Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Aplikace Seesaw – žákovské digitální portfolio

seesaw

Přemýšleli jste o vytvoření sociální sítě pro vaši školu nebo třídu? Aplikace Seesaw je primárně určená k vedení digitálního portfolia žáků, ale nabízí také vytvoření soukromé sociální sítě, do které se mohou přihlásit učitelé, rodiče a žáci.

O co se jedná
Uživatelé mohou s aplikací pracovat on-line prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://app.seesaw.me nebo si mohou aplikaci stáhnout do tabletů a mobilních telefonů se systémy iOS, Android a Chromebook.

Třídu zakládá učitel, který si vytvoří svůj účet. Následně učitel vytvoří třídu a přidává žáky. Rodičům sdělí přímou adresu webové stránky nebo dostanou k dispozici QR kód, po jehož načtení se jim zobrazí stránka, na které si mohou vytvořit rodičovský účet. Registrovaný rodič má do sociální sítě přístup až po schválení jeho účtu učitelem. Jeden přihlášený vyučující může spravovat více tříd. Učitel může volit z mnoha různých možností nastavení, kdo může příspěvky vkládat, kdo může příspěvky číst, zda musí učitel příspěvky schvalovat atd.

Příspěvky mohou mít textovou podobu, může se jednat o fotografie, videonahrávky, odkazy … Učitel může také povolit, aby ostatní členové příspěvky komentovali, nebo lajkovali. Příspěvky lze třídit do různých složek, které si vytvoří (podle předmětů, podle tříd …). K dispozici je také kalendář k zaznamenávání různých události a možnost vytvoření třídního blogu.

Zajímavá pro rodiče může být možnost nastavení upozornění na nové příspěvky pomocí SMS nebo e-mailové zprávy.


Vyučující má mnoho možností nastavení

Digitální portfolio žáků
Aplikace Seesaw je autory primárně určená k vytváření digitálního portfolia žáků. Více o žákovském portfoliu si můžete přečíst v článku Učte děti prezentovat své výsledky – pracujte s portfoliem žáka. Všechny materiály žáků se ukládají v elektronické podobě na jejich profil. Nahlédnout do materiálů mohou také rodiče žáka.

Seesaw na 1. stupni ZŠ
Myslíme si, že i když se aplikace Seesaw na 1. stupni ZŠ využívá, má význam především v komunikaci na úrovni učitel – rodič. Rodiče jsou včas informování o všech aktualitách a k danému příspěvku mohou prostřednictvím komentářů ihned vyjádřit svůj názor. Nesmíme však zapomínat, že ne všichni rodiče jsou počítačově gramotní, ne vždy mají přístup k internetu a ne všichni rodiče jsou ochotni se k sociální síti přihlásit a pravidelně ji navštěvovat. Ukládání materiálů žáků 1. stupně základních škol je dle našeho názoru i nadále mnohem vhodnější v papírové podobě. Ne vše musí být nutně elektronicky a na internetu.

Share This: