Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Přiměřený hluk přispívá ke zdravému prostředí. Kontrolujte s žáky míru hluku ve třídě.

bat-1300648_1280

Starší generace mají výuku ve škole spojenou s naprostým tichem. Jistě si někteří pamatují větu – „Musí tady být takové ticho, aby bylo slyšet spadnout i špendlík.“. V současné době však některé děti mají problém sedět a nemluvit. Některé moderní metody výuky navíc diskuse mezi žáky vyžadují. Jak však poznat, že hluk ve třídě již překročil únosnou mez?

Hluk je zvuk. Jedná se však o zvuk, který je nevyžádaný. Dlouhodobé překračování limitů pro hluk může mít negativní důsledky na lidské zdraví. Nařízení vlády stanovuje zvláštní limity pro zdravotnická zařízení a veřejné budovy, tedy i pro školy. Během vyučování by míra hluku neměla překračovat 45 dB (viz Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Snažme se tedy žákům vytvořit zdravé prostředí. Kontrolujte míru hluku a upozorňujte žáky na překračování limitů.

Pomocí smartphonů a tabletů
Jednoduchým a zdarma dostupným způsobem je stažení některé z aplikací pro měření hluku do chytrého mobilního zařízení. Přesnost naměřených hodnot sice nejsou zcela přesné a závisejí na kvalitě mobilního zařízení, ale pro naše potřeby plně postačí. My jsme vyzkoušeli aplikaci, o které se více dozvíte zde>>. Prostřednictvím odkazu je možné si aplikaci zdarma stáhnout. Pokud máte zařízení propojené s interaktivní tabulí, můžete na ní žákům výsledky zobrazit.

Hlukový semafor
Další zajímavou možností, jak změřit míru hluku ve třídě a zároveň žáky upozornit na jeho překročení, je využít hlukový semafor. Jedná se o pomůcku na měření hluku. Semafor má vzhled klasického dopravního semaforu. Pokud je míra hluku v únosných mezích, svítí zelená barva, pokud se hluk zvyšuje, svítí oranžová, pokud je hluk již neúnosný, začne svítit červené světélko. Semafor, který nabízí e-shop Fit-edu a je možné si jej objednat zde >> , lze nastavit pro 7 různých stupňů hlasitosti. A pokud vyučující nazná, že už je hluku prostě dost, může semafor ovládat ručně.

Určete dětem různé limity hluku
U skupinové práce budeme tolerovat jinou míru hluku, než při písemné kontrolní práci. Vyzkoušejte si s dětmi limity, které vám budou při jakých formách výuky vyhovovat. Hodnoty můžete sepsat a umístit na viditelné místo tak, aby bylo možné při jejich překročení žáky ihned upozornit.

Měřit asi nebudete neustále v průběhu celého vyučování. Jedná se však o dobrý argument a jasné pravidlo, které by žáci měli dodržovat. Žáci také získají konkrétní představu o povelu „ztište hlas“ ;) .

Pokud se škola nachází v prostředí se zvýšenou mírou hluku, můžete s žáky obdobným způsobem hluk měřit a případně žádat o jeho zeslabení. Přispějete tak ke zdravějšímu prostředí, ve kterém děti denně tráví několik hodin.

Share This: