Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Velké rozdíly mezi školami jako důsledek špatného řízení škol?

opposites-489521_1920

V listopadém vydání magazínuu Zakatedrou.cz jsme zaznamenali velký ohlas na článek Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?, který se zabýval otázkou decentralizace českého školského systému. To, že systém řízení škol není úplně ideální, vypovídá také Národní zpráva z mezinárodního šetření PISA 2015, kterou v prosinci zveřejnila Česká školní inspekce. Zaujala nás především informace o velkém rozdílu průměrných výsledků žáků, který je způsoben velkými rozdíly mezi školami.

Jedním ze tří základních pilířů současných vzdělávacích strategií je snižování nerovností ve vzdělávání. V září 2016 začala platit novela školského zákona, která mimo jiné deklaruje rovný přístup ve vzdělávání pro všechny žáky. Na toto téma jsme v uplynulém kalendářním roce zaznamenali mnoho diskusí, debat, komentářů, rozhovorů … Většinou se však hovoří o žácích se sociálním a zdravotním znevýhodněním či postižením, někdy slýcháme o žácích nadaných. Jak je to však s průměrnými žáky, kterých je většina? Mají všichni srovnatelné vzdělávací příležitosti? Průzkum bohužel prokázal existenci velkých rozdílů mezi jednotlivými školami. Kolik dětí v České republice má tedy „zhoršenou“ výchozí pozici na cestě ke vzdělání v důsledku špatné kvality spádové základní školy?

Pokud je tedy jednou z hlavních priorit českého školství snižování nerovností ve vzdělávání, nemělo by být jednou z priorit také snižování rozdílů mezi jednotlivými školami zajišťujícími povinnou školní docházku?

V této souvislosti si znovu klademe otázky: „Není na čase začít uvažovat o vzniku jednotné soustavy územních školských úřadů?“ „Je možné snižovat rozdíly mezi jednotlivými školami bez pevné organizační struktury ve školském systému? Systému různých podpůrných opatření pro ředitele i pedagogy jednotlivých škol, které by zajišťovali oblastní školské úřady, jejichž zaměstnanci by znali situaci a možnosti konkrétních škol a zároveň by měli patřičné odborné znalosti?“

Národní zprávu z mezinárodního šetření PISA 2015 zveřejnila Česká školní inspekce na svých webových stránkách. Zpráva je dostupná zde>>

Share This: