Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Recenze knihy: DŮM MYŠEK – Sam & Julie v divadle

dum-mysek-v-divadle_2

Chtěla bych vám představit dětskou knihu DŮM MYŠEK – Sam & Julie v divadle. Jedná se o pokračování knihy, která se stala v zahraničí bestsellerem. Umělecky hodnotná kniha dokáže aktivizovat i žáky, kteří jinak o literaturu nejeví velký zájem.

Název: DŮM MYŠEK – Sam & Julie v divadle
Autor: Karina Schaapman
Nakladatelství: MEANDER
Počet stran: 65

Dětská kniha DŮM MYŠEK – Sam & Julie v divadle je navázáním na bestseller Dům Myšek – Sam & Julie, který slavil velký mezinárodní úspěch. Holandská Autorka Karina Schaamp vyrobila pro potřebu knih skutečný Dům myšek s mnoha pokoji, systémy chodeb a venkovními prostory, jenž tvoří jakýsi vlastní svět. Fotografie Domu s plyšovými myškami jsou ilustracemi k příběhům, které se v domě odehrávají. Původní Dům myšek autorka v dalším díle doplnila o nové místnosti a hlavní postavy myšky Sam s Julií se postupně seznamují s ostatními obyvateli domu.

Sam a Julie jsou sice myšky, ale jinak mají stejné záliby a problémy jako běžné děti. Krátké příběhy se zabývají obyčejnými scénami, které provázejí děti při jejich každodenních činnostech. Sam pomáhá rodičům s koupáním sourozenců, trénuje na trumpetu a cvičí na divadelní vystoupení nebo navštíví tatínka v jeho zaměstnání. Julie pomáhá připravit narozeninovou oslavu pro její maminku a společně také poprvé přespávají mimo domov. Zajímavou kapitolou je návštěva vetešníka, která se dotýká častého tématu recyklace a třídění odpadu. V knize se objevují také smutné příběhy. Julie se zraní a musí do nemocnice, kam ji Sam přijde navštívit. Čtenáři se setkají také se smrtí, když Samovi zemře dědeček. Zajímavou a tajuplnou roli hraje také kámen, který Sam s Julií najdou při hře.

Aktuálnost zapojení této knihy do školní četby dětí spočívá v inkluzivním zaměření. Sam a Julie jsou každý jiný, ale není to žádnou překážkou, naopak se navzájem doplňují a podporují. Julie pomáhá Samovi dělat věci, na které by si sám nikdy netroufl. Bariérou nejsou ani náboženské rozdíly. Sam je židovského vyznání, Julie je pravděpodobně ateistka. V kapitole nazvané Malý svátek se oba dokážou o svých zvycích bez problémů bavit.

Všechny texty jsou doplněny fotografiemi z Domu myšek. Nejen v textu, ale také v ilustracích si mnoho dětských čtenářů najde spojitost se svým životem a svými zkušenostmi. V domě se například nacházejí doplňky z obchodního domu IKEA, které mají některé děti doma. Mladší čtenáři, kteří ještě neumějí číst, mohou poslouchat předčítajícího a zároveň si prohlížet obrázky obsahující mnoho detailů. Ilustrace tak na delší dobu zaujmou i ty děti, které by jinak měly problém s udržením pozornosti. Zajímavým a umělecky hodnotným je také srovnání první a poslední fotografie knihy. Na začátku knihy je vyfotografována část domu ve dne a na konci knihy je stejná část vyfotografována v noci. Opuštěný dům působí v nočním osvětlení tajemně a vynikají v něm úplně jiné detaily než ve dne.

Po boku staršího čtenáře se do poslouchání a prohlížení knihy mohou zapojit čtenáři přibližně od tří let věku. Do školní četby doporučuji dílo zařadit zejména v prvním nebo druhém ročníku, kdy se děti seznamují s rodinou, obcí a jejich nejbližším okolím.

Jedná se o knihu, ke které se děti mohou vracet a číst stále znovu. Já sama jsem knihu četla několikrát a vždy jsem nalézala nové souvislosti a propojení nejen v dějové linii, ale také propojení mezi jednotlivými ilustracemi a souvislost ilustrací s dějem. Je vhodné dát dětem při prvním seznamování s knihou dostatek času na prohlédnutí ilustrací. Dětští čtenáři si podle obrázků mohou vytvářet vlastní představy o ději knihy. Následně teprve číst text a znovu prohlížet ilustrace. Po přečtení knihy mohou děti hledat na fotografiích další detaily a samy vyprávět příběhy podle obrázků.

Kniha může být také vhodnou inspirací dětem pro výrobu vlastních domečků, ve kterých by se mohly odehrávat různé dětmi vytvořené příběhy.

Vylíčením charakterových rysů hlavních postav hned v úvodu knihy sebrala autorka učitelům jeden ze základních interpretačních úkolů. Protože se jedná o další pokračování knihy, je dobré děti s Domem myšek seznámit. Bohužel na začátku knihy postrádám bližší seznámení dětských čtenářů se světem, který Dům myšek tvoří. I přesto si však knihu užijí i čtenáři, kteří první díl knihy nečetli, avšak budou ochuzeni o některé souvislosti.

Myslím, že tato kniha by v dětských knihovnách a v knihovnách základních a mateřských škol neměla chybět.Share This: