Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Play Mais – ekologicky šetrná stavebnice

plaimais_abc

Chtěli byste s dětmi kreativně tvořit a zároveň podporovat ekologický produkt? Pořiďte si stavebnici PlayMais, bio výrobek, který je zajímavým prostředkem pro rozvoj jemné motoriky a kreativity dětí.

O co se jedná?
Jedná se o stavebnici z ekologické kreativní hmoty. Původní surovinou pro výrobu hmoty je kukuřice, která se pěstuje v ekologickém zemědělství v Německu, kde se tato stavebnice také vyrábí. Jednotlivé dílky jsou obarvené potravinářským barvivem, takže jde o zdravotně nezávadný výrobek, ze 100% biologicky odbouratelného materiálu (složkami jsou kukuřice, voda a potravinářské barvivo). Prostřednictvím stavebnice můžete děti názorně seznámit s koloběhem hmoty v přírodě a podpořit tak jejich ekologické myšlení.

Dílky PlayMais lze tvarovat prsty, krájet, stříhat, svazovat provázkem … Navlhčený dílek lze přilepit k podložce nebo k dalšímu dílku. Mohou tak vznikat různé objekty, které lze po zaschnutí opět rozložit na jednotlivé dílky. Pokud už je dílek zdeformovaný, nelze jej vrátit do původní podoby, avšak lze jej využívat ve změněné podobě k novým stavbám. Stavebnice je na více použití.

Co lze stavět?
2D objekty – po navlhčení dílků stavebnice je lze přilepovat buď k přiloženým šablonám nebo k obyčejnému papíru. Mohou tak vznikat zajímavé mozaiky.
3D objekty – po navlhčení dílků stavebnice je lze přilepovat k sobě navzájem. Mohou tak vznikat zajímavé trojrozměrné objekty (figurky, různé větší i menší objekty …).


Děti kreativně vytvořily písmeno „K“

Přestože se jedná o stavebnici barvenou potravinářským barvivem, jednotlivé dílky pouští barvu jen lehce, takže ušpinění je minimální.

Výběr z různých sad:
Sety jsou rozděleny podle různé složitosti dle věku dětí. Sady jsou rozděleny pro děti od 3 let, od 5 let a od 8 let.

Sady PlayMais Mosaic (MOSAIC Dream Mermaid, MOSAIC Trendy Mandala, MOSAIC Trendy Horse, MOSAIC Trendy Dog) jsou určeny také pro dospělé.

Stvebnici si můžete zakoupit na adrese www.toypex.cz
Úplnou nabídku stavebnic PlayMais naleznete zde>>

Pro školky je v současné době připravena speciální akce na nákup. Letáček s bližšími informacemi ke stažení zde>>

Vyzkoušeli jsme pro vás
Vyzkoušeli jsme tuto stavebnici za vás a vytvořili mnoho zajímavých objektů. Konkrétně jsme zkoušeli sadu s podklady pro zajímavé tvoření s písmenky, která je označená názvem FUN TO LEARN Abc. Práce děti bavila a povedlo se nám vyplnit všechny karty s písmenky. Bohužel jsme však překvapivě mnoho dílků při práci zdeformovali. I zdeformované dílky lze ve většině případů použít znovu, ale ne do nekonečna.


Hravé ztvárnění písmenek z přiložené šablony

Doporučení pro školy
Jedná se o zajímavou stavebnici, s jejíž obdobou jsme se na českém trhu ještě nesetkali. Je jednou z možných cest pro budoucí výchovu dětí k ekologii a návratu k přírodním materiálům. Učí děti také šetřit materiálem, neboť i velmi malé odřezky dílků lze využít. Stejně tak lze využít zdeformované kusy.

Rady do praxe:

  • Pozor na první setkání žáků se stavebnicí. Nenechejte je zničit všechny dílky ještě před začátkem tvoření.
  • Každému žákovi dejte několik dílků a nechejte jej vyzkoušet, jak se se stavebnicí pracuje. Prvních pár kousků žáci pravděpodobně zdeformují a výtvory nebudou příliš úhledné.
  • Při tvoření přidělujte žákům méně dílků, aby byli nuceni materiálem šetřit a využívat všechny kousky. Pokud budou potřebovat, můžete jim dílky postupně přidávat.
  • Při tvoření rozdělujte dílky na celé, rozřezané kusy a zdeformované kusy. Žáci tak budou častěji používat menší nebo zdeformované části a také jim usnadníte jejich vyhledávání.
  • Pro tvorbu 3D objektů doporučujeme využívat převážně nové nebo méně zdeformované dílky, pro tvorbu 2D objektů často postačí menší kusy.


I z malých a deformovaných dílků lze vytvářet objekty

Velkých možností tato stavebnice najde například v 1. ročníku ZŠ při vytváření písmen a číslic. Rozvoj jemné motoriky a kreativní práce se stavebnicí bude jistě zajímavá také při práci integrovaných žáků s postižením.

Některé sady stavebnice jsou určeny pro děti od 3 let věku. Podle našich zkušeností se však osvědčila práce s dětmi cca od 5 let. Mladší děti mají bohužel příliš vysoký počet zdeformovaných dílků. Naopak velkého úspěchu jsme dosáhli při práci se stavebnicí s dětmi staršího školního věku. Práce je velmi zaujala a bavila a vznikaly opravdu kreativní a krásné výtvory. Velké nadšení pro stavebnici jsme zaznamenali také v generaci dospělých. Je tedy velmi vhodná také k využití při společném tvoření rodičů (nebo prarodičů) s dětmi.

Share This: