Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Stopy ve sněhu – co se v lese odehrálo?

img_1146

Les a živočichové žijící v našich lesích jsou důležitou součástí výuky o přírodě kolem nás a přírodních zákonitostech. Chtěli bychom vás seznámit se sadou razítek obsahující tiskátka s obrázky z ekosystému lesa a možnostmi jejich využití nejen ve výuce na 1. stupni ZŠ.

O co se jedná?
Jedná se o sadu razítek obsahující tiskátka s obrázky 11 druhů živočichů žijících v našich lesích (prase divoké, liška, medvěd, laň, sova, datel, ryba, ježek, myš, veverka, zajíc), 4 tiskátka s obrázky mláďat (mládě lišky, mládě prasete divokého, mládě laně, mládě medvěda), 10 tiskátek se stopami živočichů (veverka, ježek, medvěd, myš, laň, liška, prase divoké, zajíc, sova) a 3 razítka s obrázky potravy (jahodník, houby, žaludy). Razítka jsou vyrobená z gumy. K sadě je přiložena také poduška s černým inkoustem, který je vodou omyvatelný a zdravotně nezávadný.

Kde lze sadu koupit?
Sada, kterou představujeme, se jmenuje Razítka StempoMinos – Aladine – Lesní zvířátka a lze ji objednat v e-shopu www.chytraopicka.cz, razítka lze objednat také zde >> za cenu 299,- Kč.

Sadu razítek nemusíte kupovat pro každé dítě. Stačí jedna sada pro více dětí, při práci tak budete podporovat komunikaci, spolupráci …

Náměty pro práci s razítky
Prohlédněte si s dětmi sadu razítek. Určete obrázky a přiřaďte, které stopy patří kterému zvířeti.

Vytvořte si tahák.
Natiskněte si přehlednou tabulku s názvy obrázků, kterou budou moci žáci využívat jakou nápovědu. Nápověda může mít také podobu lapbooku (viz článek Lapbook – Co to je a jak se tvoří?)

Přečtěte si příběh, který se v lese odehrál.
Přečtěte si příběh o tom, co se v lese odehrálo. Příběh předem připraví vyučující a vytvoří kopie pro žáky. S tvorbou dalších podobných příběhů vám mohou žáci pomoci. Místo slov, která označují obrázky na razítkách můžete text nahradit natištěným obrázkem. V příběhu se mohou objevovat prky pohádky.

  Příklad osnovy nejjednoduššího příběhu:

 • Kdo šel (letěl …)
 • Odkud kam šel (letěl…)

Pro tento typ příběhů je vhodné si zvolit fiktivní názvy vesniček. Pro větší oživení příběhu můžete živočichům vymýšlet různá jména.

  Příklad osnovy složitějšího příběhu:

 • Jací živočichové v příběhu vystupují
 • Kam kdo běžel (letěl)
 • Co se stalo
 • Jak to dopadlo

Stopy ve sněhu – Co se tady asi odehrálo?
Podle vytvořeného příběhu žáci zaznamenávají na bílý papír (zasněžený palouček) pomocí razítek, co se stalo. Obrázek mohou žáci doplňovat kresbami, prostorovými objekty apod. (obrázky vesniček, stromů …)


Divadlo podle stop ve sněhu

Pokud razítka natisknete na tvrdý výkres a vystřihnete je a ze zadní strany připevníte špejli, velmi jednoduchým způsobem získáte krásnou loutku. Obrázek se stopami ve sněhu, jehož tvorbu jsme popsali v předchozím bodě, můžete použít jako podklad, na kterém zaznamenaný příběh odehrajete. Loutky zvířátek budou chodit po svých stopách.

Zachyťte jednu scénu z příběhu
Pomocí razítek a domalování zachyťte jednu scénu z příběhu.

Sepište příběh – Co se v lese odehrálo?
Na závěr děti sepíší, co se v příběhu stalo, případně přepíší příběh podle původního zadání. Přemýšlejte s dětmi, zda by se takový příběh mohl odehrát i v našem nejbližším lese. Mohl by se stejný příběh odehrát v jiném ročním období? Co by bylo jinak? Vytvořit můžete také příběh, ve kterém se záměrně objeví chyba, kterou mají žáci za úkol odhalit. Dejte však pozor, aby si žáci chybu nezapamatovali jako pravdivý údaj.

Jednotlivé kroky výše uvedeného souboru námětů můžete vynechat nebo různě kombinovat (Nejprve vytvořit stopy na papíře a následně vytvořit příběh, který se na místě asi odehrál. Podle odehraného divadla žáci zapíší příběh apod.)

Pracujte ve skupině
Sadu razítek nemusíte kupovat pro každé dítě. Při práci s uvedenými razítky je vhodné pracovat ve skupinách. Potom stačí jedna sada pro více dětí, při práci tak budete podporovat komunikaci, spolupráci … Každý žák ve skupině může pracovat na svém vlastním výtvoru a razítka si navzájem půjčovat nebo může pracovat celá skupinka na jednom úkolu. Každá skupina vytvoří jiný úkol (jedna skupina vytvoří podle příběhu stopy ve sněhu, jedna skupina si podle příběhu připraví loutkové divadlo …) nebo každá skupina zpracuje jiný příběh (jiné roční období …) apod.

S uvedenou sadou razítek můžete obdobným způsobem pracovat také s dalšími ročními obdobími. Obdoba pro stopy ve sněhu – stopy v blátě, stopy v písku … . Přemýšlejte, kteří živočichové mohou v příběhu vystupovat. Někteří živočichové v zimě spí zimním spánkem, mláďata se rodí v určitých obdobích …

Další aktivity a náměty přímo od výrobce:

 • Obrázky ročních období - jak to nyní vypadá v přírodě. Natisknuté obrázky domalujte. Z obrázků můžete vytvořit také koláž doplněnou přírodninami, které se v daném ročním období v přírodě vyskytují.
 • Vytvořte si tričko – Pokud použijete podušku s barvou na textil, můžete si s dětmi vytvořit vlastní tričko s obrázky lesních živočichů.
 • Vytvořte si medaili – Z bílé samotvrdnoucí hmoty vytvarujte medaili. Po zaschnutí na ni natiskněte obrázek živočicha. Kdo vyhraje například medaili „chytrý jako liška“?

Razítka jsme vyzkoušeli
Razítka jsme vyzkoušeli při práci s dětmi. Žáci byli nadšení, výuka je velmi bavila a při následném opakování jsme zjistili, že si z hodiny odnesli také mnoho informací. Myslím si, že by bylo vhodné, kdyby výrobce k sadě dodával také list s názvy obrázků. I někteří rodiče nebo učitelé by mohli mít problémy všechny razítka správně určit a přiřadit. Protože se jedná o razítka vyrobená z gumy, měli by s nimi žáci zacházet opatrně, aby je nepoškodili.

Jedná se o cenově přijatelnou pomůcku, která má široké možnosti využití a tuto sadu razítek můžeme učitelům 1. stupně ZŠ doporučit.

Share This: