Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Recenze knihy – řemesla

remesla-kniha

V minulém vydání magazínu Zakatedrou.cz jsme vás zvali na výstavu Moravská vesnice, která návštěvníky seznamuje mimo jiné také se starými řemesly ( čtěte Tip na exkurzi – zveme vás na výstavu Moravská vesnička a betlém). Nyní bychom vám chtěli představit knihu řemesla, která může být dobrým pomocníkem při seznamování žáků se starými řemesly.

Název: Řemesla
Autor: Klára Smolíková
Nakladatelství:ALBATROS
Počet stran: 61

Kniha Řemesla navazuje na expozici „Cesty časem – procházky českou historií“ , která je umístěná na zámku v Třebíči. Více o výstavě se můžete dozvědět na adrese http://www.visittrebic.eu/zamek/cesty-casem-prochazky-trebicskou-historii/

Pomocí příběhu, který prožívá Matěj a jeho kamarád čert Lukáš, se čtenáři postupně seznámí s 16 řemesly, která jsou rozdělena do pěti kategorií. Dozvíme se o potravinářských řemeslech (mlynářském, pekařském, řeznickém, sladovnickém), o řemeslech dřevozpracujících (bednářském, tesařském, truhlářském, kolářském, uhlířském), o kovářském řemeslu, o kožedělných řemeslech (ševcovském, koželužském) a o řemeslech textilních (krejčovském, soukenickém, tkalcovském, provaznickém). Díky sledu událostí na sebe jednotlivá řemesla navazují a autorka ukazuje, jak jsou na sobě navzájem závislá. V příběhu jsou také popsány postupy činností, které si kluci vyzkoušeli.

Pro větší názornost se v knize objevují krásné kreslené ilustrace, které pomáhají dětem pochopit postupy jednotlivých činností a názorně ukazují, s jakými nástroji se dříve pracovalo. Obrázky obsahují popisky, aby si děti mohly udělat představu o názvech objevujících se v textu, které by jim jinak nic neřekly. Velmi zajímavé jsou například obrázky, na kterých je zachycen potup při zabíjačce, postup, jak se vyrábí sud apod.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o knihu, která má žáky seznámit pouze s historií. S tím, jak se dřív co vyrábělo. Díky příběhu se však můžeme s dětmi dotknout každodenních činností, které je obklopují (Pomáháte maminkám péct? Co pečete, jak při práci postupujete? Byli jste někdy na zabíjačce? Jak probíhala?) a naopak můžete srovnávat, co již v dnešní době není nutné vyrábět, proč …

V textu autorka používá mnoha původních názvů, jejichž význam je ve většině případů vysvětlen grafickou formou. Přestože je kniha určena čtenářům od 10 let, často jsme se setkali s tím, že slabší čtenáři se v množství neznámých názvů ztráceli. Naopak díky krásným a názorným ilustracím se kniha líbila také mladším čtenářům. Ti však při čtení většinou potřebují pomoc starší osoby, která jim s porozuměním příběhu pomůže. Zajímavé je společné čtení dětí a prarodičů, kteří si mnohdy ještě pamatují domácí zabíjačky apod. a mohou děti obohatit o další příhody a historky související s tématem.

Jedinečnost a zdařilost této knihy potvrzuje také fakt, že se tomuto tématu příliš podobných publikací nevěnuje.

Knihu bychom chtěli všem dětem, rodičům i učitelům doporučit.

Share This: