Měsíčník (nejen) pro učitele 1. stupně ZŠ. Vychází vždy 5. den v měsíci. !!UPOZORNĚNÍ !! - v červenci a srpnu magazín NEVYCHÁZÍ

Národní knihovna ČR archivuje starší vydání magazínu Zakatedrou.cz

old-books-436498_640

Magazín zakatedrou.cz má sice krátkou historii, ale množství publikovaných článků se stále zvyšuje. Všechny starší texty se snažíme čtenářům prostřednictvím webových stránek www.zakatedrou.cz zpřístupnit. V článcích lze snadno vyhledávat prostřednictvím vyhledávacího pole umístěného v pravém horním postranním panelu. V blízké době připravujeme také rozčlenění starších článků do přehledných kategorií.

Jedná se však o elektronickou podobu, kterou lze snadno měnit. Také prostřednictvím světové internetové sítě by mohlo (i když pevně věříme, že ne ;) ) dojít k poškození stránek či textů. Proto máme velkou radost, že magazín Zakatedrou.cz byl vybrán Národní knihovnou České republiky mezi výběrové české webové zdroje určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci webu s cílem jejich uchováni pro budoucí historické a výzkumné účely. Zařazením mezi výběrové webové stránky jsme získali jistotu, že obsah webu bude několikrát ročně archivován a zůstane uchován v rámci fondu Národní knihovny České republiky. Archivní verze stránek budou dostupné přes webové stránky webového archivu a katalog NK ČR.

Share This: