem, v tísni, aby se zachránil přihrává spontánně míč spoluhráči. Většinou se jedná o nejbližšího spoluhráče, který je volný, který není pronásledován. Žáci se tak spontánně naučí uvolňovat a přihrávat. I ti hráči, kteří by se v jiných hrách snažili kolem soupeře projít většinou vyhodnotí, že bude lepší přihrávka. Minimalizuje se tak počet sólujících hráčů.

  Výhody zařazení této hry do výuky

 • zapojí se všichni hráči bez rozdílu věku pohlaví a sportovní výkonnosti, rozdíly sice existují, ale oproti jiným hrám jsou minimální
 • během hry je většina žáků v aktivním pohybu
 • pravidla jsou jednoduchá a žáci je lehce pochopí
 • bez výraznějších taktických pokynů žáci brzy sami zjistí, že je výhodné přihrát míč spoluhráči, rozumně se rozestavit po hřišti apod.
 • hra děti opravdu baví a nechtějí skončit. Do hry se postupně zapojují i děti, kteří posedávají na lavičce a nemají zájem hrát se staršíma a lepšíma …
 • Share This: