Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Výtvarná metoda asambláž – vyjádřete něco o sobě

pencil-pot-2097599_640

Umění je jednou z možností, jak vyjádřit něco o sobě. Využijte s dětmi výtvarnou metodu zvanou asambláž k tomu, aby mohly vytvořit výtvarné dílo, které o nich bude vypovídat.

O co se jedná?

Asambláž je výtvarná metoda, která slouží k vytváření trojrozměrných děl na základě různých montáží. Je to obdoba více známé koláže, která však má plošný charakter. Asambláž přidává koláži třetí rozměr.

Asambláž, která vypovídá o mě
Ve škole je zajímavé vytváření asambláže na téma já, případně my (pokud ji vytváří skupina). Na polystyrenovou (nebo jinou) desku, kterou nejprve žáci libovolně nabarví, žáci připichují, přilepují, přivazují … různé předměty, které je charakterizují. Pokud je dětem líto dávat své oblíbené předměty, může třeba zadání znít: „Použij předměty, které tě charakterizují, ale které jsou už určené k vyhození“. Někteří žáci mohou přilepovat prasklé pingpongové míčky, jiní přečtené noviny, vyluštěné křížovky, prázdnou krabičku od oblíbeného čaje …

Vystavení asambláží
Protože ne všechny předměty se žákům podaří připevnit pevně, je vhodné vystavovat díla ve vodorovné nebo mírně nakloněné poloze. Pokud i přesto chcete asambláž vystavit ve svislé poloze, je dobré celé dílo zabezpečit síťovinou nebo sítí pro výtvarníky. Předejdete tak nejen poničení díla, ale také případnému zranění padajícím předmětem.

Vhodné jako skupinová práce
Téma je vhodné zpracovávat také jako skupinovou práci. V díle mohou zanechat svoji stopu všichni žáci skupiny a představit tak všechny členy. Díla pak mohou být vystavena ve třídě a po celý rok představovat členy stálých skupinek.

Share This: