Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Tvořte týdenní plány efektivně a užitečně

waiting-410328_640

Pod pojmem týdenní plán si mnoho učitelů představí další zbytečnou a náročnou byrokracii. Proč může být plánování týdne užitečné a jak na to, aby to bylo efektivní? Probírání učiva a zadávání úkolů je často chaotické, nahodilé a učitelé příliš nepřemýšlejí nad jejich skutečným přínosem či souvislostmi s ostatními předměty. Právě při plánování máte možnost se nad probíraným učivem a aktivitami zamyslet a soustředit se na priority. Správné plánování také může pomoci učitelům ke snížení stresu.

O co se jedná?
Jedná se o plánování následujícího týdne. Vytvořte si týdenní souhrn činností a akcí na jednom místě. Plánujte cíle pro další týden, společné úkoly, individuální úkoly, co dělat, když je žák hotový, domácí úkoly … Nejen žáci jistě ocení, pokud budou dopředu vědět, co se který den bude dít, co si který den mají donést s sebou do školy, co budou kdy odevzdávat apod. S týdenním plánováním budete mít také přehled o tom, který den budou mít žáci plný k prasknutí a kde budou mít naopak více volna. Nemusíte mít hned při plánování nachystané všechny úkoly do detailu, ale je dobré, pokud si předem určíte, kdy úkoly připravíte.

  Jak na týdenní plán?

 • stanovte aktuální seznam cílů
 • určete v něm priority, které můžete očíslovat
 • zaneste do plánu časové rozvržení
 • doplňte aktivity
 • celý týden plán aktivně využívejte
 • na konci týdne plán zpětně zhodnoťte a vytvořte nový na další týden
 • udělejte z plánování rituál

Kdy plánovat?
Z týdenního plánování si vytvořte rituál. Nalezněte si dobu pro plánování dalšího týdne, která vám bude vyhovovat. Někteří preferují páteční odpoledne, jiní nedělní odpoledne, nebo úplně někdy jindy. Plánujte v příjemném prostředí, udělejte si dobrou kávu, čaj apod.

Jak začít s plánováním?
Nejprve si vytvořte priority pro nadcházející týden. Abyste se v nich lépe orientovali, můžete je i očíslovat.

Jakým způsobem plánování zaznamenávat?
Školy mají často předem připravené záznamové archy pro týdenní plány. Nenechte se jimi odradit a vytvořte si vlastní systém pro zaznamenávání, který vám bude vyhovovat. Můžete používat různé tabulky, barvy, grafické značky apod. Některým při plánování pomáhá například využití myšlenkových map. Záleží člověk od člověka. Týdenní plán, který si zaznamenáte dle svých potřeb, pak snadno můžete přepsat do podoby vhodné i pro ostatní uživatele. Nejlepší je vytvořit více verzí plánu:

 • Plán pro sebe – zvolte si libovolný způsob záznamu, doplňte poznámkami, škrtejte, přesouvejte …
 • Plán pro žáky – Na začátku týdne seznamte děti s tím, co je v plánu pro další týden. Můžete vytvořit kopii plánu pro každé dítě a každému do něj individuálně dopsat, na co se má v budoucím týdnu zaměřit. Plán pro žáky je vhodné psát formou stanovení cílů tak, aby na konci týdne mohla být zhodnocena míra splnění stanovených cílů (jak na tuto metodu čtěte v článku Hodnocení a sebehodnocení podle stanovených cílů). V otevřeném vzdělávání je týdenní plán využíván pro volnou práci žáků – každý žák má individuálně naplánované úkoly, které musí během týdne splnit.
 • Plán pro rodiče – Nejčastěji bývá plán pro rodiče vystavený na internetových stránkách. Rodiče jsou často rádi, pokud mají přehled o tom, co se ve škole bude asi dít. V případě, že jsou žáci nemocní, mohou dle plánu učivo dopracovat. Nezapomeňte se však ujistit, zda je plán napsán srozumitelně, aby jej pochopili i rodiče.
 • Plán pro ostatní učitele – Je vhodný zejména ve chvíli, kdy se ve třídě střídá více vyučujících. Ostatní učitelé budou moci naplánovat svoji výuku tak, aby volili vhodné aktivity a některý den nebyl příliš náročný nebo naopak
 • Plán pro vedení, úředníky, byrokraty …

Počítejte se změnami
Plán si nepřipravujte na 100 %. Počítejte s tím, že některé věci se změní a vy na ně budete muset reagovat. Při práci s dětmi to platí o to více. V plánu budete muset často škrtat, dopisovat, přesouvat …

Nezapomeňte na zpětnou vazbu
Než se pustíte do plánování dalšího týdne, posuďte plán zpětně – co se povedlo, co se nepovedlo a proč. Ptejte se: „Jak tomu mohu předejít? Co mám přesunout na další týden?“ apod.

Týdenní plánování a jeho zveřejnění s sebou však nese také svá rizika. Zejména ve školství se často objevují rodiče, kteří si stěžují, pokud plán operativně upravujete nebo nestíháte vše, co jste si naplánovali. Potom záleží na vás, abyste jim dokázali vysvětlit, že se jedná pouze o orientační plán.

Share This: