Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího Katedry občanské výchovy na PedF MU v Brně

training-1212298_1280

Na Pedagogické fakultě MU bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího Katedry občanské výchovy. Studentská iniciativa Otevřeno v Brně vnímá tuto pozici jako jednu z klíčových a snaží se tak maximální měrou oslovit vhodné kandidáty zvenčí.

Pokud splňujete níže uvedené požadavky, a myslíte si, že byste se novým vedoucím Katedry občanské výchovy na PedF MU v Brně měl/a stát právě vy, přihlaste se do výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek je 24.11.2016. Pokud máte možnost, sdílejte prosím tuto informaci a šiřte ji dále.

Katedra je již rok řízena provizorně pověřeným pracovníkem poté, co nebyl v loňském konkurzu nikdo vybrán (oba kandidáty shledala komise jako nedostačující). Vedení fakulty je přitom otevřeno adeptům zvenčí, získají-li si jeho důvěru prokázáním požadovaných kompetencí (ostatně mezi internisty se ani žádný kandidát nenabízí).

Vedoucí Katedry občanské výchovy
Uzávěrka přihlášek: 24. 11. 2016
Termín nástupu: 01.02.2017

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/ho Katedry občanské výchovy.

Požadavky:

akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,

předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací,

odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,

pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,

odpovídající pedagogická publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),

pokročilá znalost akademické angličtiny (respektive ekvivalent pro daný obor).

Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště) zasílejte do 24. 11. 2016 na email: kyselova@ped.muni.cz.

Zveřejněno na http://www.ped.muni.cz/kariera-a-uplatneni/nabidka-zamestnani-na-pdf-mu

Share This: