Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tip na knihu – Řemesla ve hře, písni a tanci

kniha Řemesla ve hře, písni a tanci

V předchozích vydáních magazínu Zakatedrou.cz jsme se věnovali tématu řemesla a sice recenzi knihy o řemeslech a nabídce exkurze přibližující žákům stará řemesla na vesnici. Nyní bychom vám chtěli představit knihu Řemesla ve hře, písni a tanci, která přenáší téma řemesel také do hudební výchovy.

Název: Řemesla ve hře, písni a tanci
Autor: Eva Kulhánková
Ilustrace: Patricie Koubská
Nakladatelství:PORTÁL
Počet stran: 171 stran + CD

Kniha Řemesla ve hře, písni a tanci je soubor textů, písní, pohybových her, říkadel a přísloví, jejichž prostřednictvím autorka Eva Kulhánková seznamuje čtenáře se čtyřiceti řemesly. Některé obory jsou dodnes známé a živé, jiné téměř zapomenuté. Pod pojmem řemesla jsou v této knize zahrnuta také další povolání, která běžně řadíme do jiných kategorií. To autorka vysvětluje slovy: „každá lidská činnost vyžaduje ve svých počátcích určitou míru zručnosti, praktické dovednosti a rozumové pochopení.“

V předmluvě se čtenáři mohou seznámit s nejstarší historií dělby práce. Následují praktické připomínky k práci s knihou a 34 kapitol rozdělených podle jednotlivých řemesel, které jsou seřazeny abecedně. Na začátku každé kapitoly je uveden text, který čtenáře blíže seznamuje s jednotlivými řemesly a dobovými souvislostmi. Následují písně, které se vážou k danému oboru. U mnoha písní je popsán doporučený pohybový doprovod. Některé kapitoly jsou doplněny také o rčení a přísloví související s danou profesí.

Texty v knize jsou psány jednoduchou formou tak, aby jim rozuměly děti, pro které jsou určeny. Stručně a jednoduše čtenáře seznamují se základy jednotlivých řemesel. Texty lze využívat také v hodinách českého jazyka pro výuku čtení s porozuměním.

Písně uvedené v knize jsou jednoduché. Po chvíli nácviku zvládnou většinu písní zahrát a zazpívat i hudebně méně zdatní jedinci. Notový zápis melodie je doplněný o akordy. U řady profesí je uvedeno písní více. V knize se objevuje například 15 písní o Sedlákovi, 11 písní o kováři, 7 písní o krejčím apod. Množství skladeb svědčí o velké oblibě těchto profesí. U mnoha písní, ne však u všech, je popsán vhodný pohybový doprovod. Některé kapitoly jsou doplněny také o říkadla a přísloví.

Pedagogové, kteří by chtěli publikaci využít při práci s dětmi, jistě velmi ocení pohybové doprovody k písním. Uvedené doprovody jsou různých obtížností od úplně jednoduchých, které zvládnou i malé děti, až po složitější a delší, které vyžadují chvíli nácviku. Všechny druhy držení, otáčení a kroků jsou popsány na začátku knihy. Tam jsou rovněž uvedeny a vysvětleny všechny použité grafické značky. Jedná se o návrh ucelených pohybových doprovodů, které však mohou kreativní učitelé různě obměňovat a přizpůsobovat podmínkám.

Představování jednotlivých profesí je doplněno také zdařilými ilustracemi od Patricie Kubské. Její hravé obrázky zdařile vystihují řemeslníky při jejich práci.

Součástí publikace je také přiložené CD, na kterém jsou nazpívané písně uvedené v knize. CD neobsahuje všechny písně, poslechnout si můžeme 43 nahrávek.

Publikaci lze zakoupit například v e-shopu Portál za cenu 269,- KČ zde >>

S dětmi jsme podle knihy zkoušeli zpívat a tancovat. Žákům se práce líbila, popsané pohybové doprovody je bavily. Grafické značky i taneční postupy byly pro nás učitele snadno pochopitelné. Pro lepší orientaci v knize však postrádám seznam všech písní. Při práci s dětmi by se také hodilo pojmenování jednotlivých písní. S žáky jsme si vymýšleli názvy jednotlivých skladeb sami. Pojmenování například „Sedlák 8″ nám nepřišlo zrovna originální, i když pro orientaci v knize dobře posloužilo.

Kniha je vynikajícím pomocníkem při seznamování žáků na 1. stupni ZŠ s řemesly a povoláními. S pomocí této publikace lze integrovat několik předmětů a využít téma řemesel při integrované výuce.

Při výuce tématu o Řemesla doporučujeme využít také knihu Řemesla od autorky Kláry Smolíkové

Share This: