Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Uspořádejte vzájemné třídní setkání rodičů, učitelů a žáků, kde si budou moci žáci společně s rodiči vyzkoušet zábavné didaktické hry

family-960452_1920

Školy stále častěji zjišťují, že bez vzájemné spolupráce školy s rodiči to nepůjde. Čím dál větší oblibě se těší různé nové formy třídních schůzek (čtěte Jak na třídní schůzky?)Při vzájemném setkávání rodičů, žáků a učitelů můžete jít ještě dále a vymýšlet další zajímavá střetnutí. Chtěli bychom vám představit tip na vzájemné třídní setkání rodičů, učitelů a žáků, kde si budou moci žáci společně s rodiči vyzkoušet zábavné didaktické hry a aktivity, které učitel zařazuje do běžné výuky.

O co se jedná?
Jedná se o vzájemné třídní setkání rodičů, učitelů a žáků, kde si budou moci žáci společně s rodiči vyzkoušet zábavné didaktické hry a aktivity, které učitel zařazuje do běžné výuky. Jedním z cílů setkání by mělo být vzájemné učení dětí s rodiči. Učitel je v roli organizátora a poradce, jenž nachystá různé aktivity, které zařazuje ve vyučování a které žáci znají. Rodiči s žáky aktivity obcházejí a zkouší plnit úkoly.

Kdo se setkání účastní?
Setkání je přednostně určené pro učitele, rodiče a žáky. Umožněte však, aby se akce účastnili i sourozenci. Pokud ve třídě učí více učitelů, je vhodné, pokud budou také přítomni.
Rodiče k účasti nenuťte. Nabídněte jim to jako odměnu, jako možnost strávit zajímavé odpoledne společně se svými dětmi.

Jak často setkání pořádat?
Setkání pořádejte v rozumné míře. Objeví se s rodiči, kteří by se společných akcí chtěli účastnit každý týden, a naopak také s rodiči, kterým bude zatěžko přijít do školy i jednou. Zpočátku zařaďte do programu setkání všechny hlavní předměty dohromady. Pokud se akce osvědčí, můžete pořádat setkání pro každý předmět zvlášť (český jazyk, matematika, prvouka).

Jaké aktivity zařazovat?
Volte aktivity, které běžně zařazujete do vyučování a které žáci znají. Žáci pak rádi rodičům vysvětlí, jakým způsobem úkol plnit. Ušetříte si tak spoustu času a enrgii potřebnou k vysvětlování zadání. Snažte se vybírat zábavné aktivity, které nejsou příliš složité.

  Zařadit můžete například:

 • Zajímavý pracovní list
 • Různé didaktické hry (pexesa, domina, přiřazování kartiček …)
 • Práci s interaktivní tabulí
 • Tvorbu výukových plakátů na zeď

Role učitele
Nejtěžší úkol učitele spočívá ve výběru a přípravě volených aktivit. Během akce je učitel rodičům volně k dispozici. Může rodičům pomáhat při plnění úkolů případně odpovídat na jejich další dotazy.

Dejte akci volný průběh
Umožněte rodičům, aby nemuseli chodit všichni v jednu dobu. Lepší než stanovit přesný čas začátku, je určit dobu konání, během které mohou rodiče kdykoli přijít a odejít. Někteří rodiče si vyzkouší dvě aktivity a odejdou, jíní třeba nebudou chtít odejít ;) . Výběr aktivit, které si budou děti a rodiče chtít vyzkoušet, nechejte na nich. Pamatujte, že čím více nařízení a omezení, tím stísněnější atmosféra bude během setkání panovat.

Nezapomeňte na malé občerstvení, které by na podobných akcích nemělo chybět.

Příklady přínosů akce:

 • Setkání podporuje vzájemné vztahy mezi školou a rodiči.
 • Rodiče zjistí, co žáci umí.
 • Společná práce s dětmi může rodiče motivovat k častějšímu vzájemnému vzdělávání.
 • Rodiče mohou zjistit, že učení může být také zábavné. Mohou vidět, že procvičování matematiky nemusí být pouze vyplnění dlouhého sloupce s příklady.
 • Při následném zařazení použitých aktivit při vyučování budou žáci rádi vzpomínat, jak je plnili s rodiči.

Share This: